หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

路邊的野花不要採 ลู่เปียนเตอเยี่ยฮัวปู๊เอี้ยวไฉ่

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

鄧麗君--路邊的野花不要採 テレサ・テン


路邊的野花不要採 ลู่เปียนเตอเยี่ยฮัวปู๊เอี้ยวไฉ่ อย่าเด็ดดอกไม้ป่าริมทาง

送你 送 到 小 村 外 有 句 话 儿 要 交 代
ซ่ง หนี่ ซง เต้า เสี่ยว ชุน ไหว้ โหย่ว จวี่ ฮั่ว เอ๋อ เยี่ยว เจียว ตั๊ย
ส่งเธอ ฉันส่งเธอจนถึงนอกหมู่บ้าน มีถ้อยคำกล่าวขานกำชับว่า


虽 然 已 经是 百 花 儿 开 路 边 的 野 花 你 不 要 采
สุย หยัน อี่ จิง ซื่อ ไป่ ฮัว เอ๋อ คัย หลู่ เปียน ตี เยี่ย ฮัว หนี่ ปู้ เยี่ยว ไช่
แม้ว่ายามนี้มวลดอกไม้นานาจะบานสะพรั่ง เธออย่าเด็ดดอกไม้ป่าริมทางนะ


记 着我 的 情 记 着 我 的 爱
จี้ เจอ อั่ว ตี ฉิง จี้ เจอ อั่ว ตี อั้ย
ให้ระลึกถึงสายสัมพันธ์ของฉัน ให้ระลึกถึงความรักของฉัน

记 着 有 我天 天 在 等 待 我 在 等 着 你 回 来
จี้ เจอ โหย่ว อั่ว เทียน เทียน จั้ย เติ่งตั๊ย อั่ว จั้ย เติ่ง เจอ หนี่ หุย ไหล
ให้ระลึกถึงว่าฉันรอคอยอยู่ทุกวัน ฉันรอคอยวันที่เธอจะกลับมา

千 万 不 要 把 我 来 忘 怀
เชียน วั่น ปู้ เยี่ยว ป่า อั่ว ไหล วั่ง ฮว่าย
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย

送你 送 到 小 村 外 有 句 话 儿 要 交 代
ซ่ง หนี่ ซง เต้า เสี่ยว ชุน ไหว้ โหย่ว จวี่ ฮั่ว เอ๋อ เยี่ยว เจียว ตั๊ย
ส่งเธอ ฉันส่งเธอจนถึงนอกหมู่บ้าน มีถ้อยคำกล่าวขานกำชับว่า

虽 然 已 经 是 百花 儿 开 路 边 的 野 花 你 不 要 采
สุย หยัน อี่ จิง ซื่อ ไป่ ฮัว เอ๋อ คัย หลู่ เปียน ตี เยี่ย ฮัว หนี่ ปู้ เยี่ยว ไช่
แม้ว่ายามนี้มวลดอกไม้นานาจะบานสะพรั่ง เธออย่าเด็ดดอกไม้ป่าริมทางนะ

记 着 我 的 情 记着 我 的 爱
จี้ เจอ อั่ว ตี ฉิง จี้ เจอ อั่ว ตี อั้ย
ให้ระลึกถึงสายสัมพันธ์ของฉัน ให้ระลึกถึงความรักของฉัน

记 着 有 我 天 天 在 等 待 我 在 等 着 你 回 来
จี้ เจอ โหย่ว อั่ว เทียน เทียน จั้ย เติ่ง ตั๊ย อั่ว จั้ย เติ่ง เจอ หนี่ หุย ไหล
ให้ระลึกถึงว่าฉันรอคอยอยู่ทุกวัน ฉันรอคอยวันที่เธอจะกลับมา

千 万 不 要 把 我 来 忘 怀
เชียน วั่น ปู้เยี่ยว ป่า อั่ว ไหล วั่ง ฮว่าย
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย

千 万 不要 把 我 来 忘 怀
เชียน วั่น ปู้ เยี่ยว ป่า อั่ว ไหล วั่ง ฮว่าย
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย

千 万 不 要 把 我 来 忘 怀
เชียน วั่น ปู้ เยี่ยว ป่า อั่ว ไหล วั่ง ฮว่าย
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย


วัวหาย

หลับเพลิน ๆจำเริญการนอน ตอนลมพัดดี โธ๋เอ๋ยน้องพี่ ตื่นนอน วัวดี พี่จากจร  บ่ได้แซวอาหงิ่วโก เน้อ  เป็นเพลงวัวหาย ทำนองเพลง My first time ของ Lobo  

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal