หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

新春至 樂洋洋 慶佳節 恭賀新喜 新年發財 ปีใหม่มาเยือน จิตสดใส เฉลิมฉลองสุขสันตวันปีใหม่ ชาวฮากกาทุกท่าน ขอให้รวยขอให้รวย

รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น
新春至  樂洋洋  慶佳節  恭賀新喜  新年發財 
ปีใหม่มาเยือน จิตสดใส เฉลิมฉลองสุขสันต์วันปีใหม่ ชาวฮากกาทุกท่าน ขอให้รวยขอให้รวย
 
โลกหมุนวนเวียนเปลี่ยนจากจุดเดิม
มีสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมสีสัน
ให้ปีเก่าผ่านพ้นคนละวัน
รู้เท่าทันชีวิตจิตสุขเอย
 

เพลงปีใหม่

姚乙新年歌  恭喜发财 ~ 拜年 ~ 迎春花 ~ 贺新年

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal