หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

中国农历新年北榄坡开幕礼中国农历新年2557

รูปภาพของ สิทธิพร1

นครสวรรค์ตรุษจีนปีใหม่จีน 2557 พิธีเปิด


รูปภาพของ สิทธิพร1

中国农历新年北榄坡 ตรุษจีนนครสวรรค์ 2557

งานตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2557

รูปภาพของ ฉินเทียน

接财/ 財神 (God of Wealth)( 财神爷/ 財神爺 )

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal