หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

สอบถามเรื่องเส้นทางการอพยพคนจีนในเชียงราย และประเพณีเช็งเม้ง

รูปภาพของ Jadeleaf

ตอนนี้ไหง๋กำลังทำรายงานเกี่่ยวกับเรื่องเช็งเม้ง ในจังหวัดเชียงรายใครมีข้อมูลเกี่ยวกับคนจีนในเชียงรายช่วยแชร์ด้วยนะคะ

อย่างเช่นเส้นทางการเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย ที่รู้้คร่าวๆคือ ลงเรือม ากทมส่วนมากจะไปอยู่เมืองกาญจน์ก่อน จากนั้นพอมีเส้นทางรถไฟ จึงนั่งมาลำปาง จากลำปางก็นั่งรถบรรทุก (คอกหมู) มาเชียงรายจากนั้นก็กระจัดกระจาย แยกย้ายแล้วแต่ครอบครัว

และจะสอบถาม คร่าวๆ เกี่ยวกับเรื่องของไหว้   

อย่างเช่น ของไหว้นี่จะเน้นไหว้ ป่อดปั้น (ถ้วยฟู)ใช่มั้ย ยิ่งถาดใหญ่ยิ่งแสดงถึงความเฟื่องฟูรุ่งเรือง

ไท่ป๊อ กระดาษเงินกระดาษทองไหว้ไว้ไหว้ ปักกุง  ผลไม้ ธูป เทียน ซาลาเปา ซั้มซาม ใช่รึเปล่า(ซาแซ)

ไม่มีการไหว้หอยแครงลวกแล้วโปรย ใช่มั้ยคะ

 

ถ้าไหง๋ถามวก วน  ไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็อย่าได้ถือสา พอดีงานมันเร่ง สรุปโดยรวมคือ อยากรู้ว่าเส้นทางคนจีน ทีอพยพมาเชียงราย กับ ประเพณีเชงเม้งที่ไหว้กันที่บ้าน ค่ะ ไหง๋จะเอามาเปรียบเทียบกับตัวรายงานไหง๋เฉยๆและเก้บเป็นความรู้ใส่ตัว


รูปภาพของ มะไฟ

ตอบเรื่องคนจีนเชียงราย

ไหงเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนจีนที่อพยพจากเชียงราย (อ.พาน) ไหงอยากให้หงีไปดูบล็อคเรื่อง คนแซ่โง้ว ของไหงจะบอกเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ว่าเส้นทางการเดินทางเป็นอย่างไร อ.พาน อ.แม่สาย ส่วนใหญ่เป็นคนห้วยกระบอกหรือใกล้เคียง อพยพขึ้นไป ตอนนี้ไหงยังมีญาติที่เมืองพาน แม่สาย และตัวเมืองเชียงรายอยู่อีกเยอะ คืออพยพไปสมัยสงครามโลกด้วยกันกับป๊าไหง แล้วไม่ได้กลับมา ยกเว้นครอบครัวไหง อย่างตระกูลจงสุทธามณี เป็นตระกูลที่อพยพไปจากข้างตลาดห้วยกระบอก คืออยู่ระหว่างห้วยกระบอกและลูกแก สายนี้มีไปอยู่ในตัวเมืองเชียงรายมาก แต่ก็รู้จักกันทั้งนั้น  แม่สาย พาน คนเซี่ยงอึ๋ง ไปจากห้วยกระบอกทั้งนั้น อาเจ๋ไหง(ลูกอาไถ่ปัก)ที่แม่สาย เพิ่งตายไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อายุ ๘๐ กว่า แก่กว่าไหง ๓๐ ปี นี่ก็ไปเชียงรายพร้อมกัน เหตุที่อพยพก็เหตุเดียวกันคือตามคำสั่งจอมพล ป.ฯลฯ ที่อุดรก็เยอะครับ เซ่กู๊โผไหงก็ไปอยู่อุดร เซ่สุกกุ๊งไหงก็ไปอยู่นครสวรรค์หรือพิษณุโลก ยังหาไม่เจอ  ส่วนหงีถ้าอพยพจากเมืองกาญจน์ เซี่ยงฉี จะไปจากตลาดท่าเรือส่วนใหญ่ ห่างจากห้วยกระบอก ๑๐ กิโล

รูปภาพของ ส.ภาษาวัฒนธรรมจีนฯ

เรื่องคนฮากกาเจียงฮาย-แต๊่ ๆ

     สวัสดีครับท่านสมาชิก J. ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนเชียงใหม่ และเป็นสมาชิกชุมชนฮากกาที่นี่ ที่เป็นคนจังหวัดเชียงรายทางฝ่ายแม่ (แต่ตัวเองเกิดที่เชียงใหม่) ไหงใช้ชีวิตอยู่ซึ่งเป็นชีวิตที่ได้ทำมาหากิน ไม่รวมการที่อยู่ที่บ้านของอาปา-แม่ ก็ราว สิบปีเต็ม ทำงานอยู่ในตลาดกลางเมืองเ่ชีัยงรายเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จึงมีโอกาสได้ออกไปพบปะลูกค้าทุกอำเภอทั่วจังหวัดเชียงรายและเคยอยู่ที่อำเภอพานอีก 1 ปี ได้รู้จักทุกเส้นทางและครอบครัวชาวฮากกาที่สำััคัญอยู่หลายครอบครัว

     เนื่องด้วยเวลาที่มีน้อยมาก กว่า 12 วันแล้วที่ไหงไม่ได้หยุดพักเลยเพิ่งส่งแขกจากประเทศจีนคณะสุดท้ายกลับไปโดยผ่านประเทศลาวขับรถเข้าไปยังสิบสองปันนาเมื่อคืนวานนี้ เพิ่งได้เปิดอินเตอร์เน็ตก็เป็นครั้งแรกในรอบ 11-12 วัน

     จึงขอให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนคร่าว ๆ เท่าที่ให้ได้นะครับ

     จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกามากที่สุด รวมถึงทางตะวันออกของภาค เช่น พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน ด้วยเช่นกัน 

     ชาวฮากกากลุ่มนี้ร้อยทั้งร้อยเป็นชาวฮากกาเชื้อสายของอำเภอฮงสุน เราจะไม่พบว่ามีชาวเหมยเสี้ยนอยู่ในจังหวัดเชียงรายเลย (ไหงเห็นว่ามีอยู่หนึ่งครอบครัวแต่สังคมชาวฮากกาเชี่ยงรายบอกว่าเขาไม่ค่อยบอกว่าเขาเป็นเหมยเสี้ยนเท่าไหร่เพราะอยู่ร่วมกันกับชาวฮงสุน)

     ในภาพรวม  ฮากกาในเชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน ล้วนเป็นฮากกาอำเภอฮงสุนทั้งสิ้น และเป็นจุดเดียวในประเทศไทยที่มีชาวฮากกาอาศัยอยู่้ในปริมาณที่มากกว่าชาวแต้จิ๋ว ยกเว้น จังหวัดพะัเยา จะมีพี่น้องไหหนำ มากที่สุด รวมถึงลำปางจะจะมีใหหนำมากกว่าฮากกา ส่วนเชี่ยงใหม่ มีสัดส่วนของแต้จิ๋วมากที่สุด รองลงมาคือฮากกา ซึ่งครึ่งต่อครึ่งเป็นฮากกาเหม่ยเสี้ยนของไหง่ กับ ฮากกาฮงสุนของแม่ไหง่ ในสั่ดส่วนที่พอ ๆ กัน รองลงไปเป็นใหหนำ กว่างสิ่ว ลดหลั่นลงไป ทั้งนี้ไม่รวมชาวหยุนหนาน ที่มาจากทางภูดอยในยูนนาน ผ่านพม่า เข้าไทยที่เชียงรายกับอำเภอฝางของเชียงใหม่

     คุณตาของไหง่เป็นชาวฮากกาจากอำเภอฮงสุน เซี้ยง "ฉี" หรือ ชื้ัอ ถูกต้องแล้วครับ ชาวฮากกาในเชียงรายและตะวันออกของล้านนาล้วนมาจากห้วยกระบอก กาญจนบุรี คือเป็นลักษณะบอกต่อ ๆ กันมา และก็โยกย้ายกันตามมาเป็นครอบครับ ๆ ที่เกี่ยวดองหนองยุ่งหรือเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกัน ในระยะ 50-70 ปีที่ผ่านมานี้เอง เนื่องจากบริเวณนี้ในอดีตยังเป็นป่าทึบ และเขตภูเขา มีความสุขสงบและอุดมสมบูรณ์น่าจะถูกตรงกับอัธยาศัยและความชอบของพวกเราชาวฮากกาจึงบอกต่อ ๆ กันมาให้มาปักหลักตั้งฐานกันอยู่แถวนี้

     ในส่วนของจังหวัดเชียงราย เซี่ยงที่มีมากที่สุดคือ เล่า (หรือหลิ่ว หรือ หลิว) จอง ฉี สามเซี้ยงนี้เหละครับ นามสกุลดัง ๆ อ่านแล้วรู้เลยว่ามาจากเซีียงอะไร คือ เหล่าธรรมทัศน์ เหล่ารุ่งโรจน์ เหล่าวัฒนา และ่ยังมีเซี้ยง คิว นี่ก็เยอะมาก เช่น คิวสุวรรณ อย่างนี้เป็นต้น

     ชาวฮากกาฮงสุนในเชียงรายมีกระจัดกระจากมากมากในหลายอำเภอตั้งแต่เวียงป่าเป้าบ้านเกิดอาแมไหง ที่อยู่ติดกับเชียงใหม่ อำเภอพานซึ่งมีหนาแน่นมากร่วมกับพวกเด่งหนั่งทั้งหลาย อำเภอเทิง เชียงของ เชียงแสน แม่สาย แม่จัน (คุณยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นชาวแต้จิ๋วแซ่แต้) อำเภอเมือง อำเภอเหล่านี้เป็นถิ่นของพวกเราชาวฮากกา

     ในอดีตในเชียงรายมีการพูดเล่นกันว่า คนแคะกับแต้จิ๋วในเชียงรายใครมีมากกว่ากัน แล้วก็สรุปว่า แคะมากกว่าแต้จิ๋ว 1 คน หรือ 1 ครอบครัว อันเป็นการแสดงว่า มากพอ ๆ กัน แทบจะแยกไม่ได้เหมือนต้นตาลที่สุพรรณกับเมืองเพชรอะไรอย่างนีี้

     แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าชาวฮากกาฮงสุนในเชียงรายมีมากจริง ๆ แล้วก็เป็นเจ้าเศรษฐกิจการค้า รวมกันมูลค่ามหาศาล เป็นเจ้า่ของห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต โรงแรม ดีลเลอร์รถยนต์ โรงสี นักการเมือง ฯลฯ แต่ละครอบครัว เป็นจอสัว เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ที่ซุ่มเงียบ อยู่หลายกะตังค์

     อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปดูในชาวจีนโพ้นทะเลในเชียงราย อะไรประมาณนี้ัเพราะจำไม่ได้ ไหงเขี่ยนไว้หลายปีก่อนแล้วลองไปหาดูนะครับ-สวัสดี

     ยับสินฝ่า.

รูปภาพของ Jadeleaf

ขอบคุณจ๊า

ขอบคุณจ๊าดนักเจ้า ไหง๋รุ่นที่ สามเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมาก  ได้แต่ฟังคำเล่าจาก ญาติผู้ใหญ่พูดถึง เท่านั้น  

 

ไหง๋ก็เซี้ยง "ฉี" เหมือนกัน แต่อากงเสียไปเกือบจะสิบปีแล้ว ตอนเด็กไม่ค่อยจะสนใจเรื่องคนจีนเท่าไหร่ มาสนใจตอน เรียนนี่แหละเจ้า 

ขออนุญาต

ขอเสียมารยาทหน่อยครับ อยากทราบซื่อจีน ,ซื่อคุณพ่อ และซื่ออากุ๊งคุณด้วยครับ

เพราะผมสงสัย เราจะรู้จักครอบครัวกัน

รูปภาพของ Ding JianMing

คนเซี่ยงแต็นขักหงินเจียงฮาย

สวัสดีครับ

ไหงก็เป็นขักหงินเจียงฮายเหมือนกั๋นครับ อากุงไหงเซี่ยงแต็นอพยพมาจากสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยมาไท้และอากุงไท้ และสุดท้ายอาล้อกุงไท้และอาล้อไท้ก็ย้ายตามมาอยู่ที่เจียงฮาย ปัจจุบันร่างของกื๋อทั้ง 2 ก็ฝังอยู่สุสานเก่าก่อนเข้าตัวอำเภอพาน ส่วนอาไท้ของพวกไหงแกอายุยืนแกก็เลยได้สุสานอยู่ที่เจริญเมืองครับ คนเซี่ยงแต็นที่มาด้วยกันตอนนั้นตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ตอนนี้ญาติๆฝั่งอากุงไหงที่พานก็ยังอยู่เต็มตลาดครับ ทั้งหน้าตลาดหลังตลาด ขายอาหารเลี้ยงสัตว์ ขายของชำ ขายเครื่องเขียน ขายปั้นแถว ส่วนครอบครัวไหงย้ายมาอยู่ที่เวียงป่าเป้า สุดท้ายตอนนี้พวกไหงก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพ ส่วนบ้านที่เมืองจีนอยู่ฟุงซุ้น ท้องคังครับ อากุงไท้เซี่ยง 丁 อาไท้เซี่ยง 傅 ส่วนจื้อปุ้ยของพวกไหงเซี่ยงแต็นถามแซ่กูผอมากื๋อบอกว่ามีแค่อากุงไท้ที่ทราบมาว่าคือ หวุนจื้อปุ้ย (文辈分) ส่วนทางอาม่าไหงกื๋อก็แห่ขักหงินเหมือนกันแต่อยู่เมี่ยงก๊อกเซี่ยงฉี มาจากฉีวุก กุงไท้ (姓徐) และอาไท้ (姓李) ปัจจุบันฝังที่สุสานแถวๆพระประแดง และมีป้ายบูชาอยู่ที่สมาคมตระกูลชื้อปากน้ำ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไหงอยากนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

丁建铭

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal