หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

Chinese Thai and Thai Chinese

Chinese Thai ไทยจีน
Thai Chinese จีนภาษาไทย

ไหง ควรใช้อย่างไหนดี ขอความรู้ จากผู้รู้ ด้วยครับ ในการเรียกตัวเราเอง  แต่ตอนนี้ ไหง ควร เรียก ตัวเอง ว่า เป็น จีน ภาษาไทย  ดีไหมครับ
ในความเห็นของไหง แต่เดิม ไหง เรียก ตัวเองว่า ไทยจีน เหมือน ใน the USA and Australia คนจีนที่นั่น เรียกตัวเองว่า Chinese American.


ถ้า,,,

ถ้า,,, จะใช้ภาษาอังกฤษ

ผมว่า,,, อย่าแปลเป็นไทยเลยครับ 

บางครั้ง,,, ยิ่งแปล ก็ยิ่ง งง 

หลัก,,, ไวยกรณ์ ของเค้ามายังไง ก็ใช้ไปแบบนั้นดีกว่า

ถ้า,,, คนจีนที่ USA เรียกตัวเองกว่า  Chinese American

พวกเรา,,, ก็น่าจะใช้ Chinese Thai กระมังครับ 

รูปภาพของ วี่ฟัด

น่าจะใช้ Chinese Thai นะไหง่ว๊า

            ตามหลักไวยากรณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะแตกต่างกับหลักไวยากรณ์ไทยในเรื่องคำขยายกล่าวคือตามหลัก ไวยากรณ์ไทยนำคำขยายอยู่หลังคำที่ถูกขยายเช่น หมาขาว แต่ไวยากรณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเขาจะนำคำขยายอยู่หน้าคำที่ถูกขยายเช่น white dog หรือ ไป๋โก่ว

               คนจีนที่อยู่ในประเทศไทย หรือ คนไทยเชื้อสายจีน จึงน่าจะเป็นว่า คำว่าจีนคือคำขยายไปขยายคำว่าไทย เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนไทยนะแต่มีเชื้อสายเป็นคนจีนมาจากประเทศจีน ดังนั้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคำขยายคือคำว่าจีนจะต้องอยู่หน้าคำที่ถูกขยายซึ้งก็คือคำว่าไทย ดังนั้นในการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าวจึงควรใช้เป็นว่า. " Chinese Thai. " หรือในภาษาไทยว่า " ไทยจีน " ครับไหง่ว๊า

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal