หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รัชกาลที่ ๕ 拉玛五世 = 拉瑪五世 King Rama V

รูปภาพของ ฉินเทียน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นพระราชโอรสองค์แรกในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411) รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี 22 วัน [1] เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษา
พระนามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และ "พระพุทธเจ้าหลวง" คนจีนฮั่น กล่าวพระนามย่อเรียกในภาษาสยามว่า "ในหลวง" ส่วนคนไท เรียกขานพระนามย่อว่า "พ่อหลวงของปวงชน" 
พระราชโอรส ของ รัชกาลที่ 5 มีหลายพระองค์ อาทิ รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดชวิกรม กรมหลวงสงขลานครินทร์) 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระราชสมภพ ในวันที่ 20 กันยายน จึงทำให้วันนี้ของทุกปี เป็น วันเยาวชนแห่งชาติ 
 
รายการหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม http://www.car.chula.ac.th/topic/rarebooks
 

รูปภาพของ วี่ฟัด

ต้องการสื่ออะไร

         ไหง่ติดตามฉินเทียนมานาน พอจะรู้ตัวตนและเจตนาของฉินเทียนว่าต้องการสื่ออะไร

รูปภาพของ ฉินเทียน

10月23日

วันปิยมหาราช เริ่มใน พ.ศ. ๒๔๕๓ 1910年10月23日(57 歲)

KING OF THE WATERS  เป็นหนังสือที่ควรอ่านและศึกษา ครับ

https://www.facebook.com/noomrattana2?ref=ts&fref=ts

สำหรับภาพ ขอขอบคุณ หนุ่มรัตนะพันทิป ณล  

https://www.facebook.com/noomrattana

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal