หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บล็อกของ Lui Yongfa

รูปภาพของ Lui Yongfa

ประวัติส่วนตัวแนะนำตัวเอง

ผมเป็นลูกจีนจากไท้ปู้ เหมยโจว พอพูดได้5%อยากหัด

ฝึนเอง ดูyou tubeบ้าง อยากได้ดิกฮากกาหรือ

Loadถ้ามีน่าจะเป็นเร็ว ผมทำงานรับเหมามาก่อน


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal