หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพของ ฮากกาอุตรดิตถ์

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดอุตรดิตถ์


View Larger Map

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -

สมาคมฮากกาจังหวัดอุตรดิตถ์ 程逸客家會館 5/5 ถ.พลาดสนามบิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-411356


http://hakkapeople.com/nakhonsri

สมาคมฮากกาจังหวัดอุตรดิตถ์ 程逸客家會館
5/5 ถ.พลาดสนามบิน อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-411356


รูปภาพของ ฉินเทียน

程逸 客家 會館

http://panpages.co.th/listings/th-th836002-สมาคมฮากกาจังหวัดอุตรดิตถ

ในเว็บข้างบนที่นำมากล่าวถึงนี้ มีอ้างถึง http://hakkapeople.com/

แผนที่สมาคมฮากกาฯ ในแต่ละสถานที่ มีด้วยนะครับ 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal