หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

กลุ่มสตรีฮากกา ตั้งโรงทาน งานเทกระจาด

 

งานเทกระจาดประจำปี มูลนิธิส่งเสริมธรรม อุดรธานี  งานนี้มีขนมปัง ขนมไข่ ขนมแซนด์วิช และน้ำดื่ม-น้ำอัดลม .......


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal