หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลงความฝันของเด็กๆฮากกาจัดให้ "วันเด็ก"

รูปภาพของ สิทธิพร1

客家夢想島12-1(Hakka Hakka)


รูปภาพของ วี่ฟัด

月光光_客家童謠

月光光,秀才郎,
船來等,轎來扛,
一扛扛到河東央,
蝦公毛蟹拜龍王,
龍王腳下一蕊花,
拿畀阿妹轉妹家,
轉到妹家笑哈哈。

รูปภาพของ วี่ฟัด

油菜花_客家童謠

油菜花 油菜花 黃黃个油菜花
揚搖仔飛過來 花叢底下尋麼儕
油菜花 油菜花 靚靚个油菜花
摘兩蕊轉屋家 結隻好親家
油菜花 油菜花 小小个油菜花
大雨過後毋使驚 等待有人來摘呀
油菜花 油菜花 月光底下尋伴
會僗你做伴 會僗你惜

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal