หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

客家電視-「日頭下‧月光光」 演員專訪 ฮากกาทีวี - "ภายใต้ดวงอาทิตย์‧แสงดวงจันทร์" สัมภาษณ์นักแสดงด้วย

รูปภาพของ สิทธิพร1


紀錄「日頭下‧月光光」演員群演出客家說演藝術的酸甜苦辣,並獨家揭露演員們真實生活中的另一面。


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal