หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

很好了 !!!

รูปภาพของ ฉินเทียน

 http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9550000137803


รูปภาพของ วี่ฟัด

ลายมือท่านจอมพลเย่เจี้ยนอิง

ลายมือท่านจอมพลเย่เจี้ยนอิงที่ปิงหม่าหย่ง ( สุสานฉินซีฮ่องเต้ )

          เห็นฉินเทียนนำลายมือของเจียงเจ๋อหมินมาลงไหง่เลยนึกขึ้นได้จึงของนำลายมือของท่านเย่เจี้ยนอิง อันเป็นที่นรักของคนฮากกามาลงบ้าง

          ท่านจอมพลคนฮากกาเย่เจี้ยนอิงเคยฝากลายมือชื่อไว้เป็นป้ายชื่อ พิพิธภัณฑ์สุสานฉินซีฮ่องเต้ ไว้ที่จ้องหยิ่นฮยุ่งเคยนำมาลงไว้ แต่นี่คือลายมือต้นฉบับของท่านจอมพลเย่เจี้ยนอิง ที่ได้นำไปแกะสลักเป็นป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์ปิงหม่าหย่ง

 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal