หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

King Taksin The Great สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รูปภาพของ ฉินเทียน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ (คำว่า "สิน" มาจากพระนาม ) ผู้กระชับสัมพันธ์จีน กับ สยาม

โปรดชมแล้วจะทราบว่า พระองค์ท่านมาจาก จังหวัดซันเถว มณฑลกวางตุ้ง ไม่ใช่ จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง

คนจีน ยังคงเคารพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้สร้างฮวงสุ่ย ไว้คอยเคารพ พระบรมศพของพระองค์ท่าน

จีน คือ แผ่นดินของทอง  ซึ่งเป็นแผ่นดินของบรรพบุรุษของพระองค์ท่าน และลูกหลานยังมีอยู่ที่ประเทศจีนถึงปัจจุบันนี้ 

 

 

 

http://hakkapeople.com/node/2676

http://th.wikipedia.org/wiki/ซัวเถา

http://th.wikipedia.org/wiki/ตำนานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

http://my.dek-d.com/princessofwind/blog/?blog_id=10076442

http://www.intaram.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538739655&Ntype=3

http://www.sirindhorn.net/Book-detail.php?type=Other&id=2009-08-25%2011:33:41

 

 


รูปภาพของ วี่ฟัด

鄭昭 คือคนฮากกา

ขอท้าทายข้อเท็จจริงที่เรารู้ๆกันอยู่ภายในประเทศไทย กับความเชื่อของคนจีนในต่างประเทศ อาจจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่น่าท้าทายความคิดและการหาสืบค้นหาข้อเท็จจริงสืบไป

 

Some famous Hakka ancestor registry

This list is by no means complete, and is constantly being updated. Corrections, additions are welcome.

Name Origin Status Time period /Affiliation
Guo Zi Yi 郭子儀?

 

General Tang dynasty
Zhu Xi 朱熹? Fujian Philosopher Song dynasty
Ouyang Xiu 歐陽修 ?

 

"prime minister" Song dynasty
Wen Tian Xiang 文天祥 ?   General Song dynasty
Wang Shou Ren 王守仁 ?

 

Philosopher Ming dynasty
Hong Xiu-Quan 洪秀全 Hua Xian political leader TaiPingTianGuo
Sun Yat-Sen 孫中山 Zhijin (Guangdong) political leader 20th century
Liao Zhong-Kai 廖仲凱 Guangdong political leader 20th century
Song Qing-Ling 宋慶齡 Hai Nan political leader 20th century
Hu Han Min 胡漢民

 

political leader Nationalist Party
Chen Ji Tang 陳濟堂

 

military/politician Nationalist
Hu Wen Hu 胡文虎

 

merchant 20th century
Chang Fa Kui 張發奎

 

general Nationalist Party
Xue Yue 薛岳 Le Chang military leader Nationalist
Lo Fang-Bo 羅芳伯

 

political leader LanFang Republic
Cheng Chao 鄭昭

 

king Siam
Ye He Lai (Yap Ah Loy)葉阿來

 

political leader Malaysia
Liu Yong Fu 劉永福

 

military Taiwan
Qiu Feng Jia 丘逢甲

 

government Taiwan
Lo Fu Xing 羅福星

 

government Taiwan
Deng Xiao-Ping 鄧小平 Guang An/ Sichuan political leader Communist Party
Yeh Jian-Ying 葉劍英 Guangdong political/military Communist Party
Wu Po-Shiung 吳伯雄 Yong Ting/ Fujian political leader Taiwan
Lee Kuan-Yew 李光耀 Da Pu/ Guangdong political leader Singapore
Han Suyin 韓素英 Meizhou/Guangdong writer Lausanne, Switzerland

Those marked with ? have been referenced as Hakka in some books, but it is difficult to verify.

Many of Taiping Tian Guo's leaders were Hakka: Hong Xiu Quan, Yang Xiu Qing, Shi Da Kai, Wei Chang Hui. Hakka girls were referred by Zeng Guo Fan (the Qing official) as "Big foot hillbilly witch" since the Hakkas girls never bind foot like other Chinese girls and fight side by side with men.

Other contemporary famous Hakka figures include Sun Yat-Sen (many of his political speeches were made in Hakka).

 

http://www.asiawind.com/hakka/people.htm

รูปภาพของ วี่ฟัด

อย่าไปเชื่อให้มาก

โกสินทร์ หมายถึง พระอินทร์ ( ร่างกายสีเขียว )

รัตนะ [รัด-ตะ-นะ] (มค. รตน; สก. รตฺน) น.หมายถึง แก้วที่ถือว่ามีค่ายิ่ง

โกสินทร์ : [-สิน] น. พระอินทร์. (ตัดมาจาก ป. โกสิย + ส. อินฺทฺร). source : ราชบัณฑิตยสถาน

(มค. โกสิย + สก. อินฺทฺร) น. พระอินทร์. source : อ.เปลื้อง ณ.นคร

รัตนโกสนทร์ หมายถึง แก้วของพระอินทร์สีเขียว หรือ พระแก้วมรกต นั่นเองครับไท้กาหงิ่น

รัตนโกสินทร์

คำแปล

น. เป็นศัพท์ประกอบ ใช้เป็นชื่อกรุงเทพฯ คือ สมัยแต่ตั้งนครหลวงที่กรุงเทพฯ เป็นต้นมา หมายความว่า แก้วพระอินทร์หมายถึง พระแก้วมรกต. รัตนโกสินทร์ศก น. การนับศักราช ซึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรด ให้ใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยให้นับรัตนโกสินทร์ ศกที่ ๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕, ตัวย่อ ร.ศ.

รัตนโกสินทร์

ความหมาย

น. นามส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครฯ ที่มีชื่อเต็มว่ากรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์, อีกนัยหนึ่งหมายความถึงกรุงเทพฯ มักอ้างในประวัติศาสตร์ เช่น สมัยรัตนโกสินทร์.

ตามที่บอกว่าคำว่า " รัตนโกสินทร์ " มาจากคำว่า " สิน " อันเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น แล้วอ้างว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นคนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ล้วนเป็นเรื่องยกเมฆมั่วทั้งเพอีกแล้ว.

เรื่องนี้มันก็มาหลอบเดียวกับเรื่องการกล่าวอ้างเรื่อง 2475 อีกแล้วครับท่าน ไม่มีอะไรมากหรอก มันมีกลุ่มคนที่พยายามจะให้พระเจ้าตากสินเป็นตัวแทนบุคคลคนหนึ่งที่เวลาเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วเหมือนพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป๊ะเพื่อมาหักล้างระบอบกษัตริย์ในปัจจุบัน ยิ่งสารคดีชุดนี้มาจากวอย์สทีวี (ทีวีคนเสื้อสีเดียวกับเสื้อทีมเหย้าแมนฯยู ) แล้วไม่ต้องพูดถึงแน่ยิ่งกว่าแช่แป้ง เว๊ปเรามีคนช่วยเผยแพร่งานเขาอยู่นะ

รูปภาพของ ฉินเทียน

ขอชี้แจงครับ

ไหง ได้รับข้อมูลจากวีดีโอ ที่ทำในประเทศจีน มาแพร่หลายในหลายที่ รวมถึงสถานี Voice TV แต่มีผู้เสนอใน Youtube เป็นช่อง Voice TV ครับ ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อในมหกรรมกีฬาสีทางการเมือง ครับ

ไหง ทราบว่า บางคนเล่นการเมือง และสังกัดพรรคการเมือง แต่ไม่ควรนำเวปชุมชน hakkapeople.com ไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของสังคม  เวปนี้เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ประเทศจีน และประเทศไทย รวมทั้งจีนโพ้นทะเลทั่วโลก ครับ

ไหง โพสทั้งทีวี วิทยุ และสื่อสารมวลชน  อื่นๆ ที่นำเสนอถึงข่าวและความสัมพันธ์อันดี ไม่ได้มุ่งโจมตีอดีตพระมหากษัตริย์ ทั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี    

ปัจจุบันนี้  ความเข้าใจผิดอาจมีขึ้นได้  จึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันครับ 

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ตะลึงพบ--พระสุสานพระเจ้าตากสินในเมืองจีน

คลิ๊กเบา ๆ นะครับ
http://www.oknation.net/blog/june13/2010/03/01/entry-1
ขอขอบคุณ

รูปภาพของ ท้ายแถว

ไม่ได้ปกปิดเพิ่งค้นพบ จึงไม่น่าตะลึงเว่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จฯ ไปถวายบังคมเมื่อ พ.ศ.2540 และทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่อง “ คืนถิ่นจีนใหญ่ ” ในที่นี้ ขอพระราชทานเชิญมาลงเป็นวิทยาทานเพียงบางตอน ทรงพระราชนิพนธ์ถึงสุสานตอนหนึ่งว่า

“ สุสานเหมือนกับหลุมฝังศพฝรั่งธรรมดา ไม่ได้ทำโค้งๆ แบบฮวงซุ้ยจีนที่เคยเห็นที่อื่น มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวทองเป็นอักษรจีน แปลความว่า สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม สร้างขึ้นปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง (ค.ศ.1789) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ.1985 (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ , “ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,” สกุลไทย , 48(2488) 25 มิถุนายน 2545 : 112)

สุสานบรรจุฉลองพระองค์นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเถ่งไฮ่ มณฑลกวางตุ้ง บริเวณแหล่งดูดทรายแห่งหนึ่งในอำเภอเถ่งไฮ่ มีฮวงซุ้ยหรือสุสานเล็กๆ แห่งหนึ่ง ทางเข้าทำเป็นซุ้มขนาดใหญ่

“คน เถ่งไฮ่รู้จักและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากดี เขาเรียกกันว่า ‘แต้อ๊วง’ แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินตระกูลแต้ มีเรื่องเล่าว่าเมื่อ ‘แต้อ๊วง’ เกิด พ่อของท่านก็พาท่านกลับมาเรียนภาษาที่เมืองจีน จนอายุได้ ๑๐ ขวบจึงส่งมาอยู่เมืองไทย”

“คนเถ่งไฮ่ ภูมิใจใน ‘แต้อ๊วง’ มาก ว่าเป็นคนบ้านเราที่มีวาสนาเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทย และมีความกล้าหาญยิ่ง เสี่ยงชีวิตไปรบกับพม่าเพื่อกอบกู้ชาติไทย”

คนเถ่งไฮ่เชื่อกันว่า หลังจากที่พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์ได้ไม่นาน บรรดาญาติพี่น้องได้นำฉลองพระองค์กลับมายังบ้านเกิด และฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ

เป็นเรื่องเล่าจากคนท้องถิ่น กล่าวว่า  บิดาของ‘แต้อ๊วง’(พระเจ้าตาก)เป็นคนเถ่งไฮ่ ได้อพยพไปอยู่กรุงศรีอยุธยา เมื่อ‘แต้อ๊วง’ เกิดบิดาท่านก็พาท่านกลับมาเรียนภาษาที่เมืองจีนจนอายุ๑๐ ขวบจึงส่งมาอยู่เมืองไทย ‘แต้อ๊วง’มีความกล้าหาญยิ่ง เสี่ยงชีวิตไปรบกับพม่าเพื่อกอบกู้ชาติไทยและมีวาสนาเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยหลังจากที่พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์ได้ไม่นาน บรรดาญาติพี่น้องได้นำฉลองพระองค์กลับมายังบ้านเกิด และฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้ ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ (พ.ศ. ๒๒๗๘-๒๓๓๙)

ซึ่งเป็นคำบอกเล่าตามตำนานโดยไม่มีเอกสารหรือหลักฐานจริงปรากฏให้เห็นถึงปัจจุบัน หลักฐานเท่าที่พบคือ บริเวณสุสานยังมีป้ายหินอีกแผ่นจารึกไว้ว่า“สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังฉลองพระองค์ของ ‘แต้อ๊วง’ ที่นำมาจากเมืองไทย ห้ามผู้ใดทำลายเด็ดขาด” ลงชื่อโดยรัฐบาลท้องถิ่นแห่งอำเภอเถ่งไฮ่ และมีป้ายหินจารึกไว้ว่า “สุสานของ ‘แต้อ๊วง’ ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ ฤดูใบไม้ผลิ”

แต่มีศิลาจารึกแผ่นเล็กๆ ซึ่งประดิษฐานข้างประตูศาลเจ้าได้จารึกว่าศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีที่ ๑๑ แห่งศักราชสาธารณรัฐจีน (เริ่มนับพ.ศ.๒๔๕๔เป็นปีที่๑.) จึงตรงกับพ.ศ.๒๔๖๕ หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตไปแล้ว ๑๔๐ปี

สำหรับบันทึกทางการจีน มีปรากฏในร่างพระราชพงศาวดารชิงหัวข้อประวัติเสียนหลอ(สยาม)  กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อคราวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯให้จัดส่งคณะ ทูตบรรณาการเดินทางไปเจริญพระราชไมตรียังราชสำนักจีนในปีพ.ศ.๒๓๒๔“ ไม่มีบันทึกเรื่องการสร้างสุสาน ซึ่งบันทึกนี้ มิได้ร่างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง แต่ร่างหลังจากจักรพรรดิเฉียนหลงทิวงคตนานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ซึ่งได้เริ่มจัดทำหลังจากเริ่มศักราชสาธารณรัฐจีนคือพ.ศ.๒๔๕๔ จึงเป็นจากเป็นการรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับราชวงศ์ชิง และข้อมูลบันทึกเรื่องราวที่อ้างถึงจากประเทศต่างๆด้วย   โดยที่ในปัจจุบันก็ยังไม่สำเร็จ ปัจจุบันเอกสารส่วนใหญ่จอมพลเจียงไคเช็คขนไปไว้   ยังคงยังจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานพระราชวังแห่งชาติไต้หวัน

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า สุสานนี้บรรจุฉลองพระองค์  อาจจะเป็นได้ทั้งตามเรื่องเล่า และเป็นการสร้างขึ้นภายหลังอุทิตให้สอดคล้องตำนาน

ขอขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
http://3king.lib.kmutt.ac.th/KingTarksinCD/chapter16/page49.html
http://salakohok.freeforums.org/topic-t59-15.html
และอื่นๆ

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ใสเจีย

เสียใจ เขาว่าเราเว่อ ทั้งที่เอาหัวเรื่องเขามาลง

รูปภาพของ YupSinFa

ไม่เสียใจนะ

 

         กราบเรียนอาโกวีรพนธ์ ที่เคารพ ครับ คนเรานั้นถ้าไม่ถูกติเตียน ไซร้ ท่านว่า คน คนนั้น ไม่เคยได้ทำอะไรเลย อาโกเป็นครูบาอาจารย์ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีคนเคารพนับถือทั้งบ้านทั้งเมือง ไหงว่า อาโกมีจิตใจแกร่งดั่งหินผาบนเกาะแก่งแห่งเมืองพังงา เรื่องปะติ๋วจ้อยร่อยไม่ดูตาม้าตาเรือ อย่างนี้ ไหงว่า คงไม่ทำให้อาโก ผิดหวัง หรือ หมดความตั้งใจ ที่จะ สรรสร้าง ความดีงาม ให้กับชุมชนอันเป็นที่รักยิ่ง แห่งนี้ ของพวกเราทุกคน

        อยากกราบเรียน สมาชิก หรือแฟนานุแฟน ทุกท่าน โปรดให้กำลังใจ ผู้ที่เสียสละเวลา สรรหาเรื่องราวดี ๆ มาแบ่งปัน ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิง อย่างอาวุโสหลาย ๆ ท่าน เช่น ไท้โกสิทธิพร ผู้นำความสุขด้านเสียงเพลงของวัฒนธรรมฮากกามาให้พวกเราได้ฟัง อาโกจองหยิ่นฮยุ๋ง ผู้คัดสรรข่าวสารสาระดี ๆ อาโกจองกว๊านหมิ่น ผู้เสาะหาปรัชญาจีน มาแบ่งปัน อาโกวี่ฟัด ผู้ขยันเปิดประเด็นสนุก ๆ แฝงแง่คิด และอารมณ์ขันเฮฮา อาโกอาคม ผู้รู้จริงแห่งยุทธจักรเมืองจีน และอาโกวีรพนธ์ เอง ผู้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ควรทราบ และ อีกมากมายหลายท่าน อย่างคุณอิชยา คุณฉินเทียน ฯลฯ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม

          ไหงจึงอยากขอให้กำลังใจ ทุก ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า เพื่อสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ให้กับสังคมของเรา ครับ และไท้ก๋าหยิ่น ครับ เล็ก ๆ น้อย ๆ ขอความกรุณาอย่าได้กระแนะกระแหน หรือตำหนิ ติเตียนกันเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ท่านสามารถแก้ไขให้ได้ หรือติ เพื่อ ก่อ อันนี้ก็สร้างสรรค์ กว่า นะครับ

          ทั้งนี้ เพื่อขวัญ และกำลังใจ ของขุนศึก แม่ทัพนายกอง ของพวกเรา ครับ.

รูปภาพของ ท้ายแถว

ขออภัยครับ

หมายถึง คนที่เขาตั้งหัวเรื่องมาให้ดูเวอร์ๆ ไม่ได้หมายถึงท่าน ที่ไม่ได้ตะลึงด้วย แถมยังได้ช่วยรวบรวมข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน ต้องขอขอบคุณในสาระดีๆ

ผมกล่าวไม่หมดเอง ขอถอนละกัน ต้องกราบขออภัยด้วยครับ

หมู่นี้ผมหงุดหงิดบ่อย สงบสติอารมณ์ไม่ทัน ยิ่งไปเห็นเรื่องที่หมิ่นเหม่ จากที่อื่นเจอข่าวสารบ้านเมืองตัดตอนตีไข่ใส่ข่าวกันเละเทะ บ้างก็อวย บ้างก็เถ ยุคผู้ดีเดินตรอก ขี้คอกเดินถนน หนักข้อขึ้นทุกวัน คนบ้าท้าฟ้า คนมีหน้าที่ไม่กล้าทำดี แต่บอกว่าฉันดีอยู่

รูปภาพของ YupSinFa

สมเป็นจอมยุทธ์

 

             ที่คุณท้ายแถวโพสต์ ที่แท้ ก็เข้าใจผิดกันไป ไม่เป็นไร ไหงดีใจมากครับ ที่เราล้วนเข้าใจกัน เพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจึงน่าจะมีการเข้าใจผิดกันไป บ้าง

             สิ่งที่ดีที่สุด ก็คือ ได้มีการเคลียใจกัน โดยคนกลาง ดีกว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน อันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ไหงดีใจจริง ๆ

             ว่าตามจริง คุณท้ายแถวเป็นคนน่ารักมากครับ เป็นสมาชิกรุ่นแรก เป็นแฟนที่ตามอ่านงานของไหง่ มาตั้งแต่แรก ๆ และก็เป็นคนเก่าแก่ ท่านนึง ที่ยังไม่เปิดเผยรูปร่างหน้าตา และรับการติดต่อ หลังไมค์ ไหงจึงจินตนาการว่า คุณท้ายแถว เป็นคนหนุ่ม สามสิบกลาง ๆ ที่รูปร่าง ปราดเปรียว มีสวมแว่นสายตาด้วย มาด หนุ่มออฟฟิต อะไรประมาณนี้ (อันนี้เป็นจินตนาการของไหง่ จริง ๆ นะ เหมือนกับเราอ่านนวนิยาย ที่คิดภาพของตัวละคร น่ะ)

             ถ้าคุณท้ายแถว ไม่อยากให้ไหง จินตนาการ หงี ผิด เปิดเผยหน้าตามาให้พวกเรา ได้รับชม กัน บ้างสิ อิอิอิ.

 

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ฮากกาหรือแต้จิ๋ว

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือที่เรามักเรียกกันว่า พระเจ้าตาก
ก็ทรงมีเชื้อสายแต้จิ๋ว พระบิดาของพระองค์เป็นชาวแต้จิ๋ว เกิดในตระกูลแต้ ชื่อนายแต้เจียว(ตามเวปhttp://www.oknation.net/blog/june13/2010/03/01/entry-1)

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

เที่ยวเถ่งไฮ่ เยี่ยมสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอขอบคุณ http://ikamiso.exteen.com/20120704/entry

รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

ทำนายอายุ

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่าย ที่สามารถเคลียร์ความเข้าใจผิดกันได้เรียบร้อย งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณสินฝ่า ที่ออกมาถูกจังหวะพอดี 

ตามความเห็นของไหง่ เกี่ยวกับตัวตนของคุณท้ายแถว คงเป็นคนมีอายุแล้ว อย่างน้อยๆต้องมีห้าสิบกว่าขึ้นไป เห็นได้จากความรู้ที่มากมาย ตลอดจนความคิดความอ่านที่ถ่ายทอดออกมาทางเว็บฯ ทั้งยังกล้าวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์กับบางบุคคล ถึงกับทำให้ออกอาการหัวฟัดหัวเหวี่ยงมาแล้ว ก็หวังว่าสักวันคงมีโอกาสได้รู้จักตัวเป็นๆเหมือนกันครับ
รูปภาพของ วี่ฟัด

สู้ต่อไป.... ทาเคชิ

ในเว๊บชุมชนคนฮากกาที่ไหง่เขียนเรื่องราวมาเป็นเวลา 3 ปีกับอีกประมาณ 5 เดือนนั้น ไหง่เห็นว่าถ้าเปรียบไปเว๊ปชุมชนคนฮ่ากกาแล้วมันก็คล้ายๆหนังไทยน้ำเน่าสมัยก่อนเรื่องหนึ่งคือจะต้องมีทั้งบทพระเอก นางเอก พระรอง นางรอง นางตอแหล ผู้ร้าย และที่สำคัญต้องมีบทดาวยั่วด้วย ( อันนี้สำคัญถ้าไม่มีขายสายหนังไม่ได้ )

ถ้าจะว่าไปบทพระเอกต้องยกให้โกอาคม ฉีโก เฟยโก ( คนนี้ต้องบอกว่าสุภาพบุรุษโคตรๆเลย ) หงิ่วโก ยับสินฝ่า นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆท่าน ส่วนบทนางเอกก็คือเหล่าอาจี้ อาโม้ย ทุกคนแหละ สวนบทนางตอแหลยกให้เขาคนเดียวพอกับบุคคลนอกเว๊ปไม่เกี่ยวกับเราหรอก บทผู้ร้ายตอนนี้คงไม่มีแล้วเพราะเขาเสด็จออกไปแล้ว ( แต่อาจมีบางคนคิดว่าเป็นไหง่แน่ๆ ) 

แต่ไหง่เองขอรับบทเป็นดาวยั่วก็พอแล้ว ยั่วอย่างไร อ้าวก็ยั่วให้คิด ยั่วให้แย้ง ยั่วให้ค้นคว้าศึกษา ยั่วให้ยิ้ม นอกจากนี้ยังยั่วให้ด่าอีกเอ้าตัวเอง ไหง่จึงมีความถนัดบทนี้เป็นพิเศษ บทที่สามารถออกนอกสคริปได้ ออกนอกกรอบได้ จะให้ไหง่รับบทพระเอกไหง่ไม่เอาเด็ดขาดมันไม่มันไม่สนุกด้วยประการทั้งปวง บางทีการพูดแบบถูกต้องตรงเผงไม่ค่อยมีใครอ่านหรอก ต้องออกนอกลู่นอกทางบ้างเพื่อจะได้มีคนแย้ง พอมีคนแย้งจึงเกิดวิวาทะ เมื่อเกิดวิวาทะก็มีคนจดจำ เหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยบอกไว้ว่า " หมากัดคนไม่เป็นข่าว แต่คนกัดหมาเป็นข่าว "

ที่จริงไหง่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหรอก ชอบยั่วคนนั้นคนนี้ ถ้าคนที่เขามีความอดทนสูงกฺ็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าเจอคนที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้น้อยเนื้อต่ำใจเขาก็จะไม่อดทน ไหง่เองมีชนักติดหลังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องอาเหลี่ยวศุข ที่โกอาคมมักมาต่อว่าไหง่บ่อยๆว่าไหง่เป็นคนที่ทำให้อาเหลี่ยวศุขต้องหนีหายไปจากเรื่องถกเถียงกันแค่ชื่อ " ฮิลแหน่น - ซินแหน่น " เท่านั้น ซึ่งไหง่ก็ยอมรับว่าไหง่ก็ไม่ดีเองคืออาจยั่วอาเหลี่ยวศุขกี่แรงไปหน่อย และถือเป็นบาปมากๆเพราะอาผ่อไหง่ก็เป็นคนฮิลแหน่นเหมือนกับอาเหลี่ยวศุขเหมือนกัน เรียกว่าเล่นคนบ้านเดียวกันเองกับอาผ่อซะแล้ววี่ฟัดเอ๋ย

แต่สำหรับอาโก๊ท้ายแถวนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความอดทนสูงมาก บางทีไหง่ยั่วๆอาโก๊แรงๆมากว่าสามปีแล้ว แต่อาโก๊ก็ยังไม่ได้หนีหายไปใหนยังอยู่กับเว๊ปฮากกากับพวกเราตลอดมา อย่าไปใหนนะโก๊เดี๋ยวจะเป็นบาปเคราะห์แก่ไหงอีก เด็กใหม่บางคนเพิ่งมา ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ชอบปล่อยไก่อยู่เรื่อยไม่รู้ภูมิหลังเขาเสียเลย

ที่จริงไหง่ใช้เว๊ปฮากกาเป็นที่ระบายความใคร่...เอ้ยระบายความเครียดของไหง่นะครับอย่าถือสาอะไรไหง่เลย เพราะปรกติไหง่ก็เขียนแต่เรื่องเครียดๆอยู่แล้วทั้งวันเพราะต้องเขียนคำฟ้อง คำให้การ เขียนอุทธรณ์ ฎีกา ซึ้งล้วนแต่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายทั้งสิ้น จะมาให้ไหง่เขียนเรื่องเครียดๆในเว๊ปอีกพอดีบ้ากันพอดี ไหง่จึงต้องเขียนระบายอารมณ์ที่คั้งค้างด้วยการเขียนเรื่งราวของฮากกาด้วยอารมณ์ขัน อารมณ์กวนๆteenบ้าง ได้โปรดอย่าได้ถือสาไหง่เลยนะครับนึกว่าสงสารลูกนกลูกกาตัวน้อยๆบ้างเถอะตัวเอง

สู้ต่อไป ยั่วต่อไป......ทาเคชิ 

รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

ควันหลงหนังไทยโบราณ

การนำหนังไทยมาเปรียบเทียบกับคนในเว็บฯ ในฐานะอดีตยังเยาว์วัยดูหนังไทยโบราณมามาก เป็นหนังน้ำเน่าจริงๆ บู๊โป๊โหดเศร้าริษยาตลกโปกฮาครบถ้วนในเรื่องเดียว จึงพอเข้าใจที่จะวิจารณ์ได้ไม่ยาก

การเป็นพระเอกดีแน่ ชิลชิล ผู้ใหญ่เอ็นดูผู้หญิงแย่งกันรัก ผู้คนนอกจอชื่นชมยกย่อง เบิร์ดเบิร์ดมากเลย หากเป็นพระเอกไม่ได้ อย่างน้อยเป็นพระรองก็ยังดี อันนี้สนับสนุนเต็มที่

การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่ได้หมายความว่า คนผู้นั้นต้องเป็นผู้ร้ายหรือดาวร้าย ความเห็นย่อมมีคละทั้งถูกต้องและผิดพลาด ที่สำคัญคือเอกสิทธิ์ซึ่งไม่อาจไปก้าวล่วงตัดสินแทนได้ ความหมายแท้จริงของคำว่าผู้ร้ายคือ อาชญากร โจร คนร้าย มิจฉาชีพ ในเว็บฯเราไม่เห็นมีใครมีคุณสมบัติเช่นนี้

ส่วนนางตอแหลนี่ใครกันนะ ผู้หญิงคนไหนช่างโชคร้ายเสียจริง ตอแหลคำนี้ในพจนานุกรมแปลว่า โกหก พูดปด หลอกลวง ปลิ้นปล้อน มักใช้กับผู้หญิงหรือผู้ชายครึ่งเสี้ยว คงไม่ใช่ผู้ชายในเว็บฯ ถ้าใช่คงน่าคิด เพราะส่วนมากมีลูกมีเมียกันแล้วทั้งนั้น

แต่ขอเถอะ อย่าเป็นเลยดาวยั่ว ในหนังดาวยั่วหญิงมักถูกจับขึงพืดข่มขืน ที่สุดไม่เสียสติก็ตาย ถ้าเป็นชายไม่ถูกบาทาก็โดนบ้องกระโหลก ซ้ำร้ายออกมาข้างนอก ยังอาจถูกแฟนหนังเหยียดหยามด่าทออีกต่างหาก บ่องตงเป็นไปทำไม เสียภาพพจน์เปลืองตัว มีแต่เสียกับเสีย

การออกนอกลู่นอกทางแบบสร้างสรรค์ เป็นเรื่องดี หากคุณสมบัติเราไม่ดีพอ การออกนอกลู่ล่วงเกินกระทบชิ่งวิ่งตีวัวกระทบคราดไม่ควร รังแต่ทำให้หมู่หรือชุมชนหมางใจกัน ไม่เกิดประโยชน์ ถ้ารักชอบก็ตอบ ไม่ชอบก็ปล่อย อยู่เฉยๆจะดีกว่า หากคิดแต่เอามันส์ ไม่บันยะบันยังถึงความรู้สึกผู้อื่น ขอได้สำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ของตนเป็นพอ คิดได้เพียงเท่านี้ ต้องปล่อยไปตามแต่ศรัทธา ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว

จุดอ่อน ถ้าจะหาจุดอ่อนของคน มันง่ายแสนง่ายสำหรับมนุษย์ที่ยังพอกหนาไปด้วยอวิชชากิเลสตัณหา แม้แต่พระพุทธองค์ยังไม่วายถูกติฉินนินทา มีประโยชน์อะไรที่ต้องประพฤติเช่นนั้น

มนุษย์มีสองด้านเสมอ ด้านดีและด้านร้าย ขอเพียงนำด้านดีมาใช้ ละทิ้งด้านเสียทิ้งไป หรืออย่างน้อยพยายามหมกเม็ดด้านเสียให้ได้นานที่สุด ชีวิตก็จะร่มเย็นไม่รุ่มร้อน มีแต่ความสงบสุข

พูดถึงทนาย ต้องเป็นทนายสีขาวเท่านั้น เป็นทนายที่ดีต้องไม่ว่าความให้กับคนผิด แม้จะมีอามิสสินจ้างมากมายเพียงใดก็ตาม ต้องบำเพ็ญตนตามทำนองคลองธรรมที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณแห่งความซื่อสัตย์เที่ยงตรงเป็นที่ตั้งเสมอ อันนี้พูดถึงคุณสมบัติ ไม่ได้ว่ากล่าวใคร

การสำนึกในสิ่งผิดพลาดเป็นยอดปรารถนาของสังคม ถือเป็นเรื่องวีรอาจหาญทีเดียว ผู้คนพร้อมอภัยให้ทุกเมื่อเสมอ แต่เป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะการขัดขืนฝืนใจของคนมีสูงมาก

ที่เขียนมาทั้งหมด ก็ด้วยอารมณ์ขำขัน ไม่ซีเรียสอย่างว่า แค่ร่วมด้วยช่วยกันวิจารณ์เท่านั้น อย่าได้ถือเป็นอารมณ์ ชีวิตยังต้องก้าวไปอีกไกล

สุภาษิตจีนเคยว่าไว้ อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดรอบรู้ไปกว่าเขาทุกเรื่อง แค่ขนคิ้วตัวเองยังไม่รู้เลยว่ามีกี่เส้น ถ้าหยาบหน่อยก็ประมาณอะไรที่แย้นๆนั้นแล
รูปภาพของ วี่ฟัด

ยั่วได้เหยื่อ

ที่สุดทาเคชิก็มีเหยื่อให้ยั่วแล้ว  ทาเคชิมิได้เคยระบุใครเฉพาะเจาะจง แต่กลับมีคนมาเล่นถึงระดับดูหมิ่นดูแคลน " วิชาชีพ " คล้ายกับเมื่อสักเจ็ดแปดปีก่อนเคยมีไอ้บ้าตัวหนึ่งที่เคยมาบอกว่า " ทนายกับเซลส์แมนเลวพอๆกัน " ทุกๆสาขาวิชาชีพต่างมีคนดีและคนไม่ดี ซึ่งมันก็มีอยู่ทุกๆที่ แม้แต่ในเว๊ปชุมชนคนฮากกานี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น

ซึ่งหากมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ทาเคชิทำอะไรไม่ได้หรอก แต่ขอให้ติดต่อไปโดยตรงที่ คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนาความที่ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อปลายเดือนเมษายน 2556 ว่าให่ดำเนินการให้บุคลากรอันเป็นหนึ่งในขบวนการยุติธรรมของประเทศให้อยู่ในแนวทางที่ดีที่งาม จะเสนอโครงการสีขาวอะไรก็ว่ากันไป ไปถูกหรือเปล่าหละ อยู่แถวถนนราชดำเนิน ใกล้อนุสาวรีประชาธิปไตย ถ้าโกรธเกลียดทาเคชิ อย่าไปลงหรือกระแน๊ะกระแหนต่อวิชาชีพเลย ไม่ดีหรอก

แต่สำหรับตัวทาเคชิเองยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลากรในแวดวงนี้ที่ดีคนหนึ่ง ทำงานโดยไม่เอาตังก็เยอะ และไม่เคยขูดเลือขูดเนื้อเลยกับวิชาชีพนี้ คนที่เคยมีลูกอยากถามว่าลูกเคยกลายเท้าบ้างหรือไม่ แต่ทาเคชิไม่อยากพูดอวดอ้างตัวเองว่าเคยช่วยคนยากจนจนเขาได้ชีวิตใหม่และคนแก่คราวพ่อมากราบเท้าเรา ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นหรอกแต่ห้ามไม่ทัน ( จะให้ไปสาบานวัดพระแก้วเมื่อไรก็ได้ )

ขอให้รู้เถอะว่าวิชาชีพนี้ถ้าตั้งใจจริงและอยู่ในแนวทางทำนองครองธรรมและไม่โลภแล้วจะเป็นการได้ช่วยคนอย่างมหาศาล เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่

ไอ้ที่มีคนชอบบอกว่าชอบช่วยคนผิดนั้นเหม็นขี้ฟัน คนที่พูดแบบนี้แปลว่าไม่มีความรู้ในแวดวงขบวนการยุติธรรมเลยแต่อยากพูด และชอบพูดเพื่อจะตัวเองดูดี ดูเท่ห์

ทาเคชิไม่ชอบเลยกับไอ้คนที่ชอบเอาภาษาหนึ่งไปแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วมาหัวเราะชอบใจแบบจิตใจต่ำทราม คนดีๆเขาไม่คิดอะไรหรอกภาษาใครก็ภาษามันไม่เกี่ยวกัน ในภาษาจีนมันมีคำหมิ่นเหม่แบบนี้อีกเยอะ ในภาษาแต้จิ๋วที่แปลว่า " หู " หละทำไมไม่ไปล้อพวกแต้จิ๋วหละ กลัวเขาจะกระทืบมาไม่ทันซิก็เขาเยอะกว่านี่ เอ้าแล้ว " ฮั้นจู๋ " หละทำใมไม่เห็นตะขิดตะขวง หรือจะมีอคติเฉพาะ " หมอยแย้น " ขอถามหน่อยเถอะ 

ใครๆก็รู้ว่าทาเคชิเป็นแฟนเมนฯยูมาตั้งแต่อายุไม่ถึง 10 ขวบ จวบจนปัจจุบันสี่สิบกว่าปีแล้ว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ท่านวางมือหลังจากทำทีมมาเกือบ 27 ปี ได้แชมป์มามากมาย แล้วไอ้คนที่มันมาแทนมันดันชื่อ " เดวิด มอยส์ " มึงเอ้ยหมิ่นเหม่อีกแล้ว เดี๋ยวไอ้พวกลิเวอร์พูลมันเอามาล้อทาเคชิ แบบ " หมอยแย้น " หละก็กูซวยซ้ำสองหนีเสือปะจรเข้แท้ๆ เวรจริงๆ

รูปภาพของ ท้ายแถว

ขอบคุณที่ช่วยประสาน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันประสานให้ ทำให้เห็นถึงความน่ารักของสังคมแห่งนี้  ถึงจะต่างที่มา ต่างความคิด จึงมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ด้วยหัวใจเดียวกันที่ร่วมทางกันไป สิ่งใดไม่เหมาะสมก็เตือนกันได้  ถูกผิดว่ากันไปตามเนื้อ เป็นกระจกส่องให้พัฒนาก้าวข้ามอุปสรรค์กำแพงมิติขึ้นไป ให้เป็นเกียรติที่ยอมรับกันได้ในทุกสังคม และด้วยสายเลือด แม้นจะรุ่นท้ายแถว แต่ก็ยังหนักแน่นกว่าน้ำ จึงทำให้ต้องแวะมาถี่บ้างห่างไปบ้างตามแต่โอกาสอำนวย

จึงกราบขออภัยท่านวีรพนธ์อีกครั้ง ที่ไหงเป็นเหตุให้สาระกำลังไหลรื่นต้องชะงักไป  ด้วยวาจาที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในครั้งนี้ และรู้ตัวว่าไม่เหมาะสมที่วิพากษ์บุคคลที่ 3 บนเว็บนี้ ที่บังเอินไปค้นข้อมูลเจอสาระแนวคล้ายเจตนาสะกด Thak เป็น Tak ที่เป็นคนละคนกัน เลยของขึ้นชั่วขณะ อึดอัดหาที่ลง (รวมทั้งที่นี้ก็ห้ามการเมือง) หวังว่าอาโกคงให้อภัยนะครับ  นี่แหละโบราณถึงว่า "อยู่กับตัวให้ระวังความคิด อยู่กับญาติมิตรระวังพูดจา" ไหงพลาดผิดกฏไปแล้วจริงๆ จึงหวังว่าท่านคงให้อภัยและได้นำสาระดีๆมาถ่ายทอดต่อไปนะครับ

สำหรับท่านผู้หวังดีหลายท่านพยามชวนเล่นเกมส์ ใครคือใคร Identity ก็น่าสนุก จะไม่บอกใบ้เลยก็กระไรอยู่ จึงขอเรียนว่าไหงมีพื้นเพเดิมจากโคราช (มักพูดไม่ค่อยกลั่นกรอง เข้าขั้นควรผ่าสุนักออกจากปาก) ด้วยความที่อยู่ระหว่างคนรุ่นหลังกับรุ่นเดอ แต่รวมข้อเสียทั้งสองรุ่นคือ ไม่ทันสมัยตามคนรุ่นใหม่ไม่ทัน จะเฒ่านั้งก็ไม่ได้ ความสามารถและความสงบยังไม่พอ ส่วนอายุที่ท่านทั้งสองทายมาก็ใกล้เคียงทั้งคู่  คืออยู่ระหว่างนั้น ช่างมันเถอะ มันเป็นเพียงตัวเลขที่ล้ำหน้าอายุสมองไหงไปเยอะแล้ว

ไหงเคยเข้าร่วมองค์กรฮากกามาบ้าง แต่ด้วยความเขลาในเรื่องภาษา,ชาติพันธุ์ และกาลเทศะ คิดเห็นอย่างก็พูดโพล่งๆไป ถูกผิดว่ากันตามเนื้อ ถ้าบังเอินฟลุกเข้าใจได้ก็รอดตัว ถ้าเราเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อน บอกเหตุชี้แจงให้ปรับแก้กัน ดีกว่าโกรธกันได้ก็ดี แต่ส่วนใหญ่มักจะรักษาหน้าให้เกียรติกัน สงวนท่าทีไม่ให้มีเรื่องมากกว่า ก็ยังมี(เพียง)บางคนว่าไม่โกรธแต่จำนาน  จึงคิดว่าถ้าเปลืองตัวขอเป็นใบ้ลาขาดจากวงการดีกว่า  พอดีมาเจอเว็บนี้ ที่เห็นว่าต่างมาด้วยใจ  มีสาระความรู้เป็นที่สนุกสนาน และเป็นสังคมที่ไม่ได้ยึดติดด้วยผลประโยชน ถึงมีตัวตนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ยังคบกันได้ยืนยาว อันเป็นเหตุผลสังคมที่นี้ ล้วนมาจากใจ เป็นมิตรภาพ ที่มีเยื่อใย และความอาทร เสียสละเวลาอันทีค่าของทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันอุทิตให้เป็นสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขอเป็นที่เข้ามาแล้วมีความสุขสบายใจไม่กดดันกัน นับเป็นรากฐานอันดียิ้ง

รูปภาพของ YupSinFa

นี่แหละครับ เสน่ห์อันน่ารักของพวกเรา

 

           วันนี้ได้เข้ามาแวะชุมชน อ่านความนัยของคุณท้ายแถวเข้า รู้สึกดีใจจริง ๆ ครับ ที่คุณท้ายแถว ได้ออกมายืนอยู่กลางแถวแล้ว ขออนุญาตนะครับ คุณท้ายแถว เรียกอาโก ดีกว่า (เอ๊ะ หรือเป็นอาจี้-อิอิอิ.) 

           อาโกท้ายแถว ไหงทราบว่า ท่านเป็นสมาชิกรุ่นแรกสุด รุ่นเดียวกับไหง รู้สึกว่าท่านเป็นสมาชิกก่อนไหง ส่วนไหงเข้ามาเป็นสมาชิก น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายน ตอนอาฉีโกเปิดเว็ปไซด์ใหม่ ๆ ได้สัก 3 เดือน จนถึงป่านนี้ ใกล้จะครบ 6 ปีมานี่แล้ว...เร็วจริง ๆ

           อาโกท้ายแถว จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้อ่านที่ดี เป็นผู้โพสต์เข้ามายกย่อง ชมเชย เป็นอย่างนี้มานานหลายปี

           ยอมรับว่า อาโกท้ายแถว เป็นสมาชิกหัวแถว ที่ยังไม่ได้มีการพบปะหน้าค่าตา ไม่เคยพูดคุยกัน ทางโทรศัพท์ แม้กระทั่งส่งข้อความถึงกัน อาโกท้ายแถว เป็นชาวโคราช ไม่แน่ใจว่า ท่านจะรู้จักอาฉีโก หรืออาฉีโก จะรู้จักท่านท้ายแถว หรือปล่าว

            หลังจากได้อ่านความในใจของ อาโกท้ายแถว แล้ว จินตภาพของไหง่ ที่มีต่อ คุณท้ายแถว คิดเอาเองว่า ท่านน่าจะเป็นคนหนุ่ม ยี่สิบปลาย ๆ หรือ สามสิบกลาง ๆ ขาว ๆ หล่อ ๆ

             มาถึงตรงนี้ จินตภาพ ของไหง่ เกี่ยวกับ อาโกท้ายแถว เริ่มเปลี่ยนไป กลายมาเป็นว่า อาโกท้ายแถว น่าจะเป็นเถ้าแก่ร้านค้า หรือทำธุรกิจส่วนตัว มีช่วงวัยใกล้ ๆ กับอาโกวี่ฟัด คือ ห้าสิบต้น ๆ หรือกลาง ๆ (เอ๊ะ เอาไป เอามา กลายมาเป็นว่า ไหงมาวิเคราะห์ลักษณะบุคคลไปเสียนะนี่นะ ขออำภัย ครับ)

             สรุปว่า ไม่มีอะไร ครับ  เกิดความดีใจ แค่นั้นเองครับ.

รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

ยึดโลภโกรธหลง


คนเขาพูดถึงคุณสมบัติที่ดีของทนายความ ไม่ได้ว่ากล่าวใคร ก็มัวแต่คิดยั่วจนหลงประเด็น กล่าวหาดูหมิ่นดูแคลนเสียอีก ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด ออกอ่าวสามคุ้งสี่แควไปเลย คำพูดเหล่านี้ ไหง่เคยให้ข้อคิดกับลูกชายของเพื่อน ที่เป็นทนายความ ซึ่งจบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ตอนนี้เตรียมสอบเป็นผู้พิพากษา
 
ของแค่นี้ ไม่ถึงกับต้องโกรธต้องเกลียด เพียงเห็นความไม่เหมาะไม่สม เลยติติงไปนิดหน่อย ไม่คิดว่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ประชดประชันหนักข้อ ประมาณว่าข้าจะเขียนซะอย่าง มีไรมั๊ย(ว่ะ) โดยเขียนคำนั้นมากขึ้นโดยเจตนา เช่น(เพื่อนจากเมืองจีนมาเที่ยวเมืองไทย เลยพาเขาไปเที่ยวอยุธยาของเมืองไทย แล้วเลยต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ของเมืองไทยเหมือนกัน บอกเขาว่าเมืองไทยมีที่เที่ยวมาก เที่ยวหน้าขอให้มาเมืองไทยอีกนะ)ฯลฯ  ทั้งนี้ทั้งนั้น เห็นเป็นคนชอบเตือนยั่วบ่อย เลยคิดว่าเป็นคนสนุกสนาน ขี้เล่นใจกว้างเป็นกันเอง ธรรมะธรรมโม แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้น แค่แย้งนิดเดียว กลับยึดโลภโกรธหลงใช้คำว่าจิตใจต่ำทรามทีเดียว
 
สดุดใจกับข้อความของคุณท้ายแถว ที่เป็นสัจจะความจริง (สิ่งใดไม่เหมาะสมก็เตือนกันได้ ถูกผิดว่ากันไปตามเนื้อ เป็นกระจกส่องให้พัฒนาก้าวข้ามอุปสรรคกำแพงมิติขึ้นไป ให้เป็นเกียรติที่ยอมรับกันได้ในทุกสังคม และอยู่กับตัวให้ระวังความคิด อยู่กับญาติมิตรระวังพูดจา) จึงตั้งใจเขียนเรื่องไร้สาระครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วข้ามพ้นเดินหน้าเรื่องมีสาระต่อไป
รูปภาพของ ฉินเทียน

鄭=郑

28 ธันวาคม ของทุกปี มีพิธีบวงสรวงของกองทัพเรือ ธูป 8 ดอก กล่าวคือ 3 ดอกไหว้พระพุทธ ส่วน 5 ดอกไหว้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช http://www.wangdermpalace.org/Ancient%20Sites_th.html

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal