หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บล็อกของ ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ


เสวนาหัวข้อ “จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ : ประวัติศาสตร์คำบอกเล่า จากจีนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 20”

ขอเชิญร่วมฟังงานเสวนา 'จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ : ประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจากจีนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 20' พร้อมชมการแสดงซอเอ้อร์หู บทเพลงจากแรงบันดาลใจที่ได้การอ่านหนังสือ 'จากบูรพาสู่อุษาคเนย์' โดย อ.หลี่ฮุย นักประพันธ์เพลงแถวหน้า และนักเล่นซอเอ้อร์หูมือครู เป็นบทเพลงรักหวานเศร้าที่แต่งขึ้นเพื่อเป็น Tribute to Mr. Wu Ji Yeah

เสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557
เวลา 13.30 -17.-00 น.

ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal