หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

客家妹子爱唱歌(黄红英唱)客家山歌

รูปภาพของ สิทธิพร1

客家妹子爱唱歌 (黄红英唱) 客家山歌

edmund chf เผยแพร่เมื่อ 19 ธ.ค. 2014


广东惠州著名客家歌唱家,国家一级演员


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal