หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

一生守候 - 陳淑樺 " อีเซิงโส่วโฮ่ว " รอคอยชั่วชีวิต

รูปภาพของ วี่ฟัด

     
 
 
        等待着你 等待你慢慢的靠近我

       deng3 dai4 zhe ni3 deng3 dai4 ni3 man4 man4 de kao4 jin4 wo3

       เติ่งไต้เจอะหนี่ เติ่งไต้หนี่มั่นมั่นเตอเค่าจิ้นหวั่ว

       เฝ้ารอเธอ รอให้เธอชิดใกล้ฉันอย่างช้าๆ

       

       陪着我长长的夜到尽头 别让我独自守候

       pei2 zhe wo3 chang2 chang2 de ye4 dao4 jin4 tou2 bie2 rang4 wo3 du2 zi4 shou3 hou4

       เผยเจอะหวั่วฉังฉังเตอเยี่ยเต้าจิ้นโถว เปี๋ยรั่งหวั่วตู๋จื้อโส่วโฮ่ว

       เคียงข้างฉันไปจนกว่าจะสิ้นสุดรัตติกาลยาวนาน โปรดอย่าปล่อยให้ฉันรอคอยอย่างเปล่าดาย

       

       等待着你 等待你默默凝望着我

       deng3 dai4 zhe ni3 deng3 dai4 ni3 mo4 mo4 ning2 wang4 zhe wo3

       เติ่งไต้เจอะหนี่ เติ่งไต้หนี่มั่วมั่วหนิงวั่งเจอะหวั่ว

       เฝ้ารอเธอ รอให้เธอจ้องมองมาที่ฉันอย่างเงียบงัน

       

       告诉我你的未来属于我 除了我别无所求

       gao4 su4 wo3 ni3 de wei4 lai2 shu3 yu2 wo3 chu2 le wo3 bie2 wu2 suo3 qiu2

       เก้าซู่หวั่วหนี่เตอเว่ยไหลสู่อี่ว์หวั่ว ฉูเลอหวั่วเปี๋ยอู๋สั่วฉิว

       บอกกับฉันว่าเธอฝากอนาคตไว้กับฉัน นอกจากนั้นแล้วไม่ต้องการสิ่งใด

       

       你知道这一生 我只为你执着

       ni3 zhi1 dao4 zhe yi1 sheng1 wo3 zhi3 wei4 ni3 zhi2 zhuo2

       หนี่จือเต้าเจ้ออีเซิง หวั่วจื่อเว่ยหนี่จื๋อจั๋ว

       เธอรู้ดีว่าชีวิตนี้ ฉันยึดมั่นเพียงเธอ

       

       管别人心怎么想 眼怎么看 话怎么说

       guan3 bie2 ren2 xin1 zen3 me xiang3 yan3 zen3 me kan4 hua4 zen3 me shuo1

       เปี๋ยก่วนเหรินซินเจิ่นเมอเสี่ยง เหยี่ยนเจิ่นเมอคั่น ฮว่าเจิ่นเมอซัว

       ไม่สนว่าใครคิดอย่างไร มองอย่างไร พูดอย่างไร

       

       你知道这一生 我只为你守候

       ni3 zhi1 dao4 zhe4 yi1 sheng1 wo3 zhi3 wei4 ni3 shou3 hou4 

       หนี่จือเต้าเจ้ออีเซิง หวั่วจื่อเว่ยหนี่โส่วโฮ่ว

       เธอรู้ดีว่าชีวิตนี้ ฉันมีไว้เพื่อรอเธอ

       

       我对你情那么深 意那么浓 爱那么多

       wo3 dui4 ni3 qing2 na4 me shen1 yi4 na4 me nong2 ai4 na4 me duo1

       หวั่วตุ้ยหนี่ฉิงน่าเมอเซิน อี้น่าเมอหนง ไอ้น่าเมอตัว

       ความรู้สึกที่มีต่อเธอทั้งลึกล้น เข้มข้น และรักมากมายเพียงนั้น

       

       等待着你 等待你轻轻拉我的手

       deng3 dai4 zhe ni3 deng3 dai4 ni3 qing1 qing1 la1 wo3 de shou3

       เติ่งไต้เจอะหนี่ เติ่งไต้หนี่ชิงชิงลาหวั่วเตอโส่ว

       เฝ้ารอเธอ รอให้เธอจูงมือฉันไปอย่างแผ่วเบา

       

       陪着我长长的路慢慢走 一直到天长地久

       pei2 zhe wo3 chang2 chang2 de lu4 man4 man4 zou3 yi4 zhi2 dao4 tian1 chang2 di4 jiu3

       เผยเจอะหวั่วฉังฉังเตอลู่มั่นมั่นโจ่ว อี้จื๋อเต้าเทียนฉังตี้จิ่ว

       ค่อยๆ เดินเคียงข้างฉันไปบนเส้นทางยาวไกล ตราบนิรันดร์

       

       等待着你 等待你紧紧拥抱着我

       deng3 dai4 zhe ni3 deng3 dai4 ni3 jin3 jin3 yong1 bao4 zhe wo3

       เติ่งไต้เจอะหนี่ เติ่งไต้หนี่จิ่นจิ่นยงเป้าเจอะหวั่ว

       เฝ้ารอเธอ รอให้เธอกอดกระชับฉัน

       

       告诉我你的心里只有我 除了我别无选择

       gao4 su4 wo3 ni3 de xin1 li3 zhi3 you3 wo3 chu2 le wo4 bie2 wu2 xuan3 ze2

       เก้าซู่หวั่วหนี่เตอซินหลี่จื่อโหย่วหวั่ว ฉูเลอหวั่วเปี๋ยอู๋เสวี่ยนเจ๋อ

       บอกว่าใจเธอมีเพียงฉันเท่านั้น นอกจากฉัน เธอไม่มีผู้ใด

       

       你知道这一生 我只为你执着

       ni3 zhi1 dao4 zhe4 yi1 sheng1 wo3 zhi3 wei4 ni3 zhi2 zhuo2

       หนี่จือเต้าเจ้ออีเซิง หวั่วจื่อเว่ยหนี่จื๋อจั๋ว

       เธอรู้ดีว่าชีวิตนี้ ฉันยึดมั่นเพียงเธอ

       

       不管他喜还是悲 苦还是甜 对还是错

       bu4 guan3 ta1 xi3 hai2 shi4 bei1 ku3 hai2 shi4 tian2 dui4 hai2 shi4 cuo4

       ปู้ก่วนทาสี่ไหซื่อเปย ขู่ไหซื่อเถียน ตุ้ยไหซื่อชั่ว

       ไม่สนว่าจะสุขหรือทุกข์ ขมหรือหวาน ถูกหรือผิด

       

       你知道这一生 我只为你守候

       ni3 zhi1 dao4 zhe4 yi1 sheng1 wo3 zhi3 wei4 ni3 shou3 hou4

       หนี่จือเต้าเจ้ออีเซิง หวั่วจื่อเว่ยหนี่โส่วโฮ่ว

       เธอรู้ดีว่าชีวิตนี้ ฉันมีไว้เพื่อรอเธอ

       

       我对你情那么深 意那么浓 爱那么多

       wo3 dui4 ni3 qing2 na4 me shen1 yi4 na4 me nong2 ai4 na4 me duo1

       หวั่วตุ้ยหนี่ฉิงน่าเมอเซิน อี้น่าเมอหนง ไอ้น่าเมอตัว

       ความรู้สึกที่มีต่อเธอทั้งลึกล้น เข้มข้น และรักมากมายเพียงนั้น

       

       你知道这一生 我只为你守候

       ni3 zhi1 dao4 zhe4 yi1 sheng1 wo3 zhi3 wei4 ni3 shou3 hou4

       หนี่จือเต้าเจ้ออีเซิง หวั่วจื่อเว่ยหนี่โส่วโฮ่ว

       เธอรู้ดีว่าชีวิตนี้ ฉันมีไว้เพื่อรอเธอ

       

       我对你情那么深 意那么浓 爱那么多

       wo3 dui4 ni3 qing2 na4 me shen1 yi4 na4 me nong2 ai4 na4 me duo1

       หวั่วตุ้ยหนี่ฉิงน่าเมอเซิน อี้น่าเมอหนง ไอ้น่าเมอตัว

       ความรู้สึกที่มีต่อเธอทั้งลึกล้น เข้มข้น และรักมากมายเพียงนั้น

       

       等待着你 等待你紧紧拥抱着我

       deng3 dai4 zhe ni3 deng3 dai4 ni3 jin3 jin3 yong1 bao4 zhe wo3

       เติ่งไต้เจอะหนี่ เติ่งไต้หนี่จิ่นจ่นยงเป้าเจอะหวั่ว

       เฝ้ารอเธอ รอให้เธอกอดกระชับฉัน

       

       告诉我你的心里只有我 永远爱我

       gao4 su4 wo3 ni3 de xin1 li3 zhi3 you3 wo3 yong3 yuan3 ai4 wo3

       เก้าซู่หวั่วหนี่เตอซินหลี่จื่อโหย่วหวั่ว หย่งหย่วนไอ้หวั่ว

       บอกว่าใจเธอมีฉันเท่านั้น รักฉันตราบนานเท่านาน

       

       等待着你

       deng3 dai4 zhe ni3

       เติ่งไต้เจอะหนี่

       เฝ้ารอเธอ

 

อธิบายศัพท์

       守候(shou3 hou4) แปลว่า รอคอย

       凝望(ning2 wang4) แปลว่า เพ่งมอง, จ้องมอง

       执着(zhi2 zhuo2) เดิมเป็นคำศัพท์ที่มาจากศาสนาพุทธ แปลว่า ยึดมั่นถือมั่น ไม่สามารถปล่อยวางจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด ปัจจุบันใช้ในความหมายถึงการยึดถือ ยึดเหนี่ยว


รูปภาพของ วี่ฟัด

อีเซิงโส่วโฮ่ว ฉบับ ประกอบภาพยนตร์ โดย โจแอนนา หวัง

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal