หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

มาเล่นทายปัญหา ต้น-หยก กัน

ต้น หยก คือ การเล่นทายปัญหาฃองชาวจีน

เมื่อยามว่างๆ ก็มักจะมา ต้น หยก กัน  ซื่งปัญหาที่นำมา ต้น-หยก นั้น แต่ละคนก็จะคิดกันขึ้นมา จากสิ๋งต่างๆที่เห็น ที่ใช้ หรืออาจจะเป็นพืชผักผลไม้ ที่ปลูก อาจจะนำมาผูกเป็นโคลงกลอนอย่างง่ายๆ สั้นๆ

ขอเชิญ เข้าร่วมสนุก คำถาม ต้นหยก ตามรายการต่อไปนี้ (ต้น-หยก ปัจจุบัน อยู่รายการล่างสุด)


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal