หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

พี่ๆสมาชิกรบกวนหน่อยครับ

พี่ๆสมาชิกที่อยู่ทางเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ เชียงราย รบกวนหน่อยครับ อยากทราบว่ามีใครเคยเห็นหรือรู้จักชื่อหนังสือเรื่อง "ตำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง" ไม่ทราบว่ายังมีพิมพ์และวางขายอยู่รึเปล่า อยากได้ชอบอ่านประวัติ์ศาสตร์


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal