หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

อยากทราบธรรมเนียมการไว้ทุกข์

อยากทราบธรรมเนียมการไว้ทุกข์

1.เคยได้ยินว่าถ้าผู้ใหญ่เสียใหม่ๆภายใน3ปี เข่น แม่ ผม ห้ามไว้ที่เดียวกับ อาม่า อากง เพราะอไร ถ้าปัจจุบันี้ไว้รวมกันได้หรือไม่ครับ

2.เคยเห็นบ้านอื่นเวลาพ่อหรือแม่เสีย จะเห็นเอาผ้าดำรัดไว้ที่แขน ไม่ซ้ายก็ขวา มีความหมายแตกต่ากันหรือไม่ครับ


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal