หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ปลาทอง 金魚 GOLD FISH

รูปภาพของ ฉินเทียน

ถิ่นกำเนิดของปลาทองมาจากประเทศจีน เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว และคนจีน นิยมเลี้ยงจึงนำสู่ประเทศแรกที่เพาะพันธุ์ปลาทองได้สำเร็จ

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/金鱼

http://th.wikipedia.org/wiki/ปลาทอง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533081323418464&set=a.166582333401700.39579.154151581311442&type=1&theater


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal