หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลง"ร้านขายของชำของอาซู้โก"เพลงฮากกา

รูปภาพของ สิทธิพร1

(翻唱)阿樹哥的雜貨店-客語歌

【十分客家】十分動聽

2000年「阿樹哥的雜貨店」獲音樂人交流協會推薦為最佳專輯.

註釋: 唔管─不管 細人─小孩 唔知─不知 屋下─家裡 大路唇─大路邊 打嘴古─聊天話家常 頭擺到這今─從前到現在 博風落大雨─刮風下大雨


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal