หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

มาตรวัดของจีน เกี่ยวข้องกับคนเป็น คนตาย อย่างไร

ทุกคนสนใจ ที่จะซื้อตลับเมตร ที่มีภาษาจีนมาใช้กันมาก เพราะรู้ว่ามันมีประโยชน์ แต่ไม่รู้ว่ามีหลักการใช้อย่าง ไร เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ จะมี 2 ส่วน ใช้กับคนเป็น แถวหนึ่ง กับ ใช้กับคนตาย อีกแถวหนึ่ง เมื่อเราวัดของแต่ละแถว จะมีอักษรสีแดง(เป็นมงคล) และ สีดำ(ไม่เป็นมงคล) ความหมายที่เราจะเลือก ต้องสอดคล้องกับกิจนั้น ๆ หรือประสานกิจ ส่งเสริมกันและกันครับ    

คนเรามีมิติชีวิต 2 ด้าน ด้านหนึ่งความเป็นมนุษย์ อาจจะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความทะเยทะยาน ความโลภมาก อยากให้มีชีวิตไปสู่ความฝัน อยากจะให้ชีวิตการงานก้าวหน้า  จึงเรียกส่วนนี้ว่า คนเป็น

ส่วนอีกด้านหนึ่ง ลูกหลาน เกิดความขี้ขาด ความกลัว ระแวง กลัวสิ่งที่มองไม่เห็น  เมื่อญาติถึงแก่กรรม อะไรต่าง ๆ นานาสารพัด จึงทำให้มีส่วนของคนตายด้วย  

ความยาวของการวัด จะมีวัฎจักร หมุนเวียนเป็นรอบ เราต้องดูภาษาจีัน ว่าแปลว่าอะไร ตรงกับตัวอักษรอะไร  ความหมายเหมาะสมหรือไม่ การกำหนดความยาวแต่ละด้าน จะต้องส่งเสริมกันอย่างไร เช่นฐานที่เสริมขึ้นให้ศาลเจ้าที่ เป็นต้น 

ก่อนที่ไหง่จะลงรูปไม้บรรทัด ความหมายของระยะความยาวนั้น   ต้องขอย้ำว่า มันเป็นลิทขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ในทางการค้า หรือแอบอ้างว่าเราเป็นคนคิดความหมาย เพราะไม้บรรทัดนี้ จะมีการระบุว่า มีการจดลิขสิทธิืเอาไว้ ก่อนใช้ขอให้ท่านยกย่องคุณดำรงค์ชัย แท่นศรีเจริญ ด้วยทุกครั้ง คนไท้ปูหยิ่น และคุณมงคล มหกิจไำพศาล คนไท้ปูหยิ่น เหมือนกัน เพื่อตอบแทนความรู้ ที่ให้แก่พวกเรา ด้วยนะครับ และท่านใดจะโหลดเอาไปใช้ เช่นกัน ต้องกล่าวยกย่องก่อนใช้ทุกครั้งด้วยครับ ไหง่มีความสนิทกับทั้ง 2 ท่าน จึงขออนุญาติ นำมาเผยแพร่เพื่อฮากกาหยิ่น

 

มาตรวัดที่เราซื้อมาใช้ จะมี 2 ส่วน หน่วยด้านบนเป็นของคนเป็น  เริ่มจากตัว ใช้ ไปเรื่อย ๆ เมื่อครบรอบไม้บรรทัด(ที่จะแสดงข้างล่าง)  ก้อจะมาเริ่มแสดงค่าให้ใหม่ จะวนเวีัยนเป็นรอบ ๆ ให้เราอ่านความหมายได้ตามไม้บรรทัด ดังนี้

แสดงส่วนความหมายของคนเป็น ขอให้เรารู้จักกันก่อน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตราวัดข้างต้น จะมีวัฏจักร ทุก 43 เซ็นติเมตรเริ่มต้นใหม่

 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนตาย ที่เราจะตั้งหรือวัดในตำแน่งไหนที่เหมาะสม จะมีรอบวัฏจักร 43 เซ็นติเมตร แล้วเริ่มรอบใหม่ 

อนึ่งไม้บรรทัดนี้ มีคำว่า ลิขสิทธิ์ ขอให้ท่านที่จะเอาไปเผยแพร่ โปรดระมัดระวัง ครับ เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของฮากกาครับ 


ของดีอย่างหนึ่งครับ ต้องขอยกย่องครับ  ขักกาหยิ่นไม่ค่อย รู้จักกันครับ

ขอให้ท่านติดตามต่อไปครับ จะสอนให้รู้จักคุณค่า ในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ สร้างเสน่ห์ให้ชีวิต

รูปแบบของ ของสิ่งหนึ่ง ย่อมมีความกว้าง ความยาว บางอย่าง ก้อหลายด้าน บางอย่างก้อด้านเดียว เช่นประตูทางเข้า   ร้านค้า  สำนักงาน   โรงงาน   

กิจการของร้าน  7-11 ประตูจะมีความกว้างประมาณ 105 ซม. ตำแหน่งเงินทองไหลมา เหมาะสำหรับการค้าขาย ที่ต้องการการเคลื่อนไหว เข้าออกในบริมาณที่หมุนเวียนบ่อย ลักษณะโชห่วยครับ ส่วนโลตัส กิจการคล้าย 7-11 ประตูกว้าง 90 ซม. ตำแหน่งโชคลาภ ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการค้าที่ดำเนินอยู่ เพราะจะรอโชคลาภ ไม่ได้ ต้องอาศัยคนเข้า-ออก บ่อย ๆ หมุนเวียนครับ

เรื่องฐานที่ทำเป็นกล่องเพิ่มให้เจ้าที่ ศาลเจ้า ก่อนจะเล่าต่อไป ขอให้ท่านผู้อ่าน จะต้องทำความเข้าใจว่า ตัวศาล จะมีความสูงประมาณ 4-5 เซ็นติเมตร เมื่อเราจะทำฐานเพิ่มความสูง เราจะต้องนำมานับรวมด้วย เช่นตำแหน่ง 17 เซ็นติเมตร เป็นตำแหน่งค้าขายรุ่งเรือง จึงเหลือที่ทำฐานเพิ่มอีก 12 เซ็นติเมตร ครับ ส่วนด้านอื่น ๆ ความกว้าง ความยาว จะเป็นองค์ประกอบที่เราต้องการส่งเสริมเพิ่ม จะทำตัวอย่างมาแนะนำให้กระจ่างชัดเจน เพื่อท่านผู้ใด กลับไปตรวจสอบของที่บ้านตนเองใหม่ครับ 

     ขอให้อ่านทบทวนสักระยะหนึ่งก่อน จะมาคุยกันถึงการที่เราจะใช้ทำอะไรได้บ้างครับ และจะหาทางออกเรื่องไม้บรรทัด จะถ่ายสำเนาส่งไปให้ทางเว็บ โดยอาจจะระบุเพื่อการศึกษาของชาวฮากกา คิดว่าท่านอาจารย์ดำรงชัย ฯ ท่านจะเมตตาพวกเราฮากกา เพื่อกระจายต่อไป 

 


ขอขอบคุณ

ต้องขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่ง ไหง่ยึดถือแนวทางที่เป็นสายกลาง และคำแปลที่อาจแตกต่างกันบ้าง ทุกวันนี้ คนทั่วไป นิยมของท่านอาจารย์ดำรงค์ชัย แท่นศรีเจริญ ไท้ปูหยิน เพราะคำพูด หรือสำนวนค่อนข้างจะเหมาะสม และพิสูจน์มาแล้ว ทางฮวงจุ้ย ทุกสำนักมีความคล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ ไหง่ยึดถือตามฮากกาิหยิ่น ครับ เมื่อวานนี้ลูกสาวไหง่ กำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้า มหาวิทยาลัย ถ้าว่างเมื่อไรจะลงความหมายให้ และ จะกล่าวต่อเรื่องการใช้อย่างฉลาด ครั้งนี้ต้องขอกราบอภัยในความล่างช้า ทุกสำนักดีหมด ขึ้นอยู่กับเรา อยากเดินทางไหน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไหง่ยึดหลักทางสายกลาง

ตลับเมตรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนครับ

แถวบน(เหนือเส้นกลาง)ใช้กับคนเป็น แถวล่างใชักับคนตาย

อักษรสีแดง ไม่ว่าคนเป็นคนตาย เป็นสีมงคล
อักษรสีดำ ไม่ว่าคนเป็นคนตาย เป็นสีไม่เหมาะสม (ความหมายไม่ดี) 

รูปภาพของ ท้ายแถว

แบบฮากกาเป็นไงครับ

แบบฮากกาเป็นไงครับ มีเวลาแล้วช่วยมาให้ความรู้บ้างนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้า

ขอขอบคุณ

การใช้ตลับเมตรแบบคนจีน ถ้าจำไม่ผิด คนที่นำเข้ามาเผยในเมืิองไทยและผลิต ต้องยกให้คุณมงคล มหกิจไพศาล เลี่ยวเหมยหลิน (ต้นตำรับตลับเมตร ตราเพชรในเมื่องไทย กัวฮัวหลิม) ไหง่มีโอกาศศึกษาได้รับความรู้จากท่านดำรงค์ชัย แท่นศรีเจริญ ทำเป็นแปลภาษาไทย พร้อมจดลิทขสิทธ์ ทำให้การกระจายอยู่ในวงแคบเมื่อ 20 ปีกว่าแล้วครับ ไหง่จึงยึดถือว่าเป็นแบบฉบับ ฮากกา สำนวนดีกว่า เราเลือดรักชาติ ขอเชียร์กันหน่อย ก้อแล้วกัน ในแถวบน-ล่าง จะมีส่วนที่เป็นอักษรสีแดง และสีดำครับ ซึ่งขอให้อดรอใจหน่อยครับ รับรองจะนำมาลงให้แน่นอน ความรู้ไม่มีขาย อยู่ที่เราจะร่วมกันศรัทธา

ต้องมีจิตใจที่มั่น ก่อน แยกแถวล่าง แถวบน คนเป็นกับคนตาย เพราะว่าอยู่ที่เราจะไปใช้กับคนเป็น หรือคนตายครับ อย่าจำปนกันครับ  

ลงเพิ่มเติมให้แล้ว

คำถามที่บอกว่าแบบฮากกา เป็นยังไง ตอนนี้ได้ลงความหมาย ที่เกิดจากองค์ประกอบของ 2 ท่าน ที่เป็นต้นตำรับสุดยอดมาตราวัด ของทั่วไป มีการจดลิขสิทธิ์ ห้ามใครลอกเลียนแบบ มีมานานกว่า 30 ปีแล้ว คุณมงคล มหกิจไพศาล และคุณดำรงชัย  แท่นศรีเจริญ ไท้ปูหยิ่น ครับ(ส่วนสำนวนที่จดลิขสิทธิ์ สำหรับเมืองไทยตามกระแสสังคม ขึ้นอยู่กับการออกสำเนียงใด) เรียกได้ว่าคนฮากกา ทำสำเร็จยอดเยี่ยม

 เราเลือดรักชาติ ต้องยกย่องกันไว้ก่อนครับ

ขอตอบว่ามาจากหลูปังตั่ง

คำแปลนี้ตอนปลายไม้้บรรทัดระบุว่ามาจากหลูปั่งตั่ง เช่นกัน แต่สำนวนภาษาไทย ท่านอาจารย์ดำรงชัย เป็นผู้แปลให้มีความคำชัด แต่สำนวนยังไม่ใช้ภาษาแคะจริงครับ เพราะมีความจำเป้นถ้าจะเผยแพร่ในไทย ซึ่งด้วยความที่มีมานานแล้ว มันฝังรากก่อนแล้ว ไหง่จึงมีความจำเป็นยกมาทั้งหมดเลยครับ แต่ที่บอกว่าเป็นของฮากกา เพราะในเมืองไทย หลังจากที่มีการใช้ของอาจารย์ดำรงชัย ระยะเวลาประมาณ 30 กว่าปี เลยมีผู้คิดแปลตามบ้างครับ ในลักษณะสำนวนที่คล้ายคลึงกัน สิ่้งที่บอกว่าฮากกาหยิ่น เกิดจากคนฮากกาหยิ่นเป็นผู้ริเริ่มในการประยุกต์ใช้ สามรถจดลิขสิทธิ์ ในเมืองไทยได้ คนเดียวเท่านั้น ตามประเพณีวัฒนธรรมจีน เพื่อคนรุ่นใหม่ ถ้ามั่วแต่โต้เถียงกัน เรื่องสำนวนภาษา รับรองว่าเมืองจีนมีหลากหลายครับ ไหง่คิดว่าที่นำเสนอเป็นแนวทางและความคิดความอ่าน เพื่อการศึกษา(ต้องขอสงวนไว้ด้วย ) และขอไม่วิพากวิจารณ์ เพราะภาษามันร้อยพ่อพันแม่ ที่จะอ่านออกสำเนียง แต่ใครริเริ่มและเป็นที่นิยมทั่วไป คำตอบ ฮากกาหยิ่นครับ

จริงยังที่คิดมีมานานแล้วครับ ใครเกิดก้อไม่ทัน แต่ใครจะนำมาประสิทธิประสาตร์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แ่กบรรพชนรุ่นหลัง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาความรู้ เช่นนั้นได้ เปรียบเสมือนพระไตรปิฏก เกิดมานานแล้ว ขอให้ท่านใด มีความรู้ความสามารถ โปรดระงับจิตระงับใจ ถ้าร้อนวิชา กรุณาเขียนใหม่ ต่างหากของตนเองได้เลย เพราะถ้าพูดกันไปพูดกันมา มันจะทำให้ผู้อ่าน สับสนได้ครับ เปิดบล็อกของท่านเองเลยครับ เพราะไหง่ยังมีอีกมากมายถ่ายทอดความรู้ต่อ 

เพื่อนรุ่นเดียวกับไหง่ 400-500 คนยังมีความแตกต่าง เช่นกันท่านมีความคิดอย่างไร เขียนบล็อกใหม่ได้เลยครับ ยินดี ความดั้งเดิมของคนเรา ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างถูกต้อง อาจจะไม่ถูกใจก้อได้ครับ ซินแสเมืองไทยมีเป็นร้อย เป็นพันครับ ฉะนั้นอย่างที่บอกแนวทางใคร แนวทางมันครับ เชิญเขียนบล็อกใหม่ครับ คนฮากกา จะเป็นผู้เลือกที่จะบริโภคข่าวสารทางไหน ตามสบายใจได้เลย 

คำถามและคำตอบที่เราควรระมัดระวัง ไหง่บอกแล้วไม่มีความชำนาญด้านภาษาจีน 100%  แต่ขอเป็นผู้เล่าหรือแนะนำแนวทางได้ครับ ที่บอกว่ามิใช่ซินแส เพราะรู้คำตอบอยู่แล้วว่ามีเยอะคนที่คิดต่างจากเราอร้องให้ท่านช่วยลบข้อความของท่าน ออกจาก เนื้อหาด้วยครับ เพราะจะได้เขียนแนวทางต่อไป ท่านเขียนบล็อกใหม่ ของท่านจะดีกว่ามากเลย ยังมีเรื่องของดาว 9 ยุด เรื่องชัยภูมิ สีที่เหมาะสมกับธุรกิจ  เพราะเรายังมีพี่น้องที่อยากรู้อยากเข้าใจ เชิญลงมือเขียนบล็อกใหม่ได้เลยท่าน

    สมัยเด็ก ๆ อาป๋าไหง่ บอกว่า เราต้องเป็นคนมีดีที่จะอวด ไม่ใช่คนอวดดี หรือ เป็นผู้วิพากวิจารณ์ผู้อื่น เกินจากความรู้ของเราครับ 

รูปภาพของ ท้ายแถว

ขอโทษที่ถาม

ขอโทษที่ถามหาตารางเที่ยบอักษรจีน กับความหมายการตีความแบบของฮากกา ที่ตั้งใจคัดลอกอักษรจีนทั้งหมด และคำแปลตามแบบของท่านมา 4-5 อักษร เพื่อแจ้งขอคำแนะนำ ให้ท่านผู้รู้ช่วยแต่งเติมให้ (ได้ลบออกไปตามประสงค์แล้ว)  มิได้เจตนาหรือมีภูมิอวดรู้แต่ประการใด (มีแต่ความใคร่รู้เกินเหต)

เนื่องจากไม้บรรทัดที่เป็นภาษาไทย แบบยาวหลายฟุตที่สะดวกใช้ ไม่รู้ซื้อได้ที่ไหนเห็นมีขายทั่วไปมีแต่อักษรจีน จึงบังอาจเสนอขอตารางเทียบ อักษรจีนกับการอ่าน แบบฮากกา (ดังที่ลบไปแล้ว) เพื่อสะดวกในการนำไปใช้เองบ้าง

หากผิดพลาด ล่วงเกินบล๊อกของท่านประการใด ก็ขออโหสิด้วยครับ
ขอบคุณที่ทักท้วง จะได้ระวังที่จะโพสในบล๊อกของท่านมากกว่านี้

สนใจไม้บรรทัด

ไหง่ ไม่ได้ว่าอะไร แต่เป็นการป้องกันความสับสน ต้องกราบขออภัย เลือดฮากกามันแรงไปหน่อยครับ เพราะคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้ง 2 ท่านนั้น สามารถลบคำสพมาตรของคนภาษาอื่น ๆ ครับ อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์ เป็นคนแต้จิว ยังยอมรับฝีมือเรื่องนี้ของคนแคะ  จริง ๆ แล้วยังมีคนแคะกาหยิ่นที่มีฝีมือเรื่องแบบนี้ อีกเยอะครับ การล้างอาถรรพ์ ทิเษต ก้อมาจากขักกาหยิ่น เช่นเดียวกันครับ เราเป็นพรรพาชนลูกหลาน ที่มีอารยธรรมสูง ดีกว่าจีนภาษาอื่น ๆ ครับ

สำหรับไม้บรรทัด ผลิตมาเกือบ 10 กว่าครั้งแล้วครับ ปัจจุบันต้องถ่ายเอกสารเอาครับ สนใจจะถ่ายเอกสารส่งไปให้ครับ

        ขอภัยอีกครั้งหนึ่ง ครับ จะนำเสนอการใ้ช้จริงต่อไปครับ 

รูปภาพของ ท้ายแถว

ดีครับ

ดีครับ ขอบคุณ จะรอชมตอนต่อไป

ตอนนี้ เปิดห้องคุยกัน

วันนี้ได้เปิดห้องคุยกัน ดุจญาติมิตร เพราะจริงแล้วไหง่ก้อมีญาติอาป๋าที่เมืองโคราช และบุรีรัมย์ หลายท่าน แต่ด้วยความที่อาป๋า สุขภาพไม่แข็งแรง และครอบครับยังลำบากด้วย ทำให้ไม่ได้ไปหากันครับ แต่ตอนหลานมาจากเมืองจีน เค้าขึ้นไปหาทั้งสองที่เลยครับ

ขอให้อดใจรอหน่อยครับ

ข้อความของไหง่ อยากให้คนที่กำลังอ่าน ต้องใจเย้น ๆ รับรองอธิบายความเรื่องราวต่าง ๆ สมบูรณ์ครับ อ่านแล้วอย่าใจร้อน เดียวคนอื่น อ่านและเข้าใจผิดครับ เพราะต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบบัณฑิต ที่สามารถนำออกไปใช้งานได้ ไหง่ศึกษามาแบบ 20 กว่าปีเพื่อนรุ่นเดียวกัน 500 กว่าคน จะปฏิบัติเป็นแค่ 4-5 คนครับ ขอให้ใจเย็น ๆ รับรองได้ของดีครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal