หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

美食寻根 陳靚瑄 客家人 酿豆腐 Yong Tau Fu ฮากกาอาหารราก Felicia ชินยอง Tau Fu เต้าหู้ยัดไส้

รูปภาพของ สิทธิพร1


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal