หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

网络疯传烧烤榴莲(猫山王) 味道如何?Jaguar Lim Lbs 捷豹林测试 ชาวมาเลเซียนำทุเรียนพันธ์(เมาซานหวัง)มาย่างเผาเนื้อจะหอมน่ากิน

รูปภาพของ สิทธิพร1

网络疯传烧烤榴莲(猫山王) 味道如何?Jaguar Lim Lbs 捷豹林测试

Worldwide Videos เผยแพร่เมื่อ 2 มิ.ย. 2015


張少林 - 《貓山王》เพลงจางเส้าหลิน - "ทุเรียนแมวภูเขากษัตริย์"

仔客家 เผยแพร่เมื่อ 2 มิ.ย. 2015


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal