หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ศึกษาเพลงกล่อมเด็กแต้จิ๋ว " อ่องกิมก๋อง "

รูปภาพของ วี่ฟัด

" อ่อง อ๋อง เอ..... อ่อง กิม ก๋อง..... 
กิม ก๋อง จอ เหล่า เตีย..... 
อาบุ๊ง อาบู้ ไหล่ ตา เฮีย ตา เฮีย ตา ผู่พู้..... 
ชี่ ตือ ตั่ว ก้วย งู้ว ตั่วงู้ แซ แบ๊ เกี้ย.... 
แบ้ เกี้ย แซ กิมจู..... กิม จู ล้ง ล้ง อี๊..... 
อาเสี่ย ถัก จือ หู่ กวย คี๊...... ตั่วเกี่ย กั่ง ไฉ กี๊...... 
ไฉ กี๊ เกา ซัง แก ไหล เพ่ง อัง......
ไฉ กี๊ เกา ตุ่ย แก ไหล ปู้ กุ่ย.......... zzzzZ "

ฉบับแพนเค็กในละครเรื่องวิมานมังกร

/music/player/อ่องกิมก๋อง-(Pancake-Version)/97030/


ฮั่นแน่

เตรียมหัดร้องเพลงกล่อมเด็ก แบบสำเนียงแต้จิ๋ว ซะด้วย สงสัยวี่ฟัดโกเบนเข็มไปทาง ฮกเล่าโม้ยซะแล้ว โบ่ย จ๊อ นี้ เตวี๊ยจิวจาโบ้จิงซิกเงี๋ยเงี่ยน่อ อาเฮีย อิอิอิ เจี๋ยโท่ยเล 55555

รูปภาพของ วี่ฟัด

เปรียบเทียบ

ที่จริงไอ้อ่องกิมก๋องนี่ไหง่รู้มานานแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้มีนักวิชาการแต้จิ๋วมากมายที่เขาศึกษาอย่างจริงจังและเขียนบทความลงในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมมานับสิบปีแล้ว มีแต่เรื่องฮากกาที่ไหง่มองดูแบบไม่อคตินะว่าคนฮากกามีเรื่องที่น่าศึกษาอีกมากมายและน่าสนใจกว่า และเว๊ปนี้น่าจะสร้างบุคลากรแบบคนแต้จิ๋วดังกล่าวให้ได้และจริงจังกับผลงานทางวิชาการมากกว่ามาทำเป็นเล่นๆกัน มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพงานทางวิชาการฮากกากันดีกว่าครับไท้กา เพื่อเราจะได้นำความรู้ของพวกเราไปเผยแพร่มั่ง น่าเอาจริงเอาจังกันหน่อย

ไอ้อ่องกิมก๋องกับเงียดกวงกวงนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ เราจะเห็นได้อย่าชัดเจนว่าสองวัฒนธรรมนี้แม้จะเป็นฮั้นด้วยกันแต่มันก็แตกต่างกันอย่างเป็นรูปธรรมกันเลยนะ แม้แต่ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรีดี เกษมทรัพย์ แต้จิ๋วนั้งแท้ๆยังบอกกับไหง่เองว่าวัฒนธรรมของคนฮากกาสูงกว่าวัฒนธรรมของคนแต้จิ๋ว

ท่านใดที่ฟังภาษาแต้จิ๋วออกลองแปลเนื้อเพลงให้หน่อยครับ เพื่อการศึกษา

รูปภาพของ วี่ฟัด

คำแปล " อ่องกิมก๋อง "

呀唪,唪金公,金公做老爹,阿七阿八来担靴。担靴担唔浮,饲猪大过牛。黃牛生马仔,

马仔生珍珠。珍珠辇辇圆,阿舍读书赴科期,科期科,阿舍读书中探花。去时书僮担行李,来时大轿夹彩旗。 
คำอ่านแต้จิ๋ว 
อ๋องอาอ๋อง อ่องกิมก๋อง กิมก๋องจ้อเหล่าเตีย
อาฉิกอาโป่ยไหล่ตาเฮีย ตาเฮียตาอึ่มพู้
ฉี่ตือตั่วก้วยก๎งู๊ อึ่งก๎งู๊แซแบ๋เกี้ย แบ๋เกี้ยแซเตียงจู เตียงจูลิ่งหลิ่งอี๊ อาเสี่ยถักจือฮู้ฆวยคี้
ฆวยคีฆวย อาเสี่ยถักจือตงทังฮวย คือซี้จือท้งตาเห่งลี่ ไล้ซี้ตั่วเกี่ยเกียบไฉกี๊ 
คำแปล
อองเอยอองอ่องกิมก๋อง กิมก๋องเป็นเจ้านายใหญ่ บ่าวไพร่มายกรองเท้าไป
ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น เลี้ยงหมูก็โตกว่าวัว
วัวเหลืองออกลูกเป็นม้า ม้าออกไข่มุก
ไข่มุกกลมกลิ้งหลุนๆ อาเสี่ยเรียนหนังสือไปสอบจอหงวน สอบจอหงวน สอบจอหงวน
อาเสี่ยมีวิชาเทียบชั้นทังฮวย 
ขาไปใช้พนักงานแบกสัมภาระ
ขากลับนั่งเกี้ยวใหญ่ขนาบด้วยธงทิวหลาก
หมายเหตุ
รูปภาพของ วี่ฟัด

คำแปล " อ่องกิมก๋อง "

唪呀唪,唪金公,金公做老爹,阿七阿八来担靴。担靴担唔浮,饲猪大过牛。黃牛生马仔,

马仔生珍珠。珍珠辇辇圆,阿舍读书赴科期,科期科,阿舍读书中探花。去时书僮担行李,来时大轿夹彩旗。 
คำอ่านแต้จิ๋ว 
อ๋องอาอ๋อง อ่องกิมก๋อง กิมก๋องจ้อเหล่าเตีย
อาฉิกอาโป่ยไหล่ตาเฮีย ตาเฮียตาอึ่มพู้
ฉี่ตือตั่วก้วยก๎งู๊ อึ่งก๎งู๊แซแบ๋เกี้ย แบ๋เกี้ยแซเตียงจู เตียงจูลิ่งหลิ่งอี๊ อาเสี่ยถักจือฮู้ฆวยคี้
ฆวยคีฆวย อาเสี่ยถักจือตงทังฮวย คือซี้จือท้งตาเห่งลี่ ไล้ซี้ตั่วเกี่ยเกียบไฉกี๊ 
คำแปล
 อองเอยอองอ่องกิมก๋อง กิมก๋องเป็นเจ้านายใหญ่ บ่าวไพร่มายกรองเท้าไป
ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น เลี้ยงหมูก็โตกว่าวัว
วัวเหลืองออกลูกเป็นม้า ม้าออกไข่มุก
ไข่มุกกลมกลิ้งหลุนๆ อาเสี่ยเรียนหนังสือไปสอบจอหงวน สอบจอหงวน สอบจอหงวน
อาเสี่ยมีวิชาเทียบชั้นทังฮวย 
ขาไปใช้พนักงานแบกสัมภาระ
ขากลับนั่งเกี้ยวใหญ่ขนาบด้วยธงทิวหลาก
รูปภาพของ วี่ฟัด

หมายเหตุ " อ่องกิมก๋อง "

(1) กิมก๋อง (金公) ในที่นี้ใช้เรียกแทนตัวเด็ก

(2) เหล่าเตีย (老爹) ตามตัวอักษรแปลว่า ท่านปู่ โดย เตีย (爹) ก็คือเตี่ยหรือพ่อ เหล่าเตียก็คือปู่ ในที่นี้หมายถึงเจ้านายใหญ่
(3) บางเวอร์ชัน ชื่อเรียกบ่าวไพร่จะเป็น อาบุ๊งอาบู๊ (阿文阿武)
(4) บางเวอร์ชันว่า “ตาเฮียตาผู่พู้” (擔靴擔浮浮) คือยกขึ้นสูง ๆ
(5) ไข่มุก บางเวอร์ชันจะใช้คำว่า “จิงจู” (真珠) ซึ่งก็แปลว่าไข่มุกเช่นกัน
(6) ทังฮวย (探花) คือชื่อตำแหน่งอันดับสามของการสอบจอหงว

เออ แบบนี้ก็มีด้วย

one stop service. ถ้าภาษาเซปักตะกร้อ เขาเรียกว่าเสริฟเอง แล้วก็ชงเอง อิอิ ใจคอคนอื่นจะไม่ยอมมาคอมเม้นกันบ้างหรือไง มีหงีกะไหง หรือหงี่กะไหง่สองคน วิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมา เฮ้อ ทำตัวเป็นพลังเงียบ แพ้เขานา หมดเขต 27 นี้แล้ว ส่งเสียงหน่อย อิอิ

 

 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal