หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บล็อกของ มู่ชิน

รูปภาพของ มู่ชิน

ขอเชิญชวนชาวปากช่อง ร่วมเป็นเจ้าบ้าน ต้อนรับชาวฮากกา จากทั่วประเทศที่มาเยือน

ขอแถลงข่าวให้ชาวปากช่องทุกท่าน


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal