หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บล็อกของ ychai

รูปภาพของ ychai

พงษ์รักษา__สงวนสัตย์__ผลสวัสดิ์

»


รูปภาพของ ychai

แม่ประยรู แซ่เล้า

 คงฮวด_ยายเช่ง_____พงษ์รักษา

 4คน

คงสำนวน__ยายบังอร____สงวนสัตย์

2คน 

ตาจินดา____ยาย_______ผลสวัสดิ์

7คน 

 

 

 รูปภาพของ ychai

Transformer &SwitchBoards

ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์

Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal