หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาเบตง ยะลา 勿洞客家會館

รูปภาพของ สิทธิพร1

ที่นี่... เบตง (BULUH BETONG)

ที่นี่... เบตง (BULUH BETONG)

Chaiporn SUPHAHITANUKOOL เผยแพร่เมื่อ 14 ส.ค. 2016


รูปภาพของ ฮากกาเบตง

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมฮากกาเบตง 2550

勿洞客家會館第四十一屆全體顧問暨理事名表(二五五〇至二五五一年)


รูปภาพของ ฮากกาเบตง

ประวัติสมาคมฮากกา เบตง จังหวัดยะลา 勿洞客家會館

勿洞客家會館簡史
ประวัติสมาคมฮากกาเบตง จังหวัดยะลา


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal