หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บัญชีผู้ใช้

ขอต้อนรับเข้าสู่ชุมชนชาวฮากกา


ระดับของสมาชิกในชุมชน
  • เค่อเหยิน เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว จะได้รับสิทธิในระดับนี้ คือสามารถตั้งกระทู้สอบถาม เขียนเรื่องราวบทความ เสนอความคิดเห็นต่างๆได้
  • ซิ่วไฉ สามารถสร้าง Weblog ส่วนตัว, จัดหน้าหนังสือ บทความ หรือ อื่นๆ เพื่อสร้างสรรสาระต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นกว่าระดับ เค่อเหยินปรกติ ทางเว็บจะพิจารณาให้ หลังจากที่ท่านได้เข้ามาเสวนากับชุมชนชาวฮากกาแล้วระยะหนึง ว่าเป็นผู้มีผลงานดี มีเรื่องเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เสมอ หรือยื่นขอเข้ามาที่ hakka@hakkapeople.com เพื่อพิจารณาเลือนขั้นซิ่วไฉได้
  • จิ้งซื่อ เป็นผู้ที่อุทิตตัวเข้ามาร่วมกันบริหารชุมชนนี้ จะได้มีสิทธิมากกว่า ซิ่วไฉ คือสามารสร้างเพจ ปรับแต่งหน้าเว็บ แก้ไขข้อความทั้งหมด สามารถตัดสิน ว่าความให้คุณให้โทษแต่สมาชิกได้ ด้วยอำนาจที่รับมอบมาจากเจ้าครองนคร ให้ร่วมกันเป็น Webmaster
  • จองหงวน มีอำนาจประดุจเจ้าครองนครแห่งนี้ แต่เนื่องด้วยความเป็น "ฮากกาหงิน" ที่เข้มข้น เห็นว่าเป็นจองหงวนแล้ว ต้องเป็นขุนนางไม่ได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านอีกต่อไป จึงยอมสละตำแหน่ง แต่ไม่ยอมสละชาติภูมิ มอบอภิสิทธิทั้งหลาย ที่ตนสำควรได้รับให้แก่จิ้งซื่อทั้งหลาย ที่ร่วมกันปกครองนครแทน แล้วสละตำแหน่งไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ กับอากุง อาม่า บนภูเขาตามเดิม หากบ้านเมืองเกิดข้อวิกฤต จึงจะลงมา ร่วมหาลือข้อราชการเป็นครั้งคราว
ชื่อผู้ใช้ : คือชื่อที่ใช้ล๊อกอิน และใช้เป็นนามของผู้เขียนเรื่องราวต่างๆ ลงในเว็บนี้
อีเมล์ : โปรดใช้เมลจริงที่สามารถติดต่อได้ เพราะจำเป็นต้องใช้ในการส่งสิทธิการใช้งานให้ท่านได้ (ถ้าสมัครแล้วหาที่ inbox ไม่เจอลองดูที่ จดหมายขยะอีกที)
รหัสผ่าน : เพื่อยืนยันผู้ใช้จริง ควรตั้งให้เดายาก แต่คุณจำได้
ข้อมูลอื่นๆ : ควรบันทึกไปตามความเป็นจริง เพื่อความมีตัวตนของท่าน ในการกู้รหัสผ่าน หรือใช้บริการ หรือการติดต่อกับทางเว็บได้อย่างถูกต้อง

หากท่านกดสมัครแล้ว ไม่เข้ากลับขึ้นตัวแดง แสดงว่าเกิดเหตุผิดพลาด เช่นชื่อผู้ใช้ซ้ำกับที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือไม่ได้ใส่ข้อมูล ให้ถูกต้องในช่องที่บังคับ กรุณาตรวจแก้แล้วพิมพ์เข้ามาใหม่อีกครั้ง

หลังจากสมัครแล้ว กรุณาไปเปิดเมล์ตามที่ท่านแจ้งมานี้ โดยเร็ววัน เพื่อรับรหัสผ่านจากในเมล์ของท่าน ก่อนที่รหัสผ่านนั้นจะหมดอายุ

หมายเหตุ
* จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันส่อเจตนาที่จะละเมิด พ.ร.บ. ข่าวสาร หรือกฏระเบียบแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ประกาศใช้เป็นปัจจุบัน
* ข้อมูลที่นำมาเปิดเผยในเว็บนี้ ให้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน ที่อนุญาตให้สาธารณชน นำไปใช้ทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพานิช หรือการเมือง โดยผู้คัดลอกไปจะต้องอ้างที่มาจากผู้เขียน และเว็บ hakkapeople.com นี้ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เขียนเองทั้งสิ้น
* ไม่อนุญาตให้ ใช้คำไม่สุภาพ, สื่อถึงสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีอันดีงาม, ใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความแตกแยก, ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือกระทบกับการเมืองการในปัจจุบัน และห้ามใช้โฆษณาสินค้า ทำธุรกิจ ขายตรง-ขายอ้อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
* ทางเว็บ ขอสงวนสิทธิในการให้อนุญาต หรือตัดสิทธิการใช้งาน การ ลบ แก้ไข ถอดถอน เนรเทศ ประจาน ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านมีความเข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาของทางเว็บที่ประกาศไว้ เพื่อความสงบสุข และสังคมที่ดีงาม แล้วจึงสมัครตามแบบฟอร์มต่อไปนี้

สำคัญมาก!
กรุณาตรวจสอบ อีเมล์ที่ท่านแจ้งมานี้ให้ถูกต้อง มิฉะนั้น หากล๊อกอินเข้าไม่ได้ หรือมีปัญหาใดๆ ระบบและสมาชิกอื่นๆจะไม่สามารถติดต่อแจ้งข่าวสารกับท่านได้อีกเลย

ชื่อประจำตัวที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และเป็นนามปากกาในเนื้อหา จะต้องไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน อักษรพิเศษ ขีดลบ ขีดเส้นใต้
กรุณาใช้อีเมลที่ถูกต้อง สามารถรับเมล์จริงได้ เพื่อระบบจะส่งรหัสผ่านและข้อมูลที่จำเป็น ไปยังอีเมลนี้ (ระบบจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของท่าน ต่อบุคคลภายนอก)
กรุณากรอกรหัสผ่านของบัญชีใหม่ทั้งสองช่อง
กรุณาพิมพ์ตัวเลขหรืออักษรที่ปรากฏ (ตัวพิมพ์เล็กไม่เว้นวรรค) เพื่อยืนยันว่ากระทำโดยมนุษย์ จึงอ่านอักษรได้ถูกต้อง
To combat spam, please enter the code in the image. (No space & Lowercase.)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal