หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาอุบลราชธานี 烏汶客家公會

รูปภาพของ เหลี่ยงเจนฉ่อย

ของฝากเมืองอุบล

ไปเที่ยวอุบลเมืองคนนักปราชญ์ ดอกบัวงาม ก่อนจะกลับบ้านก็ แวะ


รูปภาพของ ฮากกาอุบล

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมฮากกาจังหวัดอุบลราชธานี 烏汶客家公會 144 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal