หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เสนอแนวคิด

รูปภาพของ kiengs

วีซ่าอเมริกาให้ลูก/ลูกบุญธรรม K2


รูปภาพของ สิทธิพร1

จีนฝูเจี้ยนจังหวัดでโอนเต็มพิธีแต่งงานลูกชายข้อกำหนดของระบบแบบเต็มของ

中国福建省での伝統的結婚式の様子


What are the distinctive characteristics of Chinese Culture?

 รูปภาพของ ฉินเทียน

ชาวจีน ใน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

มัณทะเลย์ เมืองใหญ่ อันดับ 2 ของประเทศพม่า มีชาวจีนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งทราบมาจากการอ่าน ข่าว ดังต่อไปนี้ ครับ


รูปภาพของ ฉินเทียน

The Internet โลกไร้พรมแดนสังคม各家 จีนแคะ และ HAKKA

+++หมายเหตุ จะค่อยๆเขียนและเรียงพิมพ์ 


รูปภาพของ ฉินเทียน

คดีความในไต้หวัง ความหวังของชาวจีน "the most corrupt Checkpoints"รูปภาพของ ฉินเทียน

จิตสำนึก ตรึกตรองดู กตัญญู รู้เผ่าพันธุ์

 "ในหลวง"ทรงมีพระราชสาสน์แสดงความยินดี ปธน.จีนคนใหม่

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000032162


รูปภาพของ ฉินเทียน

บิดา+爸爸+Papa

父 = 父亲 = 爹 = 爸爸 http://baike.baidu.com/
รูปภาพของ ฉินเทียน

ตรงฉิน

 


หนังหน้าไฟ

ไถ่ก๊าห้อSyndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal