หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บันทึกกิจกรรม

รูปภาพของ suthin_sun

สมาคมตระกูล ฮว่าง แจกทุนการศึกษา

สมาคมตระกูล ฮว่าง ที่เมืองฮงสุน แจกทุนลูกๆหลานๆในตระกูล

黄佳培奖学金申报通知


รูปภาพของ ychai

พงษ์รักษา__สงวนสัตย์__ผลสวัสดิ์

»

" สายน้ำสู่ห้วงมหรรณพ "

 
คำนำ

รูปภาพของ วี่ฟัด

ตามรอยห้าสิบปีสู่อุษาคเนย์ของ " อู๋จี้เยี๊ยะ "


รูปภาพของ สิทธิพร1

งานสัมมนาแต้จิ๋ว

ภาพในงาน


อีกครั้งของฮากกา..ฮากหงิ่น?

ระหว่างไหง่อยู่ปริวาสธรรมวันที่ 2 จ.นครนายก

วี่ฟัดโกกรุณาโทรมาแจ้งว่า " อ.นภดล นัดพวกเราเจอกันที่โรงแรมเอเซียพรุ่งนี้! "


รูปภาพของ อิชยา

ควันหลง ๓๑/๕/๕๘

ควันหลงจากเมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ที่ผ่านมา .. มีการนัดประชุมย่อยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ถ่ายทอดงานด้านเอกสาร ของโก๊นภดลฯ


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

.  

รูปภาพของ วี่ฟัด

.

.

รูปภาพของ สิทธิพร1

Sittiporn Yokrattanasak เทปบรรทึกกิจกรรมของชาวฮากกาปากน้ำโพนครสวรรค์สองสามปีที่ผ่านมา

Sittiporn Yokrattanasak
เทปบรรทึกกิจกรรมของชาวฮากกาปากน้ำโพนครสวรรค์สองสามปีที่ผ่านมา


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

.

รูปภาพของ ฉินเทียน

泰國半山客會館是泰國客屬人=泰国半山客会馆是泰国客属人

ในวาระดิถีครบ ๗ รอบ ขวบปี 七周年 7 th Anniversary http://hakkapeople.com/
ในการสร้างหลักสัมพันธภาพที่ดีมีในสมาคมของจีน ถิ่นบรรพชนคนกตัญญูรู้บุญคุณ
 


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal