圣寿无疆  หน้าแรก
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ชาวจีน

รูปภาพของ วี่ฟัด

清明节 อักษรจีนบนป้ายบรรพชนที่สุสานนั้น หมายความว่าอะไรบ้าง ( มาช้ายังดีกว่าไม่มา )รูปภาพของ ป้าจี้

ฝรั่งร้องเพลงจีน*พระจันทร์แทนใจฉัน*


รูปภาพของ วี่ฟัด

" สงกรานต์ " ในคติทางพุทธ ท่านพุทธทาสภิกขุ


เทศกาลตำนานจีน 中国传统节日)

 

บทนำ

 

การเกิดขึ้นของเทศกาลต่างๆมักจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตตามปกติของมวลมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เป็นวิธการรับมือกับภัยธรรมชาติเป็นการต่อสู้เพื่อการผลิต หรือการฉลองความสำเร็จเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิงเริงรมย์ เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานในแต่ละช่วงฤดูกาลและเป็นพัฒนาการทางสังคมของมวลมนุษย์นอกจากนี้จุดมุ่งหมายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแต่ละเทศกาลคือ การส่งเสริมความสมัครสมานและสัมพันธภาพในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนื่องจากในสังคมโบราณโดยเฉพาะสังคมจีนนั้นยามปกติสตรีจะไม่มีโอกาสปรากฏโฉมออกสู่โลกภายนอกจะมีโอกาสเผยโฉมให้สาธารณชนได้ยลก็ในงานเทศกาลนี้แหละ


รูปภาพของ อาคม

ร้อยแซ่ ปักกาเซี่ยง 百家姓

ปักกาเซี่ยง หรือร้อยแซ่ แท้ที่จริงแล้วแซ่มีมากกว่าร้อยแซ่ ต่อจากนี้ขอลงแซ่แต่ละแซ่ตามด้วยถิี่นที่เกิดแซ่นั้นๆ เริิ่มจากแซ่ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบันลงไปตามลำดับ โดยคัดลอกบางส่วนจากหนังสือ 百家姓 ( 南宋 ) 王应麟 等著 :


คำกริยา 动词

คำกริยา 动词


รูปภาพของ อิชยา

สวดขอพร (ทำนองเพลง)

ฟังเสียงสวดขอพร...เรื่องการมีบุตร...ขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิม

เสียงสวด ขอพรบางเพลง มีทำนองเพลงแบบซี่ฟง

 


รูปภาพของ ฉินเทียน

พระพุทธศาสนามหายาน +大乘佛教 + Mahāyāna Buddhism


คณะสงฆ์มหายานฝ่ายจีนนิกาย มีความแตกต่างจาก คณะสงฆ์ฝ่ายนิกายสยามวงศ์ และ ไม่ใช่ คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย (ญวน) 


蔡氏 ตระกูลไช่ ยักษ์ใหญ่แห่งไต้หวัน

蔡万才ไช่วั่นไฉ (ถ้าเป็นชื่อไทยจะตั้งชื่อให้ว่า วันชัย ) ผู้ก่อตั้งบริษัท Fobon Group คือบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในวงการการเง


รูปภาพของ วี่ฟัด

爱的代价 (ค่าตอบแทนของความรัก )ครอบครัว家庭

ครอบครัว家庭


อาหารจีน 中国与国际菜:


รูปภาพของ ฉินเทียน

暹罗帝国+สยามประเทศ+暹羅帝國 +Siam ( Land of Smile )

สยามประเทศ 暹罗帝国  暹羅帝國 Siam ( Land of Smile ) คือ ดินแดนที่ประกอบด้วยกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ หลายกลุ่ม 


100สำนวนจีนสั้น ๆ

100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆarticle

深入浅出的汉语口语 100 句


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal