หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ธรรมสถาน/ศาลเจ้า/สุสาน

รูปภาพของ Phra Thawee

百孝經 ไป่ เซี่ยว จิง
ไท่ จิ้น อัปโหลดเมื่อ 8 พ.ค. 2011
คัมภีร์ร้อยกตัญญูแห่งผู้เฒ่าน้ำใส


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

.


รูปภาพของ ฉินเทียน

廟古頭本 = 本头古庙

ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ หรือ ศาลเจ้าหน้าผา = 廟古頭本 = 庙古头本 (Miào gǔ tóu běn) = Na Pha Shrine
รูปภาพของ ป้าจี้

ศาลเจ้าโรงเกือกของฮากกา

สวัสดีหนีห่าวค่ะไท้กา วันนี้ไปไหว้เจ้าขอพรที่ศาลเจ้าโรงเกือกกันนะคะ เป็นศาล1ใน6ของฮากกาตำนานพระอรหันต์ จีน

     พระอรหันต์จี้กง มีพระนามเดิมว่า ซิวอ้วง แซ่ลี้ เป็นชาวเมืองเทียนไถ เกิดในสมัยราชวงค์ซ้อง ท่านได้บวชอยู่ทรูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

ท่ามกงเยี้ย ยุวเทพที่เป็นชาวฮากกา (2)

วันหนึ่งในช่วงฤดูกาลไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) เด็กหนุ่มเลี้ยงเป็ดคนหนึรูปภาพของ tom

ศาลเจ้ากวนอู


ศาลเจ้ากวนอูของชาวฮากกา (จีนแคะ)


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal