หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

งานวิจัย ฯ

รวมบทความที่ได้จากงานวิจัยฯ

รวมบทความจาก โครงการวิจัยพลังภาษาและวัฒนธรรมในการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนผ่านชุมชนออนไลน์ : กรณีศึกษากลุ่มจีนฮากกา
ต้องการทราบความต้องการเรียนภาษาฮากกา

ถึงบรรดาเพื่อนๆสมาชิกฮากกาทุกท่าน


รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

p.163 บทเพลงซานเกอของชาวฮากกา
รูปภาพของ สิทธิพร1

p.158 ประวัติสิงโตทองฮากกาปากน้ำโพ
รูปภาพของ อาฉี

p.145 ขู่หมัก ผักพื้นบ้านชาวฮากกา
รูปภาพของ มะไฟ

p.141 ฝุงจิ้ว
รูปภาพของ Mr.Xiong

p.136 ไก่อบเกลือ (กุกก๋ายหยาม)
รูปภาพของ อาคม

p.129 ฮากกาช้อย (หม่อยช้อยเค่วหยุก)


p.081 เทศกาลตำนานจีน(中国传统节日)

เรียบเรียงโดย วิชาญ ศิริกาญจนโรจน์
รูปภาพของ Ding JianMing

p.072 ฉุนฟ้าเหยียน
รูปภาพของ Ding JianMing

p.053 ลูกจีนเซี้ยงแต๊นสายเมืองพานเวียงป่าเป้า
รูปภาพของ อิชยา

p.051 รอยริ้วผ้าตรารถไฟ
รูปภาพของ อาฉี

p.027 เรื่องเล่าจากพ่อ
Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal