หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

คำศัพท์ ขักว้อย

ขอนำ คำศัพย์ในหมวดต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นคำพูดที่ใช้พูดกัน  ในบ้านเรา มาลงติดต่อกันไป นะครับ

 

ม้อ    ผม                         มอ เปี๊ยน     ผมเปีย                กี้ จุ๊ง     กระเปาะผม 

เถี่ยน ม้อ     ดัดผม จิ้ว ม้อ     ผมหยิก          ฉอง ม้อ     ผมยาว  

ต้อน ม้อ     ผมสั้น มอ ลับ     น้ำมันใส่ผม                     ม้อ เฉวี่ยน     ขวัญ

ซือ ม้อ     หวีผม เพ่ ม้อ     ผมเป๋ ซี้     หนวด

เจี้ยน ม้อ     ตัดผม                  เท่ ม้อ      โกนผม                         ตี๋ม้อ      ดึงผม      

เทว หนา     ศีรษะ                   เหงียก มุน เถว     หน้าผาก            เหงียก ซิ่น     กระหม่อม             

เหงียก จิ้ว จิ้ว     หน้ายุ่ง ๆ    หมุก หมี     คิ้ว                                 หมุก จู๊     ตา                     

หมุก หยิน     ลูกตา                 หมุก ม้อ     ขนตา                             หมุก พัก     ตาขาว         

พัก หมุก     ตาบอด                  ต๊อก หมุก     ตาบอด                        หมุก บู๊      ตาดำ  

ปอด หมุก บู๊     หน้ามืด         หมุก เกี้ยง     แว่นตา                       หมุก จิบ     น้ำตา                         

หมุก ซี่     ขี้ตา                    ซี่ หมุก     คนแววตากล้า                  หมุก ฝุง     อิจฉา                      

ฝุง หมุก     ตาแดง             หมุก เค้ว    ขอบตา                         หมุก จู๊ หมุง     ตามัว        

หมุก จู คิด     ดวงตา            หมุก เสบ     ง่วงนอน             หมุก ชิด     ตาเจ็บ                        

หมุก หวอง     ตาเหลือง หมุก เชี้ยง     ตาเขียว(โกรธ)          หมุก ซ้อน     เมี่อยตา       

หมุก ทู่ ทู่     ตาโปนโปน     หมุก เซี่ยว เซี่ยว     ยิ้มทั้งตา        หมุก เกะ เก๊ะ         ตาขวาง ๆ           

ผี่    จมูก                                      ผี่ คุ้ง     รูจมูก                              ผี่ คุง ม้อ     ขนจมูก          

ผี่ ซี่     ขี้มูก                             ผี่ สุ้ย     น้ำมูก                         จ้อย     ปาก                      

จ้อย ฟิน ผี     ริมฝีปาก                จ้อย กอก     มุมปาก                หงา     ฟัน                      

งา เห็น เหงวียก     เหงือก            หงา ผุ่ง     ร่องฟัน                      หงา สอด     แปรงสีฟัน     

หงา เก๊น     รากฟัน                      หงา จู้     ฟันผุ                             เซ็ด หมา     ลิ้น   

งอง กี๊     เพดานปาก                    งี่     หู                               งี่ คุ้ง     รูหู                        

งี่ ซี่     ขี้หู                                     งี่ ก๋อ     น้ำหนวก                     งี่ ลุ้ง     หูตึง                      

งี่ ถอ     ใบหู                                งี่ เต๊น     ติ่งหู                            งี่ หงวน     ตุ้มหู

เกี้ยง     ก้านคอ                           เฮว เหลน     ลำคอ                     ฮา หมา กวั๊ย     ลูกกระเดือก

       


เพิ่ม ศัพย์ ขัก ว้อย

 ฟัน เถว   หัวล้าน              เถว หน่อ   หัวสมอง                แถว ทั่ง มุ้ย   หัวยันหาง 

เทว หนา ขอก  หัวกระโหลกเทว หนา พัก ผมขาว              เทว หนา เปี้ยน      หัวแบน

เทว หนา เหยน       หัวกลม   เทว หนา ฉอง หัวยาว          เทว หนา เจี๊ยม       หัวแหลม

เทว หนา ไถ่  หัวใหญ่            ไถ่เถว  หัวโต                         บู๊ ม้อ       ผมดำ

พัก ม้อ    ผมขาว                    ฝุง ม้อ  ผมแดง(ฝรั่ง)             ถับผี่       จมูกแฟบ

จุ๊ย ผี่  จมูกโด่ง                       ไถ่ผี่  จมูกใหญ่                      เซ่ ผี่         จมูกเล็ก

เจี๊ยม ผี่  จมูกแหลม               เก๋วผี่  จมูกโค้ง                      เย่น ก๊อ ผี่ จมูกเหยี่ยว

ผี่ ทึ   คัดจมูก                          เซ่ม ผี่  สั่งน้ำมูก                     ตี๋ผี่          ดึงจมูก

ผี่ มุ้ย  ปลายจมูก                   ผี่ จั้ง  จมูกตรง                        ผี่ เฟ่       จมูกเอียง

ผี่ ลิ  จมูกฉีก                           ผี่เหลวียง  สันจมูก                                ชี่ ผี่          ลองดม

ผี่ ข้อน     ดมดู                        เสด ผี่  คัดจมูก                       ผี่ซ่อง ๆ  จมูกโล่ง ๆ              

ผี่ เขบ ๆ จมูกคว่ำ ๆ              ผี่เฮี่ยง ๆ  จมูกแหงน ๆ          เมี่ยน กับ ล่อน  โหนกแก้ม

เมี่ยน ผ้า  ผ้าเช็ดหน้า            เมี่ยนผี  หนังหน้า                 หมอ เมี่ยน ผี  ไม่มีหนังหน้า(น่าอาย)

เมี่ยน ผี พุ้น  หน้าหนา           เมี่ยนผี เหง่น  หน้าด้านหน้าทน จู๊ เมี่ยน  หน้าใหญ่ดังหมู

ไถ่ เมี่ยน  หน้าใหญ่               เจี๊ยมเมี่ยน หน้าแหลมเสี้ยม                เมี่ยนเซ่  หน้าเล็ก

เซ่ เมี่ยน   ล้างหน้า                                ชิ่ว เมี่ยน  ขัดหน้า                  เมี่ยนชิ่ว  เหม็นหน้า

เมี่ยน ชิ่วๆ หน้าเหม็น ๆ        เมี่ยน เซี่ยว ๆ   หน้ายิ้ม ๆ      เมี่ยนเคี่ยว ๆ  หน้างอ ๆ

เมี่ยน เปี้ยนหน้าแบน           เปี้ยนเหมี้ยน   หน้ากลาย       เมี่ยน เจี๊ยง หน้าสวย                          

เจี๊ยง เมี่ยน   งามหน้า            เมี่ยนเจ่  หน้าไม่สวย            เมี่ยน เป้า  หน้าอิ่ม                               

หงา งี่ ๆ   หน้าเหย ๆ              มอหงา  ไม่มีฟัน                   หงา เป๊น   ฟักสึกกร่อน

เซวี้ยง หงา  เลี่ยมฟัน            ปั๊งหงา  ถอนฟัน                  จ้อ หงา  ทำฟัน

ก้า หงา  ฟันปลอม                               ก้า หงา เก๊น  รากฟันเทียม   หงาชิด  ปวดฟัน

หงา ชี่  ฟันกราม                    หงาเกวียก  โคนฟัน              วอง หงา  ฟันเหลือง

บู๊ หงา     ฟันดำ                     พักหงา     ฟันขาว                 หงาพัก   ฟันสอาด    

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal