หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

อักษรจีนโบราณ : ตราประทับจีน

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ความหมายภายใต้ตัวอักษรจีนโบราณ : ตราประทับจีน

การนฤมิตสร้างสรรค์จิตรกรรมจีนนั้น ตามความนิยมมาแต่เก่าก่อน
จะต้องประกอบด้วย "ตรีสัมบูรณ์" คือ ความสมบูรณ์สามอย่าง
ทั้งสามอย่างต้อง สอดคล้องกลมกลืน กันอย่างเหมาะสม

ถ้าเทียบเป็นเสียงดนตรีก็ต้องบอกว่ามี "ฮาร์โมนี่"

คนจีนเรียกว่า "เหอ" (和) หรือ "ฮั้ว" ในภาษาแต้จิ๋ว

คนญี่ปุ่นเรียกว่า "วะ"

คำนี้เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก แต่คนไทยกลับเอาไปกล่าวถึงเชิงลบ

เช่น ฮั้วประมูล (คือสมคบกันโกงในการค้ากับทางราชการ

แล้วสามอย่างนั้นมีอะไรบ้าง

1. ตัวรูปเขียน
2. ตัวอักษร อาจเกี่ยวข้องกับรูป อาจเป็นบทกวี อาจเป็นบันทึกกาลสมัย
อาจเป็นบันทึกสถานที่ อาจเป็นข้อวิจารณ์ ชื่อผู้วาด ชื่อผู้เขียน
3. ตราประทับ

นี่เป็นรายละเอียดในส่วนรูปเขียน
ไม่นับสไตล์การเข้าม้วนแบบต่างๆ

สำหรับเกี่ยวกับภาพรวมของตราประทับ มีคนเขียนไว้พอประมาณแล้ว
ไม่ขอกล่าวซ้ำ ให้หาอ่านได้ที่บล็อกคุณมามิยะ คุณไฮกุ เป็นต้น

ความงาม และ ความหมาย ของศิลปะจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มุ่งเน้นที่
"รสนิยม"


ติง เซินโจว (丁 身 洲 : ชือแซ่) แกะเมื่อปี 2524


หุยคงไจ (回 空 齋 ชื่อสตูดิโอ : หวนคืนสู่ความว่างเปล่า)
บ้านอยู่ห้วยขวาง (เสียงใกล้ หุยคง) แกะเมื่อปี 2524


สี่จู๋ (洗 竹 ฉายา : อาบน้ำต้นไผ่) แกะเมื่อปี 2524


ซานสุ่ย (山 水 ภูเขาแม่น้ำ : คือทิวทัศน์) แกะเมื่อปี 2524


เซินโจว (身 洲 : ชื่อ) แกะเมื่อปี 2525


กู่เหริน (古 人 ฉายา : คนโบราณ) แกะเมื่อ 20 มิย. 2525


ติงเซินโจว (丁 身 洲 : ชื่อแซ่) แกะเมื่อ 18 มิย. 2525


กู่ซง (古 松 ฉายา : สนโบราณ)
เสียงใกล้คำว่า กุศล แกะเมื่อ 20 มิย. 2525


โจว (洲 : ชื่อ) แกะเมื่อปี 2525


ซานจื่อฟู่ (三 子 父 ฉายา : พ่อของซานจื่อ)
แกะเมื่อ 3 กพ. 2531


ย่างยิงเค่อ (養 鷹 客 ฉายา : อาคันตุกะเลี้ยงเหยี่ยว)
แกะเมื่อ 4 กพ. 2531


ติงจวีซื่อ (丁 居 士 ฉายา : ประสกติง) แกะเมื่อ 6 กพ. 2531


ตุงเสียอินจื้อ (東 邪 音 至 : ห้องของ "เสียงภูตบูรพา" - ชื่อกู่ฉิน)
แกะเมื่อ 6 กพ. 2531


ตรารูปภาพ (ฉายา : คนเลี้ยงเหยี่ยว) แกะเมื่อ 6 กพ. 2531


หลานหยวนจุง (蘭 園 中 บันทึกสถานที่ : กลางสวนกล้วยไม้)
แกะเมื่อ 9 มีค. 2531


ฉินเล่อ (琴 樂 ฉายา : รื่นรมย์กู่ฉิน) แกะเมื่อ 11 กพ. 2531


สี่จู๋ (洗 竹 ฉายา : อาบน้ำต้นไผ่) แกะเมื่อ 13 มีค. 2531


ฉีสือ (奇 石 ฉายา : หินประหลาด) แกะเมื่อ มค. 2532


หวู (無 : ไร้, นิร ) แกะเมื่อ มค. 2532


กู่เหรินจือซู่ (古 人 之 鉥 ฉายา : ตราของคนโบราณ)
แกะเมื่อ 30 มีค. 2532


ติงซื่อ (丁 氏 : สกุลติง) แกะมื่อ 9 เมย. 2532


ติงเซินเจียนยิ่น (丁 身 堅 印 ตราชื่อพี่ชาย : แกะให้เป็นที่ระลึก)
แกะเมื่อ 13 เมย. 2532


ตู๋เต้า (毒 道 มรรคาแห่งพิษ : บันทึกเมื่อผมเริ่มศึกษาพิษวิทยา)
แกะเมื่อ 11 พค. 2532

ในความสัมบูรณ์ มีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์

สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความสัมบูรณ์

เครื่องมือของนักแกะตราประทับ คือ สิ่วเหล็กปลายคมขนาดต่างๆ

จึงเรียกกันว่า "พู่กันเหล็ก"

..................................................

ลองดูที่ท้องกู่ฉิน "เสียงภูตบูรพา" ตัวนี้
(ทำขึ้นที่กรุงเทพฯในราวปี 2532 ดูแบบจากกู่ฉินสมัยราชวงศ์ถัง)

มีอักษรจีน และตรา แกะแล้วปิดทองคำเปลว


東 邪 音 (เสียงภูตบูรพา)

ตราที่โปรไฟล์ซึ่งเป็นตราแกะปิดทองคำเปลว อ่านว่า
หุยคงจือเป่า (回 空 之 寳 : สิ่งล้ำค่าของหุยคงไจ)

จะล้ำค่าแค่ไหน ก็ ล้วนต้อง "หวนคืนสู่ความว่างเปล่า"

อย่าไปยึดมั่นถือมั่นครับ


โลกแลโลก วนเวียน แปรเปลี่ยนผัน

จากอุบัติ แล้วพลัน เสื่อมสลาย

ดูดุจ ฟองน้ำผุด ในธารพราย

เปล่งประกาย.....แตกวับ.....ลับไป

***********************************

ฟังเพลงกู่ฉินผสมเซียว สักเพลงนะ
เป็นเพลงกู่ฉินเพลงแรกที่ได้ฟัง....แล้วก็ต้องมนต์สะกด
รักทันที................ช่างใจง่ายจริงจริงเรา


<object width=

                     
                           http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dingtech&group=6


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal