หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

จังหวัดกรุงเทพ และเขตต่างๆ

รูปภาพของ tukta

กรุงเทพมหานคร Krung Thep Maha Nakhon กท. กทม. BKK

01 ชื่อสถานที่ภายในเขตกรุงเทพ


จีนกลาง แต้จิ๋ว ไทย ฮากกา
ม่านกู๋ มั่งก๊ก กรุงเทพฯ(บางกอก) เมี่ยงกอก

 

เขตพระนคร

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
จิ้วหวางเกิงขวี กู่ฮ้วงเก็คู แขวงพระบรมมหาราชวัง
เฉียนเกิง (เอ้อหวางเกิง) เจ่ยเก็ง (ยี่อ๊วงเก็ง) วังหน้า
แหยมาฮาถา อ๊วกมาฮาถะ วัดมหาธาตุ
เซอฝ่าเวี่ยน ซีฮวบหงี่ ศาลยุติธรรม
แหยเต๋อเซิ่ง อ๊วกติกเซ่ง วัดชนะสงคราม
เหมี่ยนเคอ มั่งแขะ บ้านแขก
ตาลี่แหย ตั๊กลักเอียะ ตลาดยอด
แหยหมู่วางนอวี้ อ๊วกบ๊ออวงนีฮก วัดบวรนิเวศน์
หมี่เจีย(ซินเฉิงเหมิน) บี้เกย(ซิงเซี้ยมึ้ง) ถนนข้าวสาร(บางลำภู)
หลิงซวอลู่ ลิ้งสอโหล่ว ถนนดินสอ
พานปีฟูเฉียว พังปิฮกเกี้ย สะพานผ่านพิภพลีลา
ตี๋หลิง เต็กลิ้ง ตึกดิน
แหยลีนะลาหลาน อ๊วกลักน่าลาล้ำ วัดราชนัดดาราม
กวอฝางปู้ กกห่วงโป่ว กระทรวงกลาโหม
แหยมาเซี่ยน อ๊วกมาหาง วัดมหรรณ
อู่ลานะเซ่อหลี บู๊ลาน่าสีหลี บูรณศิริ
เหล่าเยี่ยเกิง เล่าเอี๊ยเก็ง ศาลเจ้าพ่อเสือ
ผิงผู่ทูน เพ่งโผ่วทุง แพร่งภูธร
ซื่อฝางฉ่างเฉอ สี่ปังเขี่ยงเฉก แพร่งภูธร
ชิวเขียนเผิง ชิวเชียงแป๊ เสาชิงช้า
ผอหลอเหมินเจี้ยวถาง พั้วล่อมึ้งก้าตึ้ง โบสถ์พราหมณ์
แหยแทยแกย่ลาหลาน อ๊วกเทียบถิลาล้ำ วัดเทพธิดาราม
ซานหลานลี ซำลั้งลัก สำราญราษฎร์
แหยซู้ตู๋ อ๊วกซู่ถัก วัดสุทัศน์
ต่าจินลู่ ผะกิมโหล่ว ถนนตีทอง
ซื่อฟางฉ่างเ สี่ปังเขี่ยงเกี๊ย สะพานท่าข้างโรงสี
ลีหมู่พีลู่ ลักบ้อผิกโหล่ว ถนนราชบพิธ
ไฉเจิน ข้าเตียง ท่าเตียน
แหยปอ อ๊วกปอ วัดโพธิ์(เชตุพน)
ซานปิ้งเฉิงเหมิน ซำเผ่งเซี้ยมึ้ง สะพานหัน
ซานหวางฝู ซาฮ้วงฮู่ วังบูรพาภิรมย์
ว่านว่างต๋าลี่ บ่วงม่อตั๊กลัก ตลาดบ้านหม้อ
แหยลี่ อ๊วกเลี๊ยบ วัดเลียบ(วัดราชบูรณะ)
เป่ย์คงต๋าลี ปักคงตั๊กลัก ปากคลองตลาด
ซินเฉียว ซิงเกี๊ย สะพานพุทธ

เขตป้อมปราบ

เพ่าไถขวี เผ่าไท้คู แขวงป้อมปราบ
ฮุ่ยก่วงเหวียน ฮุ่ยก่วงฮึ้ง สวนกวางตุ้ง
ก่วงตงเมี่ยว กวงตังเมี่ย ศาลเจ้ากวางตุ้ง
โต้วฝู่เสียน เต่าหู่ฮ่าง ตรอกเต้าหู้
อัวลาแจย๋ลุ่ อัวลาจักโหล่ว ถนนวรจักร
ซ่างแถยเฉียว เซี่ยงถิเกี๊ย สะพานดำรงสถิต
แหยพีหลิง อ๊วกพีเล้ง วัดพระพิเรนทร์
หมางปอ มั่งปัวะ บ้านบาตร์
หม่างข่านหมิน มั่งคำมิ้ง บ้านขมิ้น
แหยจวงวางลี่ อ๊วกจวงอวงลิบ วัดจางวางทิศ
แหยเสอจวี้ อ๊วกเส็กเก๊ก วัดสะเกศ
เต๋อป่านนานซื่อแจว่ เต็กปังนำสี่กัก สี่แยกสะพานดำ (แม้นศรี)
เต๋อป่านนาน เต็กปักนำ สะพานดำ (สะพานแม้นศรี)
กูเอ๋อเวี่ยน โกวยี้หงี่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
แหยแทยซู่หลิน อ๊วกเทียบซู้ลิ้ง วัดเทพศิรินทร์
แหยกู้ อ๊วกขก วัดโคก (วัดพลับพลาไชย)
ซวนม่อลี่ ซวงม้วกหลี สวนมะลิ
ซื่อแจว่ก่านหุยเจี้ยวถาง สี่กักกั้งห่วยก๋าตึ้ง สุเหร่าสี่แยกมหานาค

เขตปทุมวัน

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
พานตวอแซยเฉียว พังตอเสียเกี๊ย สะพานกษัตริ์ศึก(ยศเส)
แหซานเหยียน อ๊วกซำง่าม วัดสามง่าม
หลางม่านลู ล่งมั่วโหล่ว ถนนรองเมือง
แหยคาง อ๊วกแค วัดดวงแข
หวางเฉีว อึ้งเกี้ย สะพานเหลือง
ปาทุนอวง ปาทุงอวง ปทุมวัน
เผอนานซื่อลู่ ผ่ะนำสี่โหล่ว ถนนพระราม 4
จูลาหลงกาต้าแสว จูลาส้งกงไต่ฮัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หงเซอจื้อฮุ่ย อั้งจับยี่หวย สภากาชาด
หว่านตูทงลู่ มั่งถักทงโหล่ว ถนนบรรทัดทอง
เสอปาถ่งเพาหม่าฉาง จับโป้ยท่งเพาเบ๋เตี้ย สนามม้าสระปทุม(ราชกรีฑาสโมสร)
เปิ้นจี๋ลู่ พุงจิบโหล่ว ถนนเพลินจิต
ซาลาเหลิง ซาลาเล้ง ศาลาแดง
อู๋เซี่ยนเตี้ยนลู่ บ๊อสั่วเตี๋ยงโหล่ว ถนนวิทยุ
สี่เล่อเหวียน ฮี้ลักฮึ้ง สวนลุมพินี
หลุนพีนีเหวียน ลุ้งพีนีฮึ้ง สวนลุมพินี
อานลีตู่เหยินลู่ อังลีโต่วนั้งโหล่ว ถนนอังรีดูนัง
เหยี่ยนเสอเวี่ยน เอี้ยงจั๊วหงี่ สถานเสาวภา
ซานเหยี่ยนต๋าลี ซำเอี้ยงตั้กลัก ตลาดสามย่าน
พีเยียไท่ลู่ พีเอียไท้โหล่ว ถนนพญาไท
กวอเจียวิ่นต้งฉาง กกเกอุ่งต้งเตี๊ย สนามกีฬาแห่งชาติ
ซวนหลวนต้าลี่ ซวงล้วงตั๊กลัก ตลาดสวนหลวง
ลาถีหวุ่ยชวิน ลังทีอุ่ยควง วงเวียนราชเทวี

เขตสัมพันธวงค์

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
สุ่ยจิงกง จุ้ยเจียเก็ง เวิ้งนครเกษม
แหยตี่ อ๊วกเต๊ก วัดตึก (วัดชัยชนะสงคราม)
มากงเฉียน มาเก็งเจ๊ย ตรอกอาจม
เป่ย์เกอโต้ว ปักเกาะเต้า ตรอกเต๊าเหนือ
เจินจวินแหย จิงกุงเอี๊ย ศาลเจ้าเลี้ยงเป็ด
หนานเพินไช นำพุ่งไช้ ลำพูนชัย
ซูเซอเสียน จือเฉะห่าง ตรอกโรงพิมพ์
อานหนานเสียน อังน่ำห่าง ถนนพาดสาย
เทียนหัวอวีเวี่ยน เทียงฮั้วอุยหงี่ โรงพยาบาลเทียนฟ้า
แหยซานฟ่าน อ๊วกซำปึ่ง วัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิ)
หมี่เจียหวุ่ย บี้เกยบ๊วย ตรอกพระยาไกร
ซินเปิ่นโถว ซิงปึ้งเท้า ศาลเจ้าใหม่
เหล่าเปิ่นโถว เล่าปึ้งเท้า ศาลเจ้าเก่า
อานหนานเฉียวเสียน อังน่ำเกี๊ยห่าง ตรอกสะพานญวน
แยว่ถาเทียนเมี่ยว แม้ถะเทียมเบี่ยว ศาลเจ้าแม่ทับทิม
แหยซานจิ้น อ๊วกซำจิ่ง วัดสามจีน(วัดไตรมิตร)
หัวนานเพิง ฮั่วนำฮง หัวลำโพง
จ่งฮวอเขอจ้าน จงหวยเขียเท้า หัวลำโพง
ไห่หนานเมี่ยว ไหน้ำเบี่ย ศาลเจ้าไหหลำ
เซียนกงเสียน เซียงกงห่าง ตรอกเซียงกง
จูหลางเสียน ตือล่งห่าง ตรอกโรงหมู
หลอโต้วชวิน ล้อเต้าควง วงเวียน 22 กรกฎาคม
เหยียหู่ลู่ เอี่ยโฮ่วโหล่ว ถนนเสือป่า
จงเยี่ยงอวีเวี่ยน ตงเอียงอุยหงี่ โรงพยาบาลกลาง

เขตบางรัก

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
เซียงก่างอวี๋ซ่างไห่หยิงหาง เฮียงกั้งอื่อเซี่ยงไฮ่งึ่งฮ้าง ธนาคารฮ่องกงกับเซี่ยงไฮ้
หมางลี่จิ่งสู่ มังลักเก้งซู่ สถานีตำรวจบางรัก
แหยหนานคง อ๊วกน้ำคง วัดหัวลำโพง
ไห่กวนหาง ไฮ่กวงห่าง ตรอกศุลกากร
เหอหลานเติงหลวี่เตี้ยน อ่อล้งเต็งลุยเตี่ยม โรงแรมโอเรียลเต็ล
อี้ซานชางแสวเซี่ยว เอ็กซำชางหักเหา โรงเรียนอัญสัมชัญ
เซ่อหลงลู่ สีล้งโหล่ว ถนนสีลม
ซาทุนลู่ ซาทุงโหล่ว ถนนสาธร
ซื่อพีเยียลู่ สี่พีเอียโหล่ว ถนนสี่พระยา
ซู่หลีองลู่ ซู่ลีองโหล่ว ถนนสุรวงค์

เขตยานนาวา

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
แหยเหยียงหน่าอัว อ๊วกเอี๊ยงน่าอัว วัดยานนาวา
หลงฉวนซือ เล่งจุ๊งหยี่ วัดยานนาวา
ซิ่นลู่หวุ่ย ซิงโหล่วบ้วย ถนนตก
เหมี่ยนคอหลิน มั่งควยลิม บางคอแหลม
เหมี่ยนเคอ มั่งคอ บางโคล่
หนานฟงหวาง น่ำฮวงอ๊วง ช่องนนทรี
ถูงมาฮาเม่อ ทุงมาฮาเม็ก ทุ่งมหาเมฆ
อี้ซานจวง งี่ซัวจวง ป่าช้าจีน (วัดดอน)
กู่จวงลู่ กุกจวงโหล่ว ถนนจันทร์
ซาถูปาลี่ลู่ ซาทู้ปาลิบโหล่ว ถนนสาธุประดิษฐ์
เซิ่งลุ่ยหาง เซี้ยลุ่ยห่าง ซอยเซนต์หลุยส์

เขตดุสิต

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ซินหวางเกิง(ถงหม่า) ซิงฮ้วงเก็ง(ตั้งเบ้) พระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)
ไว่อู๋ หม่าลู่ งั่งโง่วเบ้โหล่ว ถนนราชดำเนินนอก
ซินหวามเกิงเฉียน ซิ่งฮ้วยเก็งเจ๊ย ถนนราชดำเนินนอก
เผอนานตี้อีลู่ ผะน้ำเต่ยอิกโหล่ว ถนนพระราม 1
หมางเหวียนคงเผอหลุน มั่งหงวงคงผะลุ้ง บ้านญวนคลองผดุง
ต้าเฉิงลู่ ตั่วเซี้ยโหล่ว ถนนศรีอยุธยา
ซวนจี้ลี่ลา ซวงจิบลักลา สวนจิตรดา
ซื่อแจว่ก่าง สี่กั๊กกั้ง สีแยกมหานาค
ซู่เคอไท่ลู่ ซู่คอไท้โหล่ว ถนนสุโขทัย
อัวชีลาหวุนแสวเซี่ยว อัวชีลาบุกหักเหา โรงเรียนวชิราวุธ
พานฝูเฉียว พักฮกเกี๊ยว สะพานเทเวศร์
อัวซู่ซีหม่าโถว อัวซู้กีเบ๋เท้า ท่าวาสุกรี
ซานเซิงอานหนานเสียน ซำเซ็งอังหน่ำห่าง ตรอกบ้านญวนสามเสน
ซื่อแจ่วซวงสี่ สี่กั๊กซังฮี้ สี่แยกซังฮี้
ซวงสี่เฉียว ซังฮี้เกี๊ยว สะพานกรุงธน (ซังฮี้)
จวินทุนเฉียว กุงทุงเกี๊ยว สะพานกรุงธน (ซังฮี้)
อัวชีลาอวีเวี่ยน อัวชีลาอุยหงี่ โรงพยาบางวชิระ
ซานเซิงตาลี่ ซำเซ็งตั๊กลัก ตลาดสามเสน
เซ่อเหยี่ยนตาลี่ สี่เอี้ยงตั๊กลัก ตลาดศรีย่าน
ลี่ชาแหยตาลี่ ลักขาอ๊วกตั๊กลัก ตลาดราชวัตร
เหมี่ยนเจียอู๋ต๋าลี่ มั่งกะบูตั๊กลัก ตลาดบางกระบือ
ซื่อแจว่เต้าเปิ่น สี่กักเต้าปึ่ง สี่แยกเตาปูน
ว่านซี่อต๋าลี่ มั่งสื่อตั๊กลัก ตลาดบางซื่อ
ว่านปอต๋าลี่ มั่งปอตั๊กลัก ตลาดบางโพธิ์
ซื่อแจว่หงเฉียว สี่กักอั่งเกี๊ยว สี่แยกสะพานแดง
ซานแจว่พีไช ซากักพีไช สามแยกพิชัย
เขาหลินต้งอู้เหวียน เค่าลิ้งต่งม้วยฮึ้ง สวนสัตว์เขาดิน

เขตพญาไท

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ไผหม่งกูอวีเวี่ยน ผะม้งกุกอุยหงี โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เซิ่งลี้จี้เนี่ยนไผ ซากักลิ้งเล้ง สามแยกดินแดง
เซิ่งลี่เนี่ยนไผ เซ่งลี่กี้เนี่ยมไป๊ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
หว่อเชอกงฉ่าง ฮ่วยเขียกังเชี่ยง โรงงานรถไฟ
มู่เจียวซานเชอจ้าน มักกาซังเขียจ๋ำ สถานีรถมักกะสัน
ซื่อแจว่สุ่ยเหมิน สี่กักจุ๋ยมึ้ง สี่แยกประตูน้ำ
ลาชาปาหลวอลู่ ลักชาปาลักโหล่ว ถนนราชปารภ
ลาหนานลี่ลู่ ลักนำลิบโหล่ว ถนนราชดำริ
สุ่ยเหมินเทียนเฉียว จุ๋ยมึ้งเทียงเกี๊ยว สะพานลอยประตูน้ำ
ลาปาสงซางแหยขวี ลักปาซ้งเซียงเงียบคู ศูนย์การค้าราชประสงค์
ปี้อู่ลีลู่ เผ็กบู้ลีโหล่ว ถนนเพชรบุรี
ถงสงเป้ย์ ท้งซงป๋วย ทุ่งส้มป่อย
พีเยียไท่ลู่ พีเอียไท่โหล่ว ถนนพญาไท
มู่เจียวซานชวิน มักกาซังควง วงเวียนมักกะสัน
ลู่จวินเตี้ยนเซ่อไถ่ เล็กกุงเต๋ยงฉีไท้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
หลินหลิงลู่ ลิ้งเล้งโหล่ว ถนนดินแดง
จิ่นปี้ลู่ กิ้งเผ็กโหล่ว ถนนกิ่งเพชรล

เขตพระโขนง

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ข่งถี่ ค่งเตย คลองเตย
อีเจียไหมลู่ เอ๊กกะไหม่โหล่ว ถนนเอกมัย
หนานเซี่ยนวิ่นซูกงเซอเขอจ้าน น่ำสั่วอุ่งซูกงซีเชียจ๋ำ สถานีขนส่งสายใต้
ซู้คุนอี้ลู่ ซู่คุงอิ๊กโหล่ว ถนนสุขุมวิท
ข่งตาน ค่งตัง คลองตัน
กว่อหนานไท่ต๋าลี่ ก้วยน้ำไท่ตั๊กลัก ตลาดกล้วยน้ำไท
เมี่ยนแจว๋ มั่งจัก บางจาก
เมี่ยนหน่า มั่งนา บางนา
หลางเหวิน ล่งบุ่ง หนองบอน
ถงลว่อไหม ท้งลกไหม่ ทุ่งดอกไม้
คงปาหัว คงปาฮก คลองประเวศ
จิ้วเป่ย์หลานหว่อเขอลู่ กู้ปักน้ำฮ่วยเขียโหล่ว ถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่า

เขตบางเขน

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
เมี่ยนขิงต๋าลี่ มั่งเค้กตกลัก ตลาดบางเขน
กูเหลิ่ง กกเล้ง กูบแดง
คงทาหน่วน คงทาน่วง คลองถนน
ทาเหลิ่ง ทาเล้ง ท่าแร้ง
อูหยิน โอวงึ้ง ออเงิน
ส่งฟ่อง ซ้งหง สองห้อง
ซื่อแจว่เหมี่ยนขิง สี่กักมั่งเค็ง สี่แยกบางเขน
เผอฟ่องอวี้ถิงลู ผะหงเอี๊ยกเท้งโหล่ว ถนนพหลโยธิน
หนงแหยต้าแสว ลังเงี๊ยบไต่ฮัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลางหมอตาลี่ ล่งบัวตั๊กลัก ตลาดบางบัว
ซินหลินทิง ซิมลิ้มเทีย กรมป่าไม้
เจิ้งแหยทาน่าลู่ เจ่งอ๊วกทาน่าโหล่ว ถนนแจ้งวัฒนะ
ลี่ซื่อ ลักสี่ หลักสี่
แหยไผเว่อลี่ต๋าน่ามาฮาถา อ๊วกผะสีลักตั๊กน่ามาฮาถะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อินทามาลาลู่ อิงทามาลาโหล่ว ถนนอินทรามะระ
หลอซวอปอนีหัวเสียน ล่อซอปอนีฮกห่าง ซอย ร.ส.พ. นิเวศน์
หลางม่านเฟย์จีฉาง ล่งมั่งปวยกีเตี้ย สนามบินดอนเมือง
เป่ย์เซี่ยนวิ่นซูกงเซอเชอจ้าน ปักสั่วอุ่งซูกงซีเชียจ๋ำ สถานีขนส่งสายเหนือ
ซื่อแจว่ลี่เพา สี่กักลักเพา สี่แยกลาดพร้าว
ลี่เพาลู่ ลักเพาโหล่ว ถนนลาดพร้าว
ลู่จวินเกาเอ๋อฟูฉิวฉาง เหล็กกุงเกายื้อฮูกิ้วเตี๊ย สนามกอล์ฟกองทัพบก
จิ่นฉาถ่างเชวียนจวี้ เก้งฉักท่ำเคี่ยงเก๊ก กองตำรวจสุนัข
ลี่เยียวกานอวี้ ลักเอียวกำเง็ก เรือนจำลาดยาว

เขตห้วยขวาง

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
แหยฮุ่วเฉวียน อ๊วยหวยค้วง วัดห้วยขวาง
ฮุ่ยเฉวียนตาลี่ หวยค้วงตั๊กลัก ตลาดห้วยขวาง
หมินจู้ทิงกงเซี่ย มิ่งจู้เทียกงแห อาคารสงเคราะห์กรมประชาสงเคราะห์
ฝ่าเตอมาเจี้ยวถาง ฮวกตีมาก่าตึ้ง โบสถ์แม่พระฟาติมา
เฝย์เลี่ยวฉ่าง ป๋ยเหลี่ยวเขี่ยง โรงงานปุ๋ย
ปาชาสงกู้ลู่ ปาชาซ้งขกโหล่ว ถนนประชาสงเคราะห์

เขตบางกะปิ

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
เหมี่ยนเจี่ยปี๋ มั่งกะปิ บางกะปิ
อวนทงหลาน อวงทงลั้ง วังทองหลาง
หัวมู่ ฮั้วมัก หัวหมาก
คงจวง คงจวง คลองจั่น
คงจวิน คงกุง คลองกุ่ม
เกาเฉียว เกาเกี๊ยว สะพานสูง
กาน่าเหยียว กังน่าเอี๋ยว คันนายาว
ลี่เพา ลักเพา ลาดพร้าว
หลานกานสิงต้าแสว น้ำกำแหงไต่ฮัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เขตมีนบุรี

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
เหมี่ยนจ้าน มั่งจั่ง บางชัน
เซ่อกงหลิน ไสกงลิ้ง ทรายกองดิน
ตงคงซานอัว ตังคงซำอัว คลองสามวาตะวันออก
คงเซิ่งแสย คงเซ่งเสียบ คลองแสนแสบ

เขตภาษีเจริญ

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
เผอเซ่อจวอเหนิง พาสีจ่าเล้ง ภาษีเจริญ
แหยคุนจวน อ๊วกคุงจวง วัดขุนจันทร์
แหยอานชี อ๊วกอำชี วัดนางชี

เขตลาดกระบัง

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ลี่เจียหมาง ลักกะมั่ง ลาดกระบัง
คงสงต่งนุ่น คงซ้งต่งล่วง คลองสองต้นนุ่น
คงซานปาหัว คงซำปาฮก คลองสามประเวศ

เขตหนองจอก

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ชวีฝานเหนียง คูฮ่วงเนี้ย คูฝั่งเหนือ
หลางจู๋ ล่งจก หนองจอก
นานเผอชี น้ำผักชี ลำผักชี
คงเซ่อเอ้อ คงจับหยี คลองสิบสอง
นานตุ้ยเติง น้ำตุ่ยเต็ง ลำต้อยติ่ง

เขตธนบุรี

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ต๋าลี่ผู่ ตั้กลักพู้ ตลาดพลู
เหมี่ยนจื้อลวี่ มั่งยี่ลื่อ บางยี่เรือ
ต้าหลอโต้วขวิน ตั่วล่อเต้าควง วงเวียนใหญ่
เจิ้นหวางจี้เนี่ยนไผ แต้อ้วงกี้เหนียมไป๊ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
ต๋าซิ่นลู่ ตั๊กสิ่งโหล่ว ถนนตากสิน
คงซานลี่ คงซำเล้ย คลองสำเหร่

เขตคลองสาน

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
คงซาน คงซัง คลองสาน
ทาหลิงเหลิงตาลี่ ทาลิ้งเล้งตั๊กลัก ตลาดท่าดินแดง
อานเหลียนซิ่นแสวเซี่ยว อำเน้ยสิ่งหักเหา โรงเรียนอำนวยศิลป์
เหมี่ยนสงลู่ตาลี่ มั่งซ้งเหล็กตั๊กลัก ตลาดบ้านสมเด็จ
สงลู่เจาพีเยียลู่ ซ้งเหล็กเจียวพีเอียโหล่ว ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
ทาหลินเหลิงตาลี่ ทาลิ้งเล้งตั๊กลัก ตลาดท่าดินแดง
จวินทูนลู่ กุงทงโหล่ว ถนนกรุงธน
ลี่เยียลู่ ลักเอียโหล่ว ถนนลาดหญ้า
คงต่งเซ่อ คงตุ้งไส คลองต้นไทร
จวอเหนิงน่าคงลู่ จ่าเล้าน่าคงโหล่ว ถนนเจริญนคร
จวินแถยเฉียว กุงเทียบเกี๊ยว สะพานกรุงเทพ
กูหมู่ตาลี่ โกวบ๊อตั๊กลัก ตลาดโกวบ๊อ
โหลวค่าหนง เล้าคะล้ง ดาวคะนอง

เขตบางกอกใหญ่

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
หวางกู๋ไอ๋ มั่งก๊กไหง บางกอกใหญ่
แหยซานเป่ากง อ๊วกซำปอกง วัดกัลยาณมิตร
เจอหยิวลู่ จื่ออิ้วโหล่ว ถนนอิสระภาพ
คงหมงก่าง คงม่งกั้ง คลองมอญ
แหยลี่คาง อ๊วกลาคัง วัดระฆัง
หนานเซี่ยนวิ่นซูกงเซอเขอจ้าน น่ำสั่วอุ่งซูกงซีเขียจ๋ำ สถานีขนส่งสายใต้

เขตบางกอกน้อย

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
หวางกูเหลียนหว่อเขอจ้าน มั่งกกเน้ยฮ่วยเขี่ยจ๋ำ สถานีรถไฟบางกอกน้อย
เซ่อลี่ลีอวีเวี่ยน สีสิบลักอุยหงี่ โรงพยาบาลศิริราช
คงว่านคุนหน่วน คงมั่งคุงล้วง คลองบางขุนนนท์
พานลว่อหม่าโถว พังลกเบ๋เท้า ท่าเรือพรานนก
เหมี่ยนป๋อ มั่งผัก บางพลัด
เหมี่ยนเอ้า มั่งอ่อ บางอ้อ
จอวหลานซานี่อวงลู่ จ่าลั้งซาเน็กอวงโหล่ว ถนนจรัลสนิทวงค์

เขตบางขุนเทียน

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
เหมี่ยนคุนเทียน มั่งคุงเทียง บางขุนเทียน
แหยเซ่ยอสุ่ยเซ่อต๋าลี่ อ๊วกไสจุ้ยฉีตั๊กลัก ตลาดน้ำวัดไทร
คงเหมี่ยนอัว คงมั่งอัว คลองบางหว้า
คงเหมี่ยนคุนเทียน คงมั่งคุงเทียง คลองบางขุนเทียน
คงเหมี่ยนม่อ คงมั่งมก คลองบางมด

เขตตลิ่งชัน

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ต่าหลิงชาง ต่าลิ้งชัง ตลิ่งชัน
คงมาฮาซาแหย คงมาฮาซาฮก คลองมหาสวัสดิ์
คงเหมี่ยนแฉยหน่าน คงมั่งเฉียกนั่ง คลองบางเชือกหนัง
หวางกูเหลียนจี้ต่าหลินขางลู่ มั่งกกเน้ย-ต้าลิ้งขังโหล่ว ถนนบางกอกน้อยตลิ่งชัน

เขตราษฎร์บูรณะ

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
ลี่อู่ลานะ ลักบู้ลานับ ราษฎร์บูรณะ
ซุซาแหยลู่ สกซาอ๊วกโหล่ว ถนนสุขสวัสดิ์
เหมี่ยนปากู มั่งปากก บางปะกอก
เหมี่ยนปาเจี้ยว มั่งปาเกี้ยว บางปะแก้ว
หวุนคาหลอ มุกคาล้อ บุคคโล

เขตหนองแขม

จีนกลางแต้จิ๋วไทย
หลางเจี่ยน ล่งเขียม หนองแขม
เซ่อซาหัวต๋าลี่ สีซาฮกตั๊กลัก ตลาดสีละเวช
ทาเจียเสอ ทากะเส็ก ท่าเกษตร
ลี่สง ลักซ้ง หลักสอง
จิงจี้ขุน เก็งจี่ชุง หมู่บ้านเศรษฐกิจ
เตี้ยนเซ่อไถชงซาน เตี่ยงฉี่ไท้ข่งซา สถานีโทรทัศน์ช่อง 3


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal