หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพราะมาก心声泪痕李茂山 - Li Mao Shan - Xin Sheng Lei Hen - 心聲淚痕

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

心声泪痕
李茂山 - Li Mao Shan - Xin Sheng Lei Hen - 心聲淚痕

<object width=

http://www.youtube.com/watch?v=lEfn56rLKnU

心声泪痕 ซินเซิงเล่ยลั่ง
我耳边有谁在轻轻呼唤我 声音在我心上飘过
อัวเอ่อเปียนโย๋วเสยจั้ยชิงชิ๊งหูฮ่วนอั่ว เซิงอิงจัยอัวซิ๊นซางเพียว.กั้ว

那是我梦寐以求 昨夜盼望的结果
น๊าซื้ออัวเหมิ่องเมยอี๊.ฉิว จั่วเยียผัง วังตีเจี่ยกั๋ว

他的声音在我心窝 掀起涟漪微波
ท้าตีเซิงอิงจั๊ยอั๊วซินอั่ว เสี่ยงชีเหลียนอี้เหวยพัว

层层微波中 有千言万语要告诉我 绵绵的对我诉说
เชิงเชิงเหวยพัวจงโย๊วเฉี่ยนเอียนวันอวี่เยี๋ยวเก้าสู้อั่ว

เมียนเมียนตีตุ้ยอั่วอั่วสู่.ซัว

我腮边悄悄的流下几滴泪 怎么不能忍住伤悲
อัวไส่เปียนเชียวเฉียวตีหลิวเซี๊ยจี๋ตีเล่ย
เจินเมอปูเหนิองเหยินจู้ซางเป้ย

那是你即将远去 不再和我朝夕相偎
น๊าซือนีจี่เจียงหยวน.ฉี ปู่จัยเหออัวเจาซีเสี่ยงเหว๋ย

恨不能够在我心扉 紧紧锁住这一位
เหินปูเนิองโกวจั๊ยอั๊วซินเฟ่ยจิ่นจินสั่วจู้เจ๋ออี้เหวย

曾经使我迷 曾经使我心醉 难忘的心上这一位
เฉิ่งจิงซื่ออัวมีเจิ่งจิงซืออั๋วสิ่นจุ๋ย หนันหวังตี ซินสางเจ่ออีเหวย


http://video.aol.co.uk/video-detail/-is-beautiful-music-of-china-3/2349940894


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal