หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพของ ฮากกาโคราช

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดนครราชสีมา

สมาคมฮากกานครราชสีมา 呵叻客家會館 227 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-242116 , 087 459 8533 fax.044-257698

-- อยู่ระหว่างดำเนินการ --


http://hakkapeople.com/korat

สมาคมฮากกานครราชสีมา 呵叻客家會館
227 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-242116
, 087 459 853

fax.044-257698


รูปภาพของ ฉินเทียน

呵叻客家會館

227  ถ.มหาดไทย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

โทร.044-242116  FAX : 044-257698   e-mail : hakkakorat@hotmail.com 

https://www.facebook.com/pages/สมาคมฮากกา-นครราชสีมา/329668043812899 

 

รูปภาพของ ฉินเทียน

柯叻客家會館

สนามแบดมินตัน สมาคมฮากกา นครราชสีมา ความภาคภูมิใจ ในกีฬา คือ ยาวิเศษ ความพิเศษเล่นได้ แม้ฝนตก แดดออก ผิวไม่ลอกไม่ดำ

พื้นของสมาคมฯ PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบถาวร 1 สนาม ความขยันอันดีมีในจิตใจแห่งสมาคมฮากกานครราชสีมา กีฬาสอนการต่อสู้คู่คุณธรรมตามกฎกติกา น่าเล่นมากครับ ทั้งแบบเล่นข้างละ 1 คน และ แบบเล่นข้างละ 2 คน เพื่อสมาชิกสมาคมฯ

สนามแบดมินตันรุ่นยอดนิยมจาก PB Sport รุ่น PB-F545 ถูกเลือกใช้ในการปูทับพื้นปูนเดิมภายในสมาคม สำหรับใช้เล่นแบดมินตันในเวลาว่างของสมาชิกฯ ซึ่งสนามแบดมินตันพร้อมตาข่ายมาตรฐานจากพีบี สปอร์ต นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงอาคารของสมาคม เพื่อสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีแก่สมาชิกฯ

http://www.pbsport.co.th/Our-Customers?news_id=67

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal