หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพของ ฮากกาขอนแก่น

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดเชียงใหม่

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -

สมาคมฮากกาจังหวัดเชียงใหม่ 清邁客家會館 1 ถ.ช้างคลาน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-274222


http://hakkapeople.com/changmai

สมาคมฮากกาจังหวัดเชียงใหม่ 清邁客家會館
1 ถ.ช้างคลาน ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-274222


เสร็จเมื่อไหร่?

ดำเนินการนานไหม๊  จะเสร็จเมื่อไหร่  อยากทราบข่าวของท่านจังเลย

รูปภาพของ ฉินเทียน

清邁客家會館

 สมาคมฮากกาเชียงใหม่ http://hakka-chiangmai.blogspot.com/

รูปภาพของ Lui Yongfa

เชียงใหม่

มี กิจกรรมอะไร บ้าง ระยะนี้ครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal