หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลงจีนกลาง 05 读西厢 / 电影《红楼梦》插曲 - 陈洁

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

เพลงจีนกลาง 05 读西厢 / 电影《红楼梦》插曲 - 陈洁

读西厢 / 电影《红楼梦》插曲 - 陈洁


http://www.yule2000.com/SongPlayFold_2/101806_628552.htm

http://www.youtube.com/watch?v=esjpHHDIY6w&feature=related

(宝)天地万物多情意,(黛)草木有知解温柔。

(宝)双飞蝴蝶懂风流啊,懂风流啊。(黛)这一傍,花开并蒂在枝头,

(宝)那一边,鱼儿戏水结伴游。(黛)湖上鸳鸯乐悠悠啊,乐悠悠啊。

(黛)张君瑞为情把病害,(宝)崔莺莺月移花影玉人来,

(黛)小红娘,穿针引线多精乖啊,多精乖啊

(宝)林妹妹呀宝玉好似张君瑞,你频频仿佛崔莺莺,

我二人三生石上姻缘订,也不用小红娘居中调停。

(黛)你说糊话噘舌根,语无论次欺负人,整天读些坏书本,

心术不正头脑昏,舅舅面前将你告,管叫你嘴上痛快皮肉疼。

(宝)好妹妹呀请原谅,千万饶我这一趟,我不过是读了好文章,

过目成诵顺口讲,我若要有心来欺负你,管叫我(黛白)怎么样啊?

(宝)明朝掉在池中央,变成一个癞头龟啊怪模怪样

(黛)那张生冒死敢把玉人求,崔莺莺,芳笺人约黄昏后,

我以为你也胆如斗,却原来是一个银样的蜡枪头,银样的蜡枪头


十八相送之三 / 电影《梁山伯与祝英台》插曲 - 陈洁

http://www.youtube.com/watch?v=9iPzW92wfjc&feature=related

十八相送之二 / 電影《梁山伯與祝英台》插曲 - 林淑容

http://www.youtube.com/watch?v=Q9eHZZ1ML5c&feature=related

凌波&張鳳鳳 -粱祝之樓台會

http://www.youtube.com/watch?v=faTDYWqGKSg&feature=related

访英台--梁山伯与祝英台

http://www.youtube.com/watch?v=titj6_mf8kQ&feature=related

梁祝十八相送 (二)

http://www.youtube.com/watch?v=uSPmwLzWrfc&feature=related

http://www.xiami.com/album/10306


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal