หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลงจีนกลาง 07 杭州姑娘+三朵花+陪我去买菜+情人恰恰 /韩宝仪

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

เพลงจีนกลาง 7 杭州姑娘+三朵花+陪我去买菜+情人恰恰 /韩宝仪

"

韩宝仪 - 杭州姑娘+三朵花+陪我去买菜+情人恰恰

杭州姑娘
hang2zhou1gu1niang2

หังโจวกูเหนียง

大阪城的石路硬又平啊 西瓜大又甜啊
da4ban3cheng2di1shi2lu4ying4you4ping2ar1 xi1gua1da4you4tian2ar1

ต่าปั่นเฉ่องตีซือลู หยิงโย่วผิงอ่า สี่กว่าตาโย๊วเทียนอ่า

那里的姑娘辫子长呀 能不能够到地上
na4li3di1gu1niang2bian4zi3chang2ya1 neng2bu4neng2gou4dao4di4shang4

น้าลี้ตีกูเหนี่ยงเปี๋ยนจือฉางหย่า เนิ๋องปูเนิงโก้วเตาตีส่าง


假如你想嫁人 不要嫁别人啊 一定要你嫁给我
jia3ru2ni3xiang3jia1ren2 bu4yao4jia1bie2ren2ar1 yi1ding4yao4ni3jia1gei3wo3

เจียลู้นีเสี่ยงเจียเหริน ปูเยี๋ยวเจียเปียเหรินอา อีติงเหยี่ยวนีเจี๊ยเกยอั่ว


带着百万钱财 领着你的妹妹 跟着我马车来
dai4zhuo2bai3wan4qian2cai2 ling3zhuo2ni3di1mei4mei4 gen1zhuo2wo3ma3che1lai2

ตั่ยจัวไปหวังเชียนไฉ่ หลิงจัวนีตีเหม่ยเหม่ย เกินจั้วอั่วหมาเชอไหล่


杭州的榧子脆又香啊 枇杷大又甜啊
hang2zhou1di1fei3zi3cui4you4xiang1ar1 pi2ba3da4you4tian2ar1

หั่งโจวตีเฟยจือฉุยโยวเสียงอ่า ผี่ป่าตาโย๊วเทียนอ่า

杭州的姑娘木牢牢的好呀 没有一个不漂亮
hang2zhou1di1gu1niang2mu4lao2di1hao3ya1 mei2you3yi1ge4bu4piao4liang4

ฮั่งโจ้วตีกู๊เหนี่ยงมูเล้าเลาตีเหาหย่า เมยโหย่วอีเก้อปูเพียวเหลี่ยง

假如你想讨老婆 不要讨别人啊 一定要讨杭州姑娘
jia3ru2ni3xiang3tao3lao3po2 bu4yao4tao3bie2ren2ar1 yi1ding4yao4tao3hang2zhou1gu1niang2

เจียหลูนีเสี่ยงเทาเลาผัว ปูเหยี๋ยวเทาเปียเหรินอ่า

อีติงเหยี่ยวเทาหั๊งโจ๊วกูเหนี่ยง

带着百亩田地 领着你的妹妹 跟着我马车来
dai4zhe1bai3mu3tian2di4ling3 zhuo2ni3di1mei4mei4 gen1zhuo2wo3ma3che1lai2

ตั่ยเจอไปหมูเทียนตี่ หลิงจัวนีตีเหม่ยเหม่ย เกินจั้วอั่วหมาเชอไหล่

三朵花 ซันตั่วฮัว

你唱一句歌 我随声把歌来对呀
นีช่างอี่จี่เกอ อั๊วซุยเซิงป๊าเกอไหล่ตุ้ยยา

花呀花呀 花唉 一唱一对三朵花
ฮั๊วหย่าฮั๋วยา หัวเอ้ย อีชางอีตุยสั่นตั่วฮัว

一朵花对的是喜相逢 两朵花对的是燕双飞
อีตั่วฮัวตุ๊ยตีซือซีเซี่ยงฝง
เลียงตั๊วฮัวตุ่ยตีสือเหยี่ยนซวงเฟย

三朵花对的是心上人 你看我呀我看你
ซันตั่วฮัวตุ้ยตีซือซินสางเหริ่น หนี่คันอั๋วย่าอั๋วคันหนี่

你唱一句歌 我随声把歌来对呀
นีช่างอี่จี่เกอ อั๊วซุยเซิงป๊าเกอไหล่ตุ๋ยยา

花呀花呀花唉 一唱一对三朵花
ฮั๊วหย่าฮั๋วยา หัวเอ้ย อีชางอีตุยซันตั่วฮัว

一朵花对的是喜相逢 两朵花对的是燕双飞
อีตั่วฮัวตุ๊ยตีซือซีเซี่ยงฝง
เลียงตั๊วฮัวตุ่ยตีซือเหยี่ยนซวงเฟย

三朵花对的是心上人 你看我呀我看你
ซันตั่วฮัวตุ้ยตีซือซินสางเหริ่น หนี่คันอั๋วยาอั๋วคันหนี่

你唱一句歌 我随声把歌来对呀
นีช่างอี่จี่เกอ อั๊วซุยเซิงป๊าเกอไหล่ตุ้ยยา

花呀花呀 花唉 一唱一对三朵花
ฮั๊วหย่าฮั๋วยา หัวเอ้ย อีชางอีตุยสั่นตั่วฮัว

一唱一对三朵花
อีชางอีตุยซันตั่วฮัว

อีกสองเพลง

我到市场来买菜
อั่วเต้าซื่อฉ่างไหลไหม่ไช่

你从迎面来
หนี่ฉงอิ๋งเมี่ยนไหล

你的眼睛那么大
หนี่ตีเหยี่ยนจิงน่าเมอต้า

望着我发呆
วั่งเจออั่วฟาตัย

啦啦啦啦啦啦啦
ลาลาลาลาลาลาลา

快乐又自在
ไคว่เล่อโย่วจื้อจั้ย

莫非你已爱上我
ม้อเฟยหนี่อี่อั้ยซ่างอั่ว
不敢说出来
ปู้กั่นซัวชูไหล

你把头儿点一点
หนี่ป่าโถวเอ๋อเตี่ยนอี้เตี่ยน

我心已明白
อั่วซินอี่หมิงไป๋

自从那天离别后
จื้อฉงน่าเทียนหลี่เปียโฮ่ว

我把相思害
อั่วป่าเซียงซือไฮ่

啦啦啦啦啦啦
ลาลาลาลาลาลาลา

快乐又自在
ไคว่เล่อโย่วจื้อจั้ย

但愿有你在身旁
ตั้นย่วนโหย่วหนี่จั้ยเซินผัง

陪我去买菜
เผยอั่วชี่ไหม่ไช่

情人恰恰

我像织女的模样
อัวเสี่ยงเจอหนี๋ตีหม่อหยาง

你看像不像
หนี่คั๊นเซียงปู่เซี่ยง

你跟牛郎倒很像
หนี่เกินหนิวหลังเต่าเหิ่นเซียง

就是服装不一样
จิวซื้อฝู่ชวนปู่อีย่าง

看那个夕阳
คั๊นน๊าเก๊อซีอย่าง

看那个夕阳
คั๊นน๊าเก๊อซีอย่าง

就要下山冈
จิ่วเหยี๋ยวเสี่ยซันกัง

看那颗星星
คั๊นน๊าเคอซิงสิ่ง

看那颗星星
คั๊นนีาเคอซิงสิ่ง

就要追月亮
จิวเหยี๋ยวจุ่ยเยียวเหลียง

不要浪费好时光
ปู่เยียวลั่งเฟ่ยเห่าซือกวง

跟我一起把歌唱
เกินอั่วอีฉี่ป่าเก๋อช่าง

花儿它在吐芬芳
ฮัวเอ่อทาจั๋ยทูเฟินฟาง

芬芳满山转
เฟินฟั่งมั่นซันจ้วง

花儿穿着花衣裳
หั่วเอ๋อฉวงเจอฮัวอี่ชาง

为谁穿着花衣裳
เหว่ยเสยชวงเจอฮัวอีซาง

http://www.piekee.com/audio/IEbMfnTAVdU=.html


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal