หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

แผนที่ นครกว่างโจว (กวางเจา)

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

ส่วนที่เป็นสีส้มคือ มณฑลกวางตุ้ง (广东省)


สีส้มคือ นครกว่างโจว (广州市)

แสดงเขต และอำเภอต่างๆ ในนครกวางโจว


รูปภาพของ YupSinFa

กราบเรียนอาฮยุ๋งโก ครับ

                    การปกครองของประเทศจีน แบ่งออกเป็น มณฑล และเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยในระดับเทียบเท่ามณฑล ซึ่งแต่ละมณฑล มีขนาดแตกต่างกัน บางมณฑลกว้างใหญ่กว่าประเทศไทย มาก จึงคล้ายกับ รัฐ หรือ ประเทศ แต่ละมณฑล จะมีเมืองเอก เรียกว่า "นคร"  ส่วน "มหานคร" ของจีน จะขึ้นตรงต่อ รัฐบาลกลางที่ปักกิ่ง คือ มหานครฉงชิ่ง มหานครซ่างไห่ มหานครเทียนจิน(เทียนสิน) เขตปกครองพิเศษ มี 2 เขต คือ 1.เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ 2. เขตปกครองพิเศษอ้าวเหมิน(มาเก๊า)

                   ดังนั้น ในแต่ละมณฑล จะมีเมืองเอก ไม่เรียกว่า เมืองหลวง เพราะจีนเป็นรัฐเดี่ยว เมืองหลวงของรัฐ คือ ปักกิ่ง ดังนั้น ในเมืองเอกของแต่ละมณฑล จึงควรเรียกว่า "เมืองเอก" และฐานะของเมืองเอก ควรจะต้องเรียกว่า "นคร" ไม่ควรเรียกว่า "จังหวัด" ถึงแม้ว่า ในภาษาจีน จะออกเสียงและใช้ศัพท์ ตัวเดียวกัน คือ  市   ที่พวกเรามาแปลเป็นไทยว่า "จังหวัด" ดังนั้น ถ้าเรียกเมืองเอกของแต่ละมณฑลว่า "จังหวัด" มันจะกลายเป็นลดความสำคัญของเมืองเอกของแต่ละมณฑลไป เทียบเท่ากับ จังหวัดในมณฑลนั้น ๆ เสีย ดังนั้น ในแง่รัฐศาสตร์-การปกครอง และเพื่อความถูกต้อง ป้องกันไม่ให้ลูก-หลานสับสน ไหงจึงเสนอให้เปลี่ยนคำว่า "จังหวัด" ของเมืองเอก เป็น "นคร" ซึ่งตรงกับความเป็นจริง และแสดงถึงสถานะ ที่ใหญ่กว่า เมืองอื่น ๆ ในมณฑลนั้น ๆ ครับ

                 ด้วยความเคารพนะครับ

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

ขอบคุณมากครับ

ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไป เพราะตอนแรก กว่างโจว ไม่ได้อยู่ในแผน "กระชับ" แผนที่ (ฮา) ขอบคุณครับ.
รูปภาพของ วี่ฟัด

อำเภอฮว่าเซี่ยน

                       ตามที่ไหงได้กระหายใคร่รู้และตามหา อำเภอฮว่าเซี่ยน ของ " หงซิ่วฉวน " เฉกเช่นเดียวกับ ยับสินฝ่าซินซาง ต่อมาเมื่อประมาณต้นปีไหงได้ซื้อหนังสือ แนะนำการท่องเที่ยวเมืองกวางเจา มาไหงจึง " ซาโตริ " ( การบรรลุธรรม - ในภาษาญี่ปุ่น ) ว่าที่แท้ อำเภอฮว่าเซียนก็อยู่ชานเมืองกวางเจานี่เอง

                        แต่เมื่อได้ดูแผนที่แล้วไหงคิดว่า เขตฮว่าตู นี่น่าจะไกล้เคียงที่สุดที่จะเป็น อำเภอฮว่าเซียน ส่วนเขตที่มีชื่อเสียงที่ไหงพอรู้จักน่าจะเขตไป่หยุน ( เมฆขาว ) เพราะเหล่าซือที่สอนภาษาจีนไหงเป็นคนที่อยู่ในเขตนี้ แล้วยังมี เหล่าซือฮั้นป้านอีกคน ยังเด็กๆอยู่เลยก็อยู่ในเขตนี้ ไหงจะนำแผนที่นี้ไปสอบถาม เหล่าซื้อดังกล่าวอีกที ได้ความอย่างไรไหงจะเป้าก้าว(รายงาน) ในไม่ช้านี้

                       ส่วนเขตหวงผู่ นี่ไหงเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยหวงผู่อันเก่าแก่ของจีนที่ย้ายมาจากคุณหมิงมาอย่ที่กวางเจา อย่างแน่นอน

รูปภาพของ YupSinFa

อาวี่ฟัดโกครับ

                   หงีคุ้นเคยเขต ไป๋หยุนซาน ที่กว่างโจว เหมือนเช่นเดียวกับไหงเลย ไหงไป กว่างโจวทั้ง 2 ครั้ง ก็ได้ไปพักที่ เขตไป๋หยุน ทั้งสองครั้งเช่นกัน เหล่าซือที่สนิทสนมคุ้นเคยกับไหงมาก ๆ ก็อยู่ที่ไป๋หยุนนี่เช่นกัน ท่านอยู่ที่ โรงเรียน จงกว๋อกว่างโจว หวาเฉียว กู่เสี้ยว ตอนนี้ท่านเกษียนแล้ว ไหงติดต่อท่าน อยู่ เป็นระยะ ตอนย้ายจากเชียงรายมาเชียงใหม่  ไหงทำที่อยู่และเบอร์โทร.บ้านท่าน ที่ไหงจดไว้หายไปเลย ตอนนี้พยายามหาวิธีการติดต่อยังไงก็ไม่พบ ทราบว่า หาดูชื่อโรงเรียนนี้ ไม่มีในสารบบที่กว่างโจวแล้ว  ไหงว่า ไม่น่าเป็นไปได้

                  บางที่ อาจจะจุดไต้ตำตอ   วี่ฟัดโก พอจะบอกได้ไหมครับ ว่า เหล่าซือท่านนี้ ที่สอนวี่ฟัดโก ชื่อแซ่อะไร  กรุณาเมลล์มาบอกชื่อแซ่ท่าน และ เบอร์โทรศัพท์ท่านให้ไหงหน่อยได้ไหมครับ เพราะว่า ตอนนี้ ไหงอยากติดต่อท่านมาก ถ้าติดต่อท่านได้ คุณูปการของท่าน จะสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องจีนให้ไหงได้อย่างมากมายมหาศาลเลยครับ

                 ท่านชื่อ โจวเหล่าซือ ไม่ใช่โจวตัวนี้นะครับ  周   แต่เป็นอีกโจวหนึ่ง ไหงจำไม่ได้แล้วว่า โจวแซ่ไหน  ท่านชื่อ โจวเส้าเหวิน ครับ ตอนนี้ เจ็ดสิบกว่า ปี แล้วครับ  ท่านสนิทกับครอบครัวไหงที่เชียงใหม่มาก ท่านเกิดที่นครนายก แล้วไปโตที่กว่างโจวจนกลับมาไทยไม่ได้สมัยจีนใหม่ในยุคแรก ๆ นะครับ

                จงกว๋อกว่างโจวหวาเฉียวกู่เสี้ยว อยู่ในย่าน ซ่าเหอ ในเขตไป๋หยุน ครับ ไหงอาจจะลองให้ หลานสาวไหง คนที่จะมาไทย อาเจียงหงยิน ตอนนี้เธอทำงานที่ เมือง จงซาน ให้เธอเป็นธุระช่วยหาให้ บางที ไหงคิดว่า เธอคงมีโอกาสไปธุระที่นครกว่างโจวบ่อย ๆ

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

บ้านเกิดของ "หงซิ่วฉวน"

บ้านเกิดของ หงซิ่วฉวน อยู่ที่ถนนหงเหมียน 红棉大道 เขตฮวาตู 花都区 ครับ. (Hongxiuquan Former Residence 洪秀全故居)


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal