หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ขอคำแนะนำเรื่องหาครูสอนคุยภาษาแคะ

สวัสดีครับ

ผมอยากจะให้ลูกๆหลานๆพูดแคะเป็นบ้าง สอบถามที่สมาคมฮากกาก็ไม่มีการสอน

ไม่ทราบท่านไหนพอจะแนะนำได้มั้ยครับ อยากให้ลูกหลานพูดเป็น

 

ขอบคุณครับ 


รูปภาพของ อาฉี

ถ้าได้พูดแคะ ในชีวิตประจำวันบ้างคงจะดี

ขออภัย ไหงก็ไม่ทราบว่าที่ไหนที่เปิดสอนเป็นเรื่องเป็นราวบ้างเหมือนกัน

คิดว่าถ้าตั้งใจจริง พยามรื้อฟื้นมาใช้พูดคุยกันในครอบคัว หรือใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ น่าจะได้ผลดี เป็นเร็ว และสามารถใช้สื่อสารกันได้เป็นธรรมชาติ

ดูเพิ่มเติม เช่น

ภาษาแคะ

เรื่องการเรียนภาษาจีนแคะ  ผมเคยเกริ่นกับผู้เกี่ยวข้อง
น่าจะใช้สถานที่ของสมาคมฮากกาเป็นสถานที่สอนภาษาจีนแคะ เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์  สอนทั้งปั้นซันขักและชิมขัก  โดยอาศัยผู้รู้และผู้อาวุโสมาช่วยสอน
แต่ไม่มีคำตอบ
 
บอกได้เลยว่าภาษาแคะอาจจะสูญหายภายใน 10 ปีข้างหน้าก็ได้
ทุกวันนี้ที่ประเทศจีน  เด็กๆไปโรงเรียนก็พูดจีนกลางทั้งหมด  อาจารย์สอนก็พูดจีนกลาง 
ปู่ย่าตายายที่พูดแคะได้ก็ค่อยๆจากไปทีละคน  พ่อแม่รุ่นใหม่ก็พูดจีนกลางกับลูกๆ 
 
วันก่อนฝึกพิธีเปิดศาลบรรพชน  จะมีการอ่านสาส์นเป็นภาษาปั้นซันขัก  ให้เด็กหนุ่มๆซินเขียว (新僑) มาฝึก  ทุกคนอ่านจีนปั้นซันขักไม่ได้สักคน  อ่านได้แต่จีนกลาง  และต้องภาษาจีนใหม่   ภาษาจีนเขียนตัวเต็มๆพวกนี้บอกเป็นภาษาจีนโบราณอ่านไม่ได้อีก  (ต้องแปลจีนกลางเป็นจีนปั้นซันขักให้เขาอ่าน  และต้องแปลงเป็นภาษาจีนใหม่ด้วย)
ผมยกตัวอย่างเด็กจีนรุ่นใหม่  เป็นเช่นนี้  แล้วเด็กที่เกิดเมืองไทยไม่แย่กว่านี้หรือ
เพราะพ่อแม่คนไทยแทบจะพูดไม่ได้ ถ้าหากไม่มีอากุ๊งอาม่าอยู่  ยิ่งพูดแคะไม่เป็น
 
จึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาจีนแคะ  ผู้ที่มีช่องทางหรือมีคำแนะนำช่วยกันหาทางฟื้นฟู และเผยแพร่ภาษาจีนแคะ
 
อย่าเป็นเหมือนชาวแมนจู  ซึ่งยึดประเทศจีนเกิน 400 ปี  ชาวแมนจูพยายามฝึกภาษาจีนกลางจากรุ่นต่อรุ่น    เดี๋ยวนี้ภาษาแมนจูไม่หลงเหลืออีกแล้ว (แมนจูจะมีภาษาและอักษรเป็นของตัวเอง) 
 
ถ้าสนใจภาษาปั้นซันขัก  พอจะแนะนำอาจารย์ให้ 
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal