หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ภาพยนต์ฮากกาเก่า -(ยังไม่รู้ชื่อ)

รูปภาพของ อิชยาขอเชิญไถ่ก๊าได้ช่วยบอกชื่อเรื่อง และแปลเรื่องย่อด้วยค่ะ

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal