หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ขอถามเรื่องภาษาฮากกา

เรียนถามท่านผู้รู้คร้บ
汪宙光 

คำนี้ออกเสียง ปันซันขัก ว่าอย่างไรครับ

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง


รูปภาพของ อาคม

汪宙光

เซี่ยงว่อง ปั้นซันขัก คงเป็นว่องที่ ตำบลกินแคแหยน เกียดซี

揭西县,京溪园镇

ชื่อ 汪宙光 ออกเสียงฮากกาว่า ว่องชิ้วกวง 

ขอบคุณครับ

ขอบคุณ โก๊อาคม มากครับ..

อากุ๊ง มาจากหมู่บ้าน จิ้วเตวปู้ ครับ. 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal