หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ที่นี่... เบตง (BULUH BETONG)

รูปภาพของ สิทธิพร1

ที่นี่... เบตง (BULUH BETONG)

Chaiporn SUPHAHITANUKOOL เผยแพร่เมื่อ 14 ส.ค. 2016


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal