หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

中国历史疆域演变图

รูปภาพของ สิทธิพร1

中国历史疆域演变图
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตในแต่ละสมัยของประเทศจีน วีดีโอสั้นๆเพียง 8 นาที สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านอาณาเขตของจีนรวม 2000 กว่าปี ขอแชร์ให้กับเพื่อนๆ ฮักกาครับ


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal