หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เสน่ห์ของภาษา


มีคำหลายๆคำที่ในภาษาจีนแคะที่มีคำพูด  แต่ไม่มีภาษาเขียน  

กียก ๆ  แปลว่าไวๆ หรือเร็วๆ  แต่ไม่ใช่คำว่"快快"    ซิดผ่อน หมายถึง  กินข้าว  และยังมีอีกหลายๆคำ  ที่พูดได้แต่เขียนไม่ได้ ฯ

      อีกอย่างหนึ่ง  คือพูดออกมาได้ และเขียนทับศัพท์เสียงได้   แต่แปลตรงตัวไม่ได้

哥 魘 絶 代  กอ มอ เฉด ถ่อย  คนแคะต้องรู้คำแปลอยู่แล้ว       啀 หงัย หมายถึง ฉัน ,    劬  กี๋ หมายถึง  เขา     雅 嘅 งา ไก้    หมายถึง ของฉัน

係 เห่ หมายถึง ใช่     ,    唔 晓 อื๋ม เฮี่ยว  หมายถึงไม่ถนัด     ,   日 頭   หงิด เถา หมายถึง แสงพระอาทิตย์ ,    睡 目 ส่อย หมุก  หมายถึงนอน

食麼介 ซิด หมักไก้  หมายถึง กืนอะไร  ,    油 炸 鬼  หยิว จา กุ้ย  -ปาท่องโก๋   ,   毋 好 อื๋ม ฮ้อ  - ไม่ดี

細 妹 按 靚  เซ่ ม่อน อั้น เจียง  ( อั้นเจียง หมายถึง สวยมาก )             มีคำนี้ เขาพูดทับศัพท์ เขียนเป็นภาษาแคะ  愛 轉 來  อ้อย จ้อน หลอย  ซึ่งพวกเราฟังแล้วรู้ว่าความหมาย

ว่าอะไร 

ที่ยกตัวอย่างมาหลายๆคำ  ผมเขียนว่า "หมายถึงว่า"  ไม่ได้เขียนว่า "แปลว่าอะไร"  ถ้าท่านนักวิชาการไปแปลที่ละตัว  ความหมายนั้นไม่ได้

       ผมว่าภาษาแคะ  คนแคะฟังรู้ความหมายและเข้าใจ   " มันเป็นภาษาพูด ที่เขียนเป็นตัวหนังสือได้"   และเหล่านี้จะอยู่ในบทเพลงที่ร้องกันเป็นส่วนมาก


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal